.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Bilens påverkan på samhället

Ämne: Samhälle
| Mer

Samhället har på en väldigt kort tid anpassat sig efter bilen och dess möjligheter. Jag är nästan säker på att människor i i-länder alltid kommer ha ett behov av bilen, eftersom hela samhället är uppbyggt, med vetskapen om att de flesta i samhället har bil.
Jag skulle vilja säga att bilen nu inte bara är ett transportmedel, utan ett sätt att visa sin status i form av rikhet, jobb och kanske till och med “känsla för stil”.Jag tror att bilens fördelar är mer vardagliga. Bilen betyder mest något för dess användare och har ingen riktig betydelse för människan och världen. Visst, bilen har den otroliga förmågan att transportera folk på ett snabbt och lätt sätt, men det kan även bussar, tåg, flygplan och båtar. Transportmedel som är lite mer offentliga, vilket oftast gör dem mer lönsamma. Tittar man på bilens nackdelar drabbar de alla, även om man inte kör eller åker bil. Bilens framfart och utsläpp bidrar bl a till förtunnat ozonskikt, dålig luft, ett skadat klimat m.m. Liksom rökningen drabbas inte bara dem som kör bil utan även dem som finns runtomkring bilen.
Problemet är som störst i de stora städerna. Jag fick själv en smärre chock när jag åkte till London och kände dess förorenade luft. Saken är den att människor som lever i städer med dålig luft, vänjer sig vid luften. Då är kanske det enda som visar för dem att de lever i dålig luft en massa provresultat av mängden koldioxid i luften, som egentligen inte säger dem något alls.
Då är det egentligen ganska lätt att förstå varför folk föredrar bilar istället för ett miljövänligare alternativ. Bilar är mycket mer bekväma än andra transportmedel. Man kan lätt ta sig från ställe till ställe. Priserna en bil för med sig är fortfarande så pass låga att de flesta kan ha råd med dem.
Det är alltså lätt att åka bil, många tycker även att det är kul. Då är det självklart att det kommer att fortsättas med att köra bilar. Jag tror att bilanvändandet kommer att öka under de närmsta åren.

Hur farlig är bilen?

Bilen för sannerligen med sig många faror. År 2003 dödades ca 530 personer i trafiken. En onödigt stor siffra tycker jag. Det är ju bara så fel att någon ska mista livet bara för att t ex en man/kvinna inte kan kontrollera sin alkoholkonsumtion eller för att någon kör för fort. Så länge det finns bilar kommer det att finnas bilolyckor.
Att köra för fort sätter inte bara en själv, utan även andra i fara. Om man skulle stå på en skyskrapa och titta ner, skulle man lätt se att om man trillade ner skulle man dö och ju högre upp ju farligare skulle fallet bli. Tyvärr ser inte en människa att desto fortare de kör desto farligare är det att krocka. Risken att dö ökar. Om alla skulle hålla hastighetsgränsen skulle minst 100 liv sparas varje år.
Bilen och hälsan
Eftersom bilar är farliga för miljön, tycker jag att det verkar logiskt om det även är farligt för människan och djuren. Bilens hjul orsakar buller. Bullret ökar mer och mer ju snabbare bilen åker. Bullret är visserligen mindre än på en rockkonsert men det skadar i alla fall örat om man utsätts dagligen för det, som många gör. Bullret ökar ju snabbare bilen åker. Det tycker jag är ett bra argument för att köra långsammare. Långsammare ska man även köra om man vill värna om miljön eftersom förbränningen är mindre då.
Personligen tror jag att man helt enkelt mår, inte bevisligt men en aningens sämre när man vistas bland bilar och gaser. Jag tror att det försämrar ens humör.
Man kan tänka sig att bilens fördelar faktiskt är en bidragande del till den ökande fetman, eftersom allt fler åker bil, istället för att cykla eller gå. Då blir fördelen plötsligt en nackdel.

Det står i alla fall klart för mig att användandet av bilen och fossila bränslen måste minskas. Jag tror inte att bilåkandet kommer minska bara om man höjer bensinpriserna. Om man höjer bensinpriserna kommer det även att kosta för bussar, som är bättre för miljön eftersom de t ex transporterar flera människor per fordon. Jag tror att folk i allmänhet inte vet så mycket om bilens faror och nackdelar. Vad politikerna borde satsa på är bättre information, som berör folk, så att de förstår att vår jord inte mår bra av bilismen.
Allt handlar om att veta när man ska ta bilen och när man borde låta bli. Att ta bilen när man ska åka och köpa lite mjölk tycker jag känns väldigt onödigt. Jag tycker att bilen borde användas för att uppleva nya miljöer och att ta lärdom av saker. Använd inte bilen om det inte gör dig smartare.

Man kan inte säga om bilen i samhället är bra eller dålig. Bilen har både för- och nackdelar. Det handlar om att prioritera. Komfort framför bra luft, eller tvärtom? Hur förändras samhället på lång sikt när bilanvändningen ökar? Jag tror att luften kommer vara mycket mer förorenad än vad den är nu, men å andra sidan kan det ju faktiskt gå åt andra hållet. Man kanske övergår till att tillverka bilar som drivs av biobränslen på ett prisvärt sätt som lockar köpare av alla slag.

Bilens påverkan på samhället, 2.7 out of 5 based on 37 ratings
| Mer
Betygsätt Bilens påverkan på samhället


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Bilens påverkan på samhället eller som på något sätt är relaterade med Bilens påverkan på samhället.

2 Responses to “Bilens påverkan på samhället”

  1. Kingen on 23 Apr 2010 at 5:47 e m #

    king! Denna artikel var skitfet

  2. Mino on 09 Maj 2010 at 5:28 e m #

    Det står buller från bilarna skadar våra öron ju fortare vi kör. det är ju defenetivt inte sant. Jo kanske när det gäller sportbilar och racingcars men inte när det är vanliga bilar. De flesta av de nya bilarna låter inte…

Kommentera Bilens påverkan på samhället

« | »