ню

Училищното образование и есета от средното училище
Търсене за училище

Политика

А демокрацията изисква политика, но политиците не са демокрация, дори в една диктатура, не е политика.

Социализмът:

V марксизма-ленинизма = Rapid Revolutions промени

S = Бавно промяна реформизъм

Маркс и Ленин, руските комунисти

C, Fp:

Социален
Либерализъм (в средата)

Fp, Kd:

Икономически либерализъм (в средата)

M:

Модернизацията
Консерватизмът (запазване на стария)

based on 4 ratings Политика, 1.3 от 5 въз основа на 4 оценки
Сложи Политики


Свързани училищното образование
По-долу са училищни проекти, които се занимават с политика, или по някакъв начин свързани с политиката.

Коментар политика

« | »