.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Heroin

Heroin är en drog.
Heroin introducerades som ett sorts botemedel till morfin missbruk 1897.
Det upptäcktes att den var bättre hostmedicin och smärtstillande medicin än vad morfinet var, med den gav också ett större beroende. Heroin är nu den dominerande missbruksdrogen. Den kallas t.ex. Smack, Junk, Shit, `H`, Skag, Brown, Horse, Harry och Boy i vissa kretsar. Heroin kan man göra av morfin och morfin görs av opium. Opium är intorkad vätska och man får det från frökapslar på opievallmon. Av morfinet kan man också producera kodein. Alla dessa kallas opiater och det används inom sjukvården, men också som droger. Heroin kan kosta mellan 15- 40 pund ca 200- 500 kronor för en injicering.

Form…
Heroin finns som ett vitt pulver som man lätt löser upp i vattnet och injicerar.
Oftast görs injiceringen i en ven eftersom det maximerar effekten.
Man kan också sniffa och röka heroinet.

Effekter…
Effekten av att ta en drog kan vara allt från underbar till hemsk. Mycket beror på den situationen man är i och på de som finns runt om kring. Alkohol och andra droger kan också påverka effekten.

De effekter som är ca en minut kallas korttidseffekter. De försvinner oftast på några timmar. När man har fått i sig en dos heroin dämpas aktiviteten i nervsystemet och man får en behaglig känsla. Om man skulle få i sig en större dos blir personen ifråga varm, munnen blir torr och armar och ben känns tunga.
Man går runt i en egen värld utan kontakt med omgivningen och har ingen som helst kontroll över sig själv.

Flera dödsfall har inträffat på grund av överdosering. Personen har fått andnings besvär och hjärtstillestånd.
Långtidseffekter…

När man har tagit heroin i en längre tid får man långtidseffekter.
Långtidseffekterna visar sig genom sjukdomar. Vissa missbrukare har fått Hiv eftersom de har delat injicerings sprutor med andra missbrukare. När missbrukarna injicerar på fel sätt kan även det ge vissa sjukdomar t.ex. stelkramp och leversjukdomar.
De som missbrukar heroin en längre tid kan även få problem med enkla sjukdomar som infektioner och tandvärk. De känner helt enkelt inte av värken på grund av heroinets smärtstillande effekter.

Heroin i sjukvården…
Heroin och andra opiater används först och främst till akut och smärtstillande medel för de som har tappat blod eller opereras.
Dosen patienten får avtar efter några dagar eller en vecka, men vissa funktioner i kroppen kan det ta uppåt sex månader för att få normala.

Vad säger lagen…
Heroin är ren narkotika.
Heroinet är olagligt att köpa, sälja, byta, låna, ge bort, inneha, och använda.
I olika länder odlas plantorna som det senare görs knark av.
Vissa familjer försörjer sig på det men det är också olagligt.
Narkotika får heller inte transporteras, förpackas eller förvaras.
Straffet för narkotika brott sätts efter hur allvarligt brottet är.
Vid mindre brott kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Vid större brott kan straffet bli från två till tio år.

Fakta:
www.can.se
www. Drubsmart.com/fakta/heroin/index.htm

http://area51.upsu.plym.ac.uk/infoserv/drugs/graphical/grp/hopia.html

http://area51.upsu.plym.ac.uk/infoserv/drugs/graphical/grp/opiahist.html

http://www.iogt.se/fakta/heroin.html

Heroin, 3.4 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Heroin


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Heroin eller som på något sätt är relaterade med Heroin.

Kommentera Heroin

« | »