.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Växthuseffekten

Vad är det?

När man förbränner fossila bränslen frigörs bland annat kol (C) i form av koldioxid (CO2). Då ökar mängden koldioxid i luften och det lägger sig som ett lager i atmosfären. Detta fenomen kallas för växthuseffekten därför att det fungerar som i ett växthus. Solens kortvågiga strålar passerar först genom atmosfären och värmer upp jorden. Då tappar stålarna en del av sin energi och blir till långvågiga strålar. Dessa har svårare att passera genom atmosfären och ut i rymden igen, och istället reflekteras de tillbaka mot jorden. På så sätt värms jorden upp än en gång och detta ökar jordens medeltemperatur.

Vilka kemiska ämnen orsakar det?

Det är inte bara koldioxid (CO2) som bidrar till växthuseffekten. Metan (CH4), dikväveoxid (N2O), och freoner som t.ex. CFC-11 och HCFC-22 är andra ”växthusgaser” som har en negativ inverkan. CFC-11 innehåller klor och fluor och HCFC-22 innehåller klor, fluor och väte. Den största delen av utsläppen av växthusgaser kommer från energiutvinning och transporter. CFC i varor och skogsavverkning är exempel på andra utsläppsområden.

Vad händer om temperaturen stiger?

När temperaturen stiger börjar t.ex. isarna i norr att smälta och detta leder till att havsnivån stiger. Eftersom många av jordens storstäder ligger i kustområden får många människor flytta i takt med att vattennivån stiger. Det är inte bara issmältningen som bidrar till att vattennivån kommer att stiga; vattnet kommer självt att utvidgas och på så sätt ta större plats. I takt med att temperaturen stiger blir också ökenområdena större och vi människor kommer att få ännu mindre beboliga områden. Eftersom allt mer vatten avdunstar kommer nederbörden också öka. Växthuseffekten är faktiskt inte bara negativt utan vi ska vara glada att vi har lite av den. Utan någon som helst växthuseffekt skulle jordens medeltemperatur vara -18°C och vi skulle nog inte överleva då. Med den växthuseffekt som vi har idag håller sig medeltemperaturen på en behagligare 15°C. Vi är alltså beroende av den men vi behöver en balans; varken för mycket eller för lite.

Vad kan vi göra åt det?

Ett sätt att minska bidragandet till växthuseffekten är att minska användandet av fossila bränslen och istället använda förnyelsebara. På så sätt bidrar man inte till att mängden koldioxid i luften ökar. Att köra mindre bil på bensin är ett bra sätt som varje människa kan bidra till en bättre värld. När vi avverkar skog blir det färre träd som kan ta upp koldioxiden i luften. Om vi återplanterar de träd vi hugger ner så blir effekterna inte så stora. Ännu bättre vore om vi inte högg ner träden över huvud taget men det blir nog svårt att klara av.

Växthuseffekten, 2.1 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Växthuseffekten


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Växthuseffekten eller som på något sätt är relaterade med Växthuseffekten.

Kommentera Växthuseffekten

« | »