Skolarbeten om Astronomi

Solsystemet

Ämne: Astronomi

Inledning

Solsystemet består av de planeter, asteoriter, kometer och månar som av
solens dragningskraft, ligger i speciella banor runt solen. Alla
planterna roterar runt solen åt samma håll. Det blir motsols om man ser
det “norr” om Jorden. Visa skolarbete »

ASTEROIDER OCH KOMETER

Ämne: Astronomi

ASTEROIDER

Asteroiderna eller småplaneterna är kroppar av sten som för det mesta finns i banor mellan Mars och Jupiter. Huvuddelen av asteroidbältet ligger mellan 2,2 och 3,3 *astronomiska enheter från solen. Den största kända asteroiden är Cere, Med en diameter på 1000 km. Visa skolarbete »

Planeten Venus

Ämne: Astronomi

Venus är den planet som ligger näst närmast Solen (efter Merkurius). Venus är också den planet som ligger närmast Tellus i sin bana plus att det är den planet som är mest lik Tellus. Därför brukar man kalla planeten Venus för Tellus tvillingplanet. Venus massa är (0.8150) nästan lika stor som Tellus (1.0). Venus radie är 6052 km och är nästan lika stor som Tellus radie som är 6371 km. Visa skolarbete »

Månen

Ämne: Astronomi

Månen är vår enda naturliga satellit. Månen kretsar runt jorden på ett medelavstånd av 384000 km eller 60 jordradiers avstånd. Den har en omloppstid på ca 27.32 dagar (därav namnet månad) och en medelhastighet på 1.023 km/s. Månen har en bunden rotation. Det innebär att den hinner ett varv runt jorden på samma tid som den roterar ett varv kring den egna axeln. Visa skolarbete »

Allmänt om Rymden

Ämne: Astronomi

De första rymdfarkosterna

Sputnik 1 var världens första konstgjorda satellit. Den sköts upp den 4 oktober
1957 av sovjetunionen. Den var liten som en badboll med en radiosändare inuti.
1957 den 3 november var den första varelsen ute i rymde, det var en hund vi namn
Laika, hon åkte upp med en rymdfarkost som hette sputnik 2. Visa skolarbete »

URANUS

Ämne: Astronomi

Uranus, Neptunus och Pluto är solsystemets yttersta planeter (av de hittills kända).
Med blotta ögat kan man bara se Uranus- de andra är för ljussvaga. Dessa kalla planeter behöver lång tid för att gå runt solen. Uranus är den planet av dessa tre som ligger närmast jorden. Den har en diameter på cirka 51 000 kilometer, alltså cirka fyra gånger så stor som jorden. Visa skolarbete »

Universum

Ämne: Astronomi

Har universum ett slut?

Universum hade en början för ungefär 15 miljarder år sedan, men har det ett slut? Kan man veta det?
Om universum är oändligt eller inte beror på hur mycket materia som egentligen finns därute. Astronomer har observerat att universum expanderar. Visa skolarbete »

Vintergatan

Ämne: Astronomi

Stjärnor

Vintergatan är ett stjärnsystem eller en galax. Det finns 100miljarder stjärnor i Vintergatan. Det är hundratusen ljusår från ena sidan till andra sidan. Ett ljusår är den sträcka som ljuset med 300.000 km/s går på ett år. Alla stjärnor som vi kan se med blotta ögat tillhör Vintergatan. Visa skolarbete »

Vad är en supernova

Ämne: Astronomi

En supernova är en exploderande stjärna. De är sammansmältande av svarta hål och neutronstjärnor och hör till de våldsammaste händelserna i universum. Det krävs ett visst antal solmassor för att en stjärna ska kunna bli en supernova. De stjärnor som är mellan 1,4 - 3 solmassor (1 solmassa = 1,9891•1030 kilogram) blir supernovor när de dör. En supernova kan lysa upp till hundra miljarder gånger starkare än vår sol, vilket är lika mycket som lyskraften i en hel galax. Visa skolarbete »

Svarta hål

Ämne: Astronomi

Ett svart hål är en koncentration av massa med ett gravitationsfält som är så starkt att flykthastigheten i dess närhet överstiger ljushastigheten. Detta innebär att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation, varav förledet svart. Vad beträffar efterledet hål rör det sig inte om något hål i vanlig mening, utan om ett område i rymden varifrån inget undslipper. Visa skolarbete »

« Äldre skolarbeten - Nyare skolarbeten »

Skolarbeten med högst betyg

Mest lästa skolarbeten

Αστρονομία | Greek

Skolarbeten om Astronomi

Solsystemet

Ämne: Astronomi

Inledning

Solsystemet består av de planeter, asteoriter, kometer och månar som av
solens dragningskraft, ligger i speciella banor runt solen. Alla
planterna roterar runt solen åt samma håll. Det blir motsols om man ser
det “norr” om Jorden. Visa skolarbete »

ASTEROIDER OCH KOMETER

Ämne: Astronomi

ASTEROIDER

Asteroiderna eller småplaneterna är kroppar av sten som för det mesta finns i banor mellan Mars och Jupiter. Huvuddelen av asteroidbältet ligger mellan 2,2 och 3,3 *astronomiska enheter från solen. Den största kända asteroiden är Cere, Med en diameter på 1000 km. Visa skolarbete »

Planeten Venus

Ämne: Astronomi

Venus är den planet som ligger näst närmast Solen (efter Merkurius). Venus är också den planet som ligger närmast Tellus i sin bana plus att det är den planet som är mest lik Tellus. Därför brukar man kalla planeten Venus för Tellus tvillingplanet. Venus massa är (0.8150) nästan lika stor som Tellus (1.0). Venus radie är 6052 km och är nästan lika stor som Tellus radie som är 6371 km. Visa skolarbete »

Månen

Ämne: Astronomi

Månen är vår enda naturliga satellit. Månen kretsar runt jorden på ett medelavstånd av 384000 km eller 60 jordradiers avstånd. Den har en omloppstid på ca 27.32 dagar (därav namnet månad) och en medelhastighet på 1.023 km/s. Månen har en bunden rotation. Det innebär att den hinner ett varv runt jorden på samma tid som den roterar ett varv kring den egna axeln. Visa skolarbete »

Allmänt om Rymden

Ämne: Astronomi

De första rymdfarkosterna

Sputnik 1 var världens första konstgjorda satellit. Den sköts upp den 4 oktober
1957 av sovjetunionen. Den var liten som en badboll med en radiosändare inuti.
1957 den 3 november var den första varelsen ute i rymde, det var en hund vi namn
Laika, hon åkte upp med en rymdfarkost som hette sputnik 2. Visa skolarbete »

URANUS

Ämne: Astronomi

Uranus, Neptunus och Pluto är solsystemets yttersta planeter (av de hittills kända).
Med blotta ögat kan man bara se Uranus- de andra är för ljussvaga. Dessa kalla planeter behöver lång tid för att gå runt solen. Uranus är den planet av dessa tre som ligger närmast jorden. Den har en diameter på cirka 51 000 kilometer, alltså cirka fyra gånger så stor som jorden. Visa skolarbete »

Universum

Ämne: Astronomi

Har universum ett slut?

Universum hade en början för ungefär 15 miljarder år sedan, men har det ett slut? Kan man veta det?
Om universum är oändligt eller inte beror på hur mycket materia som egentligen finns därute. Astronomer har observerat att universum expanderar. Visa skolarbete »

Vintergatan

Ämne: Astronomi

Stjärnor

Vintergatan är ett stjärnsystem eller en galax. Det finns 100miljarder stjärnor i Vintergatan. Det är hundratusen ljusår från ena sidan till andra sidan. Ett ljusår är den sträcka som ljuset med 300.000 km/s går på ett år. Alla stjärnor som vi kan se med blotta ögat tillhör Vintergatan. Visa skolarbete »

Vad är en supernova

Ämne: Astronomi

En supernova är en exploderande stjärna. De är sammansmältande av svarta hål och neutronstjärnor och hör till de våldsammaste händelserna i universum. Det krävs ett visst antal solmassor för att en stjärna ska kunna bli en supernova. De stjärnor som är mellan 1,4 - 3 solmassor (1 solmassa = 1,9891•1030 kilogram) blir supernovor när de dör. En supernova kan lysa upp till hundra miljarder gånger starkare än vår sol, vilket är lika mycket som lyskraften i en hel galax. Visa skolarbete »

Svarta hål

Ämne: Astronomi

Ett svart hål är en koncentration av massa med ett gravitationsfält som är så starkt att flykthastigheten i dess närhet överstiger ljushastigheten. Detta innebär att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation, varav förledet svart. Vad beträffar efterledet hål rör det sig inte om något hål i vanlig mening, utan om ett område i rymden varifrån inget undslipper. Visa skolarbete »

« Äldre skolarbeten - Nyare skolarbeten »

Skolarbeten med högst betyg

Mest lästa skolarbeten