.nu

مدرسه و مقاله از دوره متوسطه
جستجو مدرسه

مدرسه در دین

همه روز واپسین

موضوع: دین و مذهب

همه روز پرستاران، جشن است که به ارمغان می آورد غم و اندوه، شادی، نزدیکی، و صرف هر دو حافظه خوب و بد. مشاهده کار مدرسه »

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

مقایسه بودیسم و HinduismProduct

موضوع: دین و مذهب

منشاء بودیسم

سیذارتا گوتاما در مورد 566 F. از Kr در Kapilavastu انگلستان، نپال حاضر به دنیا آمد. پدر بیش از این پادشاهی به شمار می رفتند. مردمی که اینجا زندگی می کردند، به نام Shakya. Spådomsmän پیش بینی کرد که سیذارتا را تبدیل به یک فیلسوف از معنای زندگی است. پدر که ایده را دوست ندارد، او می خواست او را به یک خط کش. مشاهده مدرسه »کار

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

سه مذهب

موضوع: دین و مذهب

مسیحیت

مسیحیت دین است که اکثر مردم در سوئد که در اینجا برای 1000 سال بوده است. مسیحیان بر این باورند که عیسی پسر خدا بود. آنها همچنین بر این باورند که خدا در جهان به سه روش مختلف است: پدر (خالق جهان)، پسر (عیسی مسیح،) و روح (یک نیروی نامرئی). پدر، پسر و روح نه سه خدایان متفاوت اما جنبه های مختلف خدا هستند. مشاهده کار مدرسه »

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

کلیسای ارتدوکس

موضوع: دین و مذهب

کلیسای ارتدوکس در امپراتوری روم شرقی تاسیس شد، و گفته شده است که توسط عیسی شود تاسیس شد.
تعداد اعضای کلیسای ارتدکس است در حدود 200 میلیون نفر است.
آنها را به بالاترین اسقف معمولا پیشگامان نامیده می شود، و ایلخانی Konstantinopelska نظر گرفته به عنوان نخست وزیر، در برخی از کشورها از رهبران اسقف اعظم و یا شهری نامیده می شود. اما فقط به خاطر اینکه شما یک اسقف ارشد هستند، به این معنا نیست که آدم کنترل کل کلیسای ارتدکس ژنومی، به عنوان مثال وجود دارد کلیسای ارتدوکس Rumänsk-، کلیسای ارتدکس یونانی، کلیسای ارتدکس صرب میلی متر است. کار مدرسه مشخصات »

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

شباهت ها و تفاوت در یهودیت، مسیحیت و اسلام است.

سه ادیان بزرگ جهان است که از همان خدا، خالق، از طریق یک مرد، ابراهیم فنر وجود دارد. در تلاش برای برجسته کردن شباهت ها و تفاوت در این سه دین بزرگ توحیدی، من را انتخاب کرده اند به در هسته و اعتقادات آن و در مقایسه با مراسم، جشن ها و اعیاد نگاه کنید. متن سازماندهی شده است به طوری که در طول هر نقطه جهت هر دین به تشریح به طور جداگانه، و پس از آن برجسته تفاوت ها و شباهت پیدا کنم. من می اشاره می کنند که این خواهد بود که یک مقایسه از ادیان به طور کلی به دلیل هر یک از این سه است تخصص های متعدد و تفاوت در ادیان خود را دارند. مشاهده مدرسه »کار

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

چهار ادیان جهان

موضوع: دین و مذهب

متوجه شدم که تفاوت های بسیار بزرگ بین ادیان مختلف از نظر بخش G، و حقایق خالص وجود دارد. من مطمئن هستم که همه دیگران حداقل به همان اندازه به عنوان نوشته شده است از آن خواهد شد که احتمالا برخی از خواندن هستم. اما من تا به حال بسیاری من می خواهم بگویم، اما شما همچنین قادر خواهند بود به هر کس و مرکز به عنوان خوانده شده قبل از زمان برای امتیاز آن است باشد. من سعی کردم برای کاهش در آن را به عنوان آنجا که ممکن است، هر چند جلوگیری از از بین بردن مهم خواندن information.Trevlig. مشاهده کار مدرسه »

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

مقایسه سوئدی، ارتدوکس و کلیسای کاتولیک

موضوع: دین و مذهب

در اینجا یک مقاله در یک مقایسه از سوئدی، ارتدوکس و کلیسای کاتولیک خلاصه ای از تمام آیینهای کلیسا خود را، و غیره، بسیاری از مقایسه و نظرات شخصی خود من در مورد کلیساهای در شیوه های مختلف است.
کلیسای سوئد - سازمان و علامت، چگونه دین تأثیر می گذارد جامعه:

بر خلاف بقیه کلیساها کلیسای سوئد تنها دو رسم دینی عشای ربانی و غسل تعمید. شام است از طریق کشیش را که عریان دعوت به محراب به دریافت شراب و نان برای دریافت "خون مسیح" است. ربانی یک وعده غذایی به یاد وعده غذایی نهایی عیسی با شاگردان خود است. نمایش کار مدرسه »

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

دین داده

موضوع: دین و مذهب

مسیحیت

مسیحیت دین است، آن را فرض می کند که عیسی، مسیح، و سپس پسر خدا بود.
اغلب گفته است که مسیحیت در سراسر سال 1000 به سوئد آمد، زمانی که وایکینگها متوقف به تاخت و تاز.
مسیحیت بود از عیسی مسیح تاسیس نیست، از دانش آموزان خود (شاگردان از عیسی). این بیش از حد سخت را برای عیسی در اطراف مغازه بود و همه چیز را یاد می دهد، پس او مجبور بود آنها کمک کند. 10 فرمان خود بودند: مشخصات مدرسه »

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

مسیحیت

موضوع: دین و مذهب

سه شاخه مسیحیت

مسیحیت از یهودیت پدید آمده است. آنها کاملا مشابه است. علاوه بر این چنین ما اضافه شده اند عهد جدید در کتاب مقدس و آن را سنت ها و از جمله متفاوت است. مسیحیت به سه بخش، ارتدوکس، پروتستان و کاتولیک تقسیم شده است. مشاهده کار مدرسه »

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

یهودیت

موضوع: دین و مذهب

آنچه که به اعتقاد در یهودیت؟

یهودیت به اصطلاح دین توحیدی است، و به این معنی است که تمام افرادی که یهودیان تنها در یک خدا اعتقاد و آن را خدا، و یا خداوند است به عنوان برخی نیز می گویند. مدرسه نمایش »کار

GD ستاره امتیاز
در حال بارگذاری ...

«قدیمی تر مدرسه -