در حال حاضر

با این نسخهها کار مدرسه و مقاله از مدرسه متوسطه
جستجو در مدرسه

اصول اخلاق

موضوع: اخلاق

1 اگر شما ضربه تا اخلاق را در کتاب کلمه آن را می گوید که به این معنی است: علم اخلاق و اخلاق.
بنابراین، با کلمات درک بیشتر در واقعیت معنی ached دانستن کلبه.
از جمله قادر بودن به رفتار درستی در جمع مردم این است که اخلاق، نمی شود
ضربه و عمل بدون فکر برای اولین بار نیز به اخلاق. 2 با توجه به بودیسم، آن را قطعا باید برخی از ارزش در انسان است که توسط آن مرد بعد از حیوانات و انسان باید بعد از مقدس ترین است که او تا به نیروانا نزدیک است بوده است می شود پیدا کنید. و مقایسه یک مرد با چیزهای مادی، او دارای ارزش بسیار زیاد، چرا که او بسیار پیچیده ساخته شده است که ما حتی نمی ما در حال حاضر در تمام قطعات را درک کنید. ارزش انسان همیشه وجود مدتها قبل از برخی از ادیان به وجود آمد. فقط به درایو slavery've رو برای انجام، به دلیل آن را به طور غیر مستقیم اظهار داشت که راننده برده تا به ارزش بهتر از بردگان واقعی. و حقوق بشر آمد به طور رسمی به نام و پس از جنگ جهانی دوم این بود که ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی تصمیم به ایجاد چیزی به نام سازمان ملل متحد. این یکی از اولین قوانین که هر کس ارزش همان بود که آیا رنگ یا مذهب. اما یک بار آن وجود دارد با مواد، اگر به آنچه که شخص به ارزش چشم انداز سرمایه داری نگاه می تواند یک فرد معلول هرگز ارزش بالا، ظرفیت تولید آن فوق العاده کم است.

3 تمام چیزی که می تواند به دلیل تولید هورمون، اما به نظر من آن را با است
احساسات انسانی و در حال رشد به کار، شما تمرین آنچه شما موعظه. دریافت از دست داده که
شما یک کمی احتمالا تنبیه شود فرزندان خود را نیز هست.

چهارم با توجه به کتاب: این دلیل است که باورهای اخلاقی ما در حال تغییر است روز به روز.
همه چیز بستگی به احساسات و عواطف خود را برای روز. و این من موافقت می کنم زشت است.

5 جهان ما این است که عادلانه نیست. شما می توانید یک جامعه عادلانه می کنید تا زمانی که ما در زندگی می کنند
جامعه سرمایه داری، که در آن هر کس به فکر به طور عمده از خود. اگر ما در جامعه امروز نگاه
ما که به عنوان مثال نگاه کنید به مهاجران کار را می کنید حتی اگر آنها به دانش ... بله این واضح است که
از این زبان برای انجام این کار، آنها به جای استخدام یک کارمند که تصمیم گیری را درک می کند، تا حدی به خاطر
فرهنگ آنها با بزرگ شد.
چه عشق عدالت به انجام این کار است با احساسات یک فرد را به انجام و ضربه
خطا چیزی برای انجام دهید، شما به سادگی باید با آن زندگی می کنند. سعی کنید به شکست
می دهد تنها رنج می برد.

6 با توجه به من از شما می تواند شبیه به این فکر می کنم، در گروه های مختلف. یکی با این حال باید وزن تا همه
تصمیم گیری های ما در پایان را. اما مسلم است که این بستگی دارد به آنچه وضعیت شما را در
برای تمام شرایط منحصر به فرد هستند، اما ممکن است بیشتر یا کمتر به یکدیگر برابر است. بنابراین من
که بزرگ شد به مادی گروه را از این پس در اینجا اگر چه من در آن را باور ندارد:
اولین موقعیت اخلاق
دوم سین تیم مدیریت اخلاق
3 اخلاق خدمات ملی
اخلاق نتیجه 4

7 مرا ببخش اما من می دانم که هیچ چیزی در مورد این زن و نظر او در زندگی و I
متاسفانه می تواند هر چیزی در مورد او در کتاب ما پیدا کند

based on 2 ratings اخلاق: 5.0 از 5 بر اساس 2 رده بندی
نرخ اخلاق


مدرسه های مرتبط
زیر پروژه های مدرسه برخورد با اخلاق و یا به هیچ وجه مربوط به اخلاق است.

اظهار نظر اخلاق

« | »