در حال حاضر

مدرسه و مقالات از مدارس متوسطه
جستجو برای پروژه های مدرسه

HTML - البته سقوط

در اینجا یک دوره سقوط در HTML است.
[1] باز کردن دفترچه یادداشت خالی بر روی کامپیوتر شما.

[2] پست inehåll، HTML غیر فعال است دشوار نیست، آن را آسان!

[3] خلاصه ای از یک وب سایت بسیار ساده HTML غیر فعال است.

----------------------------

به وب سایت من خوش آمدید ..


اسپین .. چرخش ...

----------------------------

[4] توضیحات:

-
- در اینجا کد HTML غیر فعال است ...
- Inehållet صفحه است که در اینجا ..
- متنی است که می چرخد ​​...
-

قرار دادن اشیاء در وسط صفحه.
- عکس در صفحه ..
-
ضبط صدا در پس زمینه ...

based on 5 ratings HTML - دوره سریع، 2.3 از 5 در 5 ارزیابی ها بر اساس
نرخ HTML - البته سقوط


مدرسه های مرتبط
زیر کار مدرسه همه چیز در مورد HTML - البته تصادف و یا به هیچ وجه مربوط به دوره HTML - سریع.

اظهار نظر در مورد HTML - البته سقوط

« | »