در حال حاضر

کار مدرسه و مقاله از مدرسه متوسطه
جستجو برای پروژه های مدرسه

مواد تمرین برای نمونه موسیقی

موضوع: موسیقی

موسیقی

موسیقی یک فرم هنری، عاطفی و فرهنگی است. موسیقی عواقب ناشی از صداها و تن است. موسیقی یکی از بزرگترین و فرم هنر سرگرمی است. این یک فرم حرفه ای و آموزشی است. زمینه علمی، سرگرمی و ارتباطات ابزار است.

علم اشتقاق لغات

در یونان باستان، موسیقی کلمه یک اصطلاح جمعی برای همه هنر است. بعدها، موسیقی کلمه ای است که تنها برای صوتی و شنیداری استفاده می شود.

تعریف موسیقی

سوال از آنچه می تواند به نام موسیقی چند بار در طول تاریخ تغییر کرده است. تعریف پست مدرن از موسیقی "صدای سازمان یافته" در هر شکل است. اما به طور عمده آن را به شنونده ای که می شود به تصمیم بگیرند که چه فکر می کنند موسیقی است.

فرم های موسیقی

موسیقی را می توان در بسیاری جهات آماده شده است، اغلب با آواز خواندن و یا نواختن یک ساز، یک یا چند نفر است. موسیقی را می توان قبل از مخاطبان انجام شده و یا ذخیره شده و منتشر شده در رسانه های صوتی از قبیل رادیو، سی دی و اینترنت.

تن

تونر صدای فرکانس های قابل شنیدن، رزین است. هستند و نقش مهمی در موسیقی بازی.

لحن و نام نت های هشتگانه موسیقی

نماد مدرن در دوازده تن، و تشابه اکتاو خود است. ، از سوی دیگر به نام زنگ های مشتق؛ هفت از این زنگ ساقه (A، B، C، D، E، F، G به ترتیب) نامیده می شود. جوهر کرنش را می توان بلند کرد و کاهش داد. تن ارتفاع با علامت صلیب عرضه، #. ISS - این است که با پسوند تلفظ می شود. تک خال - تن کاهش یافته است با ب کوچک این است که با پایان دادن به تلفظ نوشته شده است.

وتر

وتر شامل سه یادداشت به بازی به طور همزمان است. سپس با یکدیگر به طرق مختلف با توجه به آنچه اشاره به ترکیب هماهنگ. تمام وتر شامل حداقل سه یادداشت ها. آکورد استفاده می شود در درجه اول به همراه آهنگ و پس زمینه را به آن بدهید. شایع ترین آکورد آکورد اصلی (ریشه، سوم بزرگ و پنجم) و آکوردهای مینور (برج های پایه، سوم کوچک و پنجم)

دینامیک

پویایی رابطه بین درجه بلندی صدا در یک قطعه موسیقی است. حجم است که معمولا با حروف اختصاری مشخص شده است. - قوی، F (بلند): آنها در کج (ایتالیک) با حروف درشت، به عنوان مثال نوشته شده است

ص (پیانو) - ضعیف، MF (متسو بلند) - متوسط ​​قوی، ص (خیلی نرم) - بسیار ضعیف

ریتم و تمپو

ریتم یکی از عناصر مهم در موسیقی است، آن را توضیح می دهد که مدت زمان صدا در طول زمان. آن را از نوع موجود در نرخ (خط تیره سرعت) تشکیل شده است. ضربان قلب یک جریان ثابت از مشت است، اما ریتم می تواند به عنوان خشن و صاف هر زمان، آن را در خطوط سرعت متناسب است. سکته مغزی کوتاه و بلند مخلوط به شکل یک ریتم. سرعت فاصله بین نبض خود را. سرعت پالس اساسی، چیزی است که تعیین سرعت قطعه موسیقی. سرعت در ضربان بر دقیقه اندازه گیری (ضربان، ضربان در دقیقه)

نبض

پالس یک سری از سکته مغزی که به طور منظم در موسیقی ایفا کرده و شما می توانید آن را احساس است. نبض را می توان به عنوان یک سری از نقاط پی در پی نوشته شده است. این می تواند در دو یا سه مرحله شروع، و با قرار دادن یک خط تیره بین جنگ نشان داد.

امضا زمان

زمان امضا تعیین چگونه بسیاری از ضربان قلب است که می تواند در یک اندازه گیری مناسب می باشد. موسیقی می تواند امضا زمان های مختلف از جمله 4/4-takt یا 3/4-takt. امضای معادل این است که موسیقی از متر شاعرانه است. نماد امضای زمان با ضربه امضا است که نشان می دهد تعدادی از ضربه در اندازه گیری و ارزش ریتمیک است که نشان دهنده نبرد مشخص شده است. پیس است که همان ریتم، اما یک راه برای توصیف انواع خاصی از ریتم نیست.

based on 29 ratings مواد تمرین برای نمونه موسیقی، 2.9 از 5 در 29 رتبه بندی بر اساس
نرخ آموزش مواد برای نمونه موسیقی


مدرسه مرتبط
زیر پروژه های مدرسه خرید و فروش بر اساس تمرین برای نمونه موسیقی و یا به هیچ وجه مربوط به ورزش سطحی برای نمونه موسیقی هستند.
  • پست های مرتبط

اظهار نظر پایه تمرین برای نمونه موسیقی

« | »