.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Tändstickan

Ämne: Uppfinningar
| Mer

Historia

Innan tändstickan kom så använde man sig bland annat av svavelstickor, eldpistoler och elddon för att göra upp eld. Sen kom den första tändstickan ca 1830. Det var en fosfortändsticka som blev mycket populär i många länder. Den var billig, lätt att tillverka och tände på vilket underlag som helst. Men det fanns allvarliga nackdelar med denna tändsticka. Den var så lättantänd så att det var en fara. Den allvarligaste nackdelen är den giftiga gula fosforn som tändstickan innehöll. I stora delar kunde den vara dödande. Fabriksarbetarna fick sjukdomar som fosfornekrosen och käkbrand.
Fosfortändstickan tillverkades ända till 1920 i Sverige, tills man sätter stopp för försäljningen.

1844 uppfanns säkerhetständstickan, den tändsticka som vi idag har.
Denna tillverkades av svensken Gustav Erik Pasch. Denna tändsticka kan endast tändas mot ett särskilt plån som bestrukits med en massa röd fosfor, som till skillnad från gul inte var giftig. Tändsatsen på tändstickan bestod av kaliumklorat.
Man började tillverka denna tändsticka men det blev inga strålande affärer och allt lades ner efter en kort tid. Anledningen till det var att det var alldeles för dyrt med den röda fosforn.
1845 grundades den första riktiga tändsticksfabriken i Jönköping av bröderna Johan och Carl Lundström. Johan började experimentera med Gustav Paschs tändsticka och tog ut patent samma år, 1855, så var dom med på världsutställningen i Paris och fick pris för att tändstickorna kunde tillverkas utan att arbetare kunde drabbas av fosfornekrosen. Säkerhetständstickorna var fortfarande för dyra att framställa.
1868 tog dock försäljningen fart. Tändstickorna blev en världsuccé för Jönköpingsfabriken. De två viktigaste faktorerna bakom det var att man genom mekanisering sänkte tillverkningskostnaderna och att engelsmannen Albright 1851 uppfann en metod att framställa röd fosfor industriellt och tillräckligt billigt.
Tillverkningen av tändstickorna var trots allt väldigt tungt. Det var ett handarbete som tog lång tid. Arbetet var av låg status och dåligt betalt, man kunde få 1 krona per tusen askar man tillverkade. Tillverkningen av askar förekom ofta i hemmen. 1875 var 1286 personer vid Jönköpings- fabriken sysselsatta med limning av askar och det var fler än vad som arbetade i fabriken.

Den man som kom att förändra tändstickstillverkningen mest var Anders Lagerman som anställdes på Jönköpingsfabriken 1870. Han var ett geni på att konstruera maskiner och resultatet av det var en rad specialmaskiner; askfyllningsmaskinen och komplettmaskinen som är mest kända. Komplettmaskinen kom att revolutionera hela tändstickindustrin 1982. Den ersatte fem maskiner på en gång och tillverkade ca 200 000 tändstickor på en dag, den gjorde tändstickorna automatiskt, från trä till färdig packade askar. Denna uppfinning ville man hemlighålla för konkurrenterna så därför patenterades aldrig maskinen. Efter 20 år patenterades den dock och då var den fortfarande en världsnyhet. Man övergick också från komplicerade träaskar till pappersaskar. Våran modernare komplettmaskin idag tillverkar ca 2 500 000 per timme och produktiviteten idag är 50 gånger större.
Idag så tillverkas tändstickorna av Swedish Match, som först hette Svenska Tändsticks AB. Det startades 1917 av Ivar Kreuger och är ett stort företag med fabriker i ett 40-tal länder.

Funktion och tillverkning

Tändstickan består av en trästicka eller en pappersremsa som behandlats i ena änden genom att doppas i många olika lösningar.
Det finns två olika typer av tändstickor. Den ena är strykstickor och dom tänds genom att man drar dom mot en grov yta. Dessa är tillverkade av trä och “huvudet” består av 2 olika lager av olika färg, oftast rött eller vitt. Den vita delen som kallas för “ögat” innehåller det brinnande ämnet, en blandning av fosfor. Den röda, lite tjockare delen börjar inte brinna om den stryks mot en grov yta, men det är ju bra för då riskerar man inte att den tänds om man inte vill. Den andra typen av tändsticka är säkerhetständstickan. Denna tändsticka har fortsatt förbättrats ända tills 1992 då Swedish Match presenterade den
miljövänliga svavel- och tungmetallfria tändstickan. Säkerhetständstickan, den kan bara användas genom att man stryker den mot ett ämne som den reagerar med. Den är alltså mycket säkrare än strykstickorna. Huvudet består av antimonsuktid, kaliumklorat och bindemedel. Plånet (alltså det man tänder den mot) består av röd fosfor och sitter oftast på kanten på utsidan av t ex en tändsticksask.

Säkerhetständstickan

2. Tändsatsen på toppen av tändstickan på bilden består av en blandning av kaliumklorat, färgämnen (mineraler), röd fosfor och lim (gelatin).
1. Tändsticksaskens plån består av upphöjningar som innehåller en blandning av röd fosfor och bindemedel. När en tändsticka stryks över plånet sker en reaktion mellan stickans kaliumklorat och plånets röda fosfor. Upphöjningarna på bilden ovan har gjorts sexkantiga av produktionstekniska skäl.
3. När man tillverkar tändstickor används aspträ som är vitt och som har starka fibrer. För att stickan inte ska glöda efter det att den blivit släckt impregneras den med monoammoniumfosfat.
T v ovan ses träfibrer längs en tändsticka samt en bit av ett kärl som transporterat näring och vatten i trädet.
En tändsticka tänds genom att små mängder fosfor vid strykningen mot plånet övergår till stickans tändsats och oxideras genom tändsatsens kaliumklorat, viket gör att stickan antänds.

För och nackdelar med Tändstickan

Fördelar: När tändstickan kom kunde man lättare och smidigare göra upp eld. Man slapp sitta med pinne och en sten.
Nackdelar: Man kan lättare elda upp saker. Det kan lättare börja brinna, för om man inte släcker tändstickan helt och lägger den i närheten av papper eller annat lättantändande material så kan det gå riktigt illa. Jag själv tycker det är dåligt att tändstickorna är så sköra och att dom eldas upp så snabbt!

Människan och tändstickan

Tändstickan har kommit att spela en stor roll för människan. Tänk om den inte funnits? Idag har vi ju el, men förr i tiden så var man beroende av eld till att laga mat, få varmt vatten, sova, bo. Det blev mycket enklare och säkrare att göra upp eld och det sparade tid och energi.
Det är viktigt att tändstickorna är jämt fördelade över hela världen, så att hela världen har tändstickor. Om det blir elavbrott, då måste vi kunna göra upp eld för att värma oss, laga mat och få ljus. Det första vi oftast använder då är tändstickor. Allt det här behöver alla människor i världen.
Världsmarknaden för tändstickor uppskattas till drygt 12 miljarder svenska kronor! Asien och stillahavsregionen står för mer än 70 procent av förbrukningen medan Västeuropa endast står för 2 procent.

Att miljön inte blir drabbad av tändstickorna är viktig. Man måste se till så att man inte hugger ner jättemycket träd på ett och samma ställe, utan att man tar på lite olika ställen, så det blir jämt fördelat.
Barnarbete får inte heller förekomma, som det gjorde förr. På Jönköpings Tändsticksfabrik så var faktiskt drygt 60 procent av arbetarna barn, omkring 1860. De hade samma arbetstider som vuxna (10 h) och arbetsuppgifter men fick bara en tredjedel av deras lön.
I framtiden tror jag inte det blir så mycket förändring av tändstickan. Jag tror nog att den är rätt färdigutvecklad. Men skulle den inte finnas i framtiden så måste människorna ha kommit på något riktigt bra. Men tändare har ju kommit mer och mer, inte bara bland rökare utan också av icke rökande människor med. Men jag tror dom flesta har tändstickor hemma om det blir elavbrott. Man använder ju jämt dom som en nödlösning. Men det har blivit en mindre användning och tillverkning idag av tändstickorna. Det är ju på grund av tändarna och ljuständarna. Men i u-länderna så kommer tändstickan att kvarstå längre eftersom de inte har råd med el, tändare och dylikt.

Tändstickan, 2.7 out of 5 based on 19 ratings
| Mer
Betygsätt Tändstickan


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Tändstickan eller som på något sätt är relaterade med Tändstickan.

2 Responses to “Tändstickan”

  1. Ixie on 09 Nov 2008 at 11:03 e m #

    Skitbra! Precis vad jag behövde veta, allvarligt (;
    Toppenjobb :)

  2. Erik on 17 Aug 2011 at 9:46 f m #

    Tack så mycket för en bra artikel. Letade efter information om Alexander Lagerman och lärde mig en hel del ytterligare.

Kommentera Tändstickan

« | »