Ubåtens historia

Ämne: Färdmedel , Teknik
| Mer

Historik

Holländaren Cornelis van Drebbel (1572-1633) anses ha varit den förste som byggde en ubåt. Redan 1624 konstruerade han en farkost som roddes med tolv åror med vilken han färdades under vatten längs Themsen.

År 1776 gjordes ett misslyckat försök att sänka en brittisk fregatt med en enmansubåt konstruerad av amerikanen David Bushell (1742-1824). Första gången en ubåt sänkte ett fartyg var 1864 då en niomansubåt detonerade en stångtorped i en nordstatsfregatt.

Mot slutet av 1800- talet var tiden mogen för maskindrivna ubåtar. Svensken Thorsten Nordenfelt byggde på 1800- talet ångdrivna ubåtar som såldes till bland annat Turkiet.

Den sista ångdrivna ubåt som byggdes, HMS - K26 i brittiska flottan.

Kring sekelskiftet på 1900 fanns två huvudtyper av ubåtar som skulle vidareutvecklas. Dessa var enkelskrovig respektive dubbelskrovig. Båda hade elmotor för uläge och förbränningsmotor för ytläge.

De första dieseldrivna ubåtarna kom 1912 och de användes under första världskriget. De var ca 40 meter långa och hade 20-25 besättningsmän.

Under andra världskriget var en typisk ubåt ca 90 meter lång, hade ca 55 besättningsmän och använde fortfarande dieselmotorer.

Ubåten kom att spela en stor roll under båda världskrigen, framför allt i sjöfartskriget på atlanten, men under andra världskriget också i stilla havet. Efter andra världskriget utgjorde de strategiska ubåtarna viktiga faktorer i terrorbalansen under det kalla kriget.
Vid mitten av 1950- talet kom de första atomdrivna ubåtarna. Dee drivs av fissionskraft och kan stanna nära på hur länge som helst under ytan. De riktigt långa atomubåtarna är oftast runt 350 meter långa. Och har en besättning på 100- 200 man. En stor fördel är tystheten. En atomubåt är nästan omöjlig att upptäcka via ljudavlyssningar, eftersom det enda motorljudet i princip enbart kommer från propellern.
Sveriges första ubåt, Hajen byggdes på Stockholms örlogsvarv och var färdig 1905.Den var en självständig konstruktion av marindirektör Carl Richson (1857-1925), men var influerad av den amerikanska Holland-typen.
Data: Ubåten Hajen (Ub no 1)
Typ: Enkelskrov
Sjösatt 1904 vid Örlogsvarvet i Stockholm
Längd: 23.3 meter
Bredd: 3.6 meter
Deplacement: 111 ton
Fart i övervattensläge: 9.5 knop
Fart i undervattensläge: 6.5 knop
Största dykdjup: 30 meter
Beväpning: 1st 45 cm torpedtub
Bemanning: 12 man

| Mer
Betygsätt Ubåtens historia

- (streck)IG (icke godkänt)G (godkänt)VG (väl godkänt)MVG (mycket väl godkänd) ( 5 röster, snitt: 2.40 av 5)
Loading ... Loading ...
Relaterade skolarbeten:
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Ubåtens historia eller som på något sätt är relaterade med Ubåtens historia .

Kommentera Ubåtens historia

« Hästraser | Australien »

Skolarbeten med högst betyg

Mest lästa skolarbeten

Sottomarino storia | Italiano

Ubåtens historia

Ämne: Färdmedel , Teknik
| Mer

Historik

Holländaren Cornelis van Drebbel (1572-1633) anses ha varit den förste som byggde en ubåt. Redan 1624 konstruerade han en farkost som roddes med tolv åror med vilken han färdades under vatten längs Themsen.

År 1776 gjordes ett misslyckat försök att sänka en brittisk fregatt med en enmansubåt konstruerad av amerikanen David Bushell (1742-1824). Första gången en ubåt sänkte ett fartyg var 1864 då en niomansubåt detonerade en stångtorped i en nordstatsfregatt.

Mot slutet av 1800- talet var tiden mogen för maskindrivna ubåtar. Svensken Thorsten Nordenfelt byggde på 1800- talet ångdrivna ubåtar som såldes till bland annat Turkiet.

Den sista ångdrivna ubåt som byggdes, HMS - K26 i brittiska flottan.

Kring sekelskiftet på 1900 fanns två huvudtyper av ubåtar som skulle vidareutvecklas. Dessa var enkelskrovig respektive dubbelskrovig. Båda hade elmotor för uläge och förbränningsmotor för ytläge.

De första dieseldrivna ubåtarna kom 1912 och de användes under första världskriget. De var ca 40 meter långa och hade 20-25 besättningsmän.

Under andra världskriget var en typisk ubåt ca 90 meter lång, hade ca 55 besättningsmän och använde fortfarande dieselmotorer.

Ubåten kom att spela en stor roll under båda världskrigen, framför allt i sjöfartskriget på atlanten, men under andra världskriget också i stilla havet. Efter andra världskriget utgjorde de strategiska ubåtarna viktiga faktorer i terrorbalansen under det kalla kriget.
Vid mitten av 1950- talet kom de första atomdrivna ubåtarna. Dee drivs av fissionskraft och kan stanna nära på hur länge som helst under ytan. De riktigt långa atomubåtarna är oftast runt 350 meter långa. Och har en besättning på 100- 200 man. En stor fördel är tystheten. En atomubåt är nästan omöjlig att upptäcka via ljudavlyssningar, eftersom det enda motorljudet i princip enbart kommer från propellern.
Sveriges första ubåt, Hajen byggdes på Stockholms örlogsvarv och var färdig 1905.Den var en självständig konstruktion av marindirektör Carl Richson (1857-1925), men var influerad av den amerikanska Holland-typen.
Data: Ubåten Hajen (Ub no 1)
Typ: Enkelskrov
Sjösatt 1904 vid Örlogsvarvet i Stockholm
Längd: 23.3 meter
Bredd: 3.6 meter
Deplacement: 111 ton
Fart i övervattensläge: 9.5 knop
Fart i undervattensläge: 6.5 knop
Största dykdjup: 30 meter
Beväpning: 1st 45 cm torpedtub
Bemanning: 12 man

| Mer
Betygsätt Ubåtens historia

- (streck)IG (icke godkänt)G (godkänt)VG (väl godkänt)MVG (mycket väl godkänd) ( 5 röster, snitt: 2.40 av 5)
Loading ... Loading ...
Relaterade skolarbeten:
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Ubåtens historia eller som på något sätt är relaterade med Ubåtens historia .

Kommentera Ubåtens historia

« Hästraser | Australien »

Skolarbeten med högst betyg

Mest lästa skolarbeten