. Сега

Училиште дела и есеи од средно училиште на
Барај училишен

Во училиштето работи на Некатегоризирано

Ако пирамиди

Јас избрав да работат на пирамидите, бидејќи мислам дека пирамидите се интересни. Сакам да знам нешто за нив, како што се Кој беше првиот да се изгради пирамидите? Изградена во нив само како тешки зграда? Како да се изгради пирамида? Која беше најголемата пирамида? Кои се најпознатите пирамиди? На египетските пирамиди се гробници фараоните изградена за себе, и да покаже колку е моќен што беа. Пофини кај гробиштата, толку повеќе енергија и почитување го зедов тоа. Пирамидата е развој на mastaba, која беше на ниско ниво, квадратни гробот зграда. Ги првите пирамиди биле чекор пирамиди кои се појавија од mastabor рангирани врз друг. Прикажи училишен »

Г.Д. Star Рејтинг
Се вчитува ...

Извори на енергија

Хидроенергија

Предности:
- Браните подобрува условите за наводнување.
- Обезбедува заштита од поплави. Прикажи училишен »

Г.Д. Star Рејтинг
Се вчитува ...

-