.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Finland

Ämne: Geografi
| Mer

Geografi och Klimat: Yta : 338 145km2

Finland ligger något längre norrut än vad Sverige gör. I öst gränsar Finland mot Ryssland, i norr gränsar landet till Sverige och Norge även Estland räknas som ett grannland i söder.

Finlands sjösystem är till landets storlek världens största. Totalt finns det i landet ca 187 000 sjöar. Det är då inte konstigt att landet kallas De tusen sjöarnas land Hela 11% av landets yta består av sjöar och träsk.
Den största sjön i Finland heter Saima.

Finlands klimat liknar Sveriges med inlands klimat ( varma somrar och kalla vintrar ) men vintrarna kan bli något kallare.

Huvudstaden heter Helsingfors eller Helsinki på finska.

Befolkning:

Det bor ca 5,1 milj invånare i Finland (1995)
Landet är ganska glesbefolkat. De flesta bor i de större städerna t.ex. Helsingfors, Esbo, Tammerfors, och Åbo (ca 64,6 % )

I Finland finns det ca 6% finlandssvenskar. Dessa talar endast svenska med finsk brytning förstås. De flesta av dessa bor : på Åland där ca 95 % är svenskspråkiga, i Österbotten, Esbo och Vanda.

Efter andra världskriget blev ca 11% av befolkningen hemlösa när Finland var tvungen att avstå Karelen till Sovjet. De flesta karelerna bosatte sig i de södra och centrala delarna av landet.
Även utvandringen till Sverige ökade efter kriget och hela 500 000 bosatte sig i Sverige. Och den största invandrargruppen i Sverige är finländare.

Invandringen till Finland har faktiskt varit väldigt liten under alla år.
1996 fanns det ca 69 000 invandrare i landet.

Befolkningen kallas finländare eller finnar.

Språk och Religion :

Språket härstammar från bl.a. ungerskan och samiskan.
De officiella språken i Finland är Finska, Svenska och även Samiska sen 1995.

Religionen i Finland är till största delen evangelisk-luthersk tro men även grekisk-ortodox tro finns, omkring 1%. Frikyrkor har ungefär samma siffra.

Politik :

Finland är en republik.

Finlands president heter Martti Ahtisaari. Han blev vald 1994.
Presidenten väljs inte av elektorer utan av folket för en period av 6 år. Han är landets störste ledare.
Han är Överbefälhavare i fredstid och har det största ansvaret för både utrikespolitik och försvar.
Regeringen utses även av presidenten.,

I Riksdagen finns det 200 mandat platser.
Var fjärde år är det nytt riksdagsval.

De största partierna i Finland är : Socialdemokraterna
Samlingspartiet
Vänsterförbundet
Miljöpartiet
Svenskafolkpartiet
Man är röstberättigad sen man fyllt 18år

Landet är indelat i fem storlän och landskapet Åland.
Det finns 455 kommuner + de 16 på Åland
Åland har ett visst självstyre

Ekonomi :

Finlands valuta heter “mark”. 1mark = 100penni = ca 1.42 SEK

Industrin i Finland började komma i början av 1900-talet och efter andra världskriget så fick industrin en stor rush.

De största naturtillgångar som Finland har är skogen. Ca 60% av ytan består av skog, mest tall och gran. Och skogen är landets största exportvara. Finland är en av världens största tillverkare av papper och kartong.

Att jordbruket inte är så stort beror på att det är så kallt så pass länge om året att det inte går att odla. Men landet är självförsörjande på jordbruk.
70% av lantbrukets inkomster kommer ifrån mejeriprodukter.

Finland tillhör ett av världens rikaste länder.

Utbildning :

Skolan i Finland är i stort sett likadant uppbyggd som i Sverige med obligatorisk skolgång i 9 år och treårig gymnasiegång.

Men gymnasiet är något annorlunda nu. Istället för linjer så väljer man 75 obligatoriska kurser som läses in till examen. Det finns också fria kurser som man kan ta utöver de obligatoriska kurserna.
I kurserna kan man välja t.ex. Ryska, IT, Sjukvård och Psykiatri.

Media :

Tidningar, Radio och TV i Finland sänds både på Finska och Svenska.

Det finns 370 dagstidningar varav 16 är svenskspråkiga. Den största finskspråkiga tidningen heter Helsingin Sanomat den är för övrigt Nordens största morgontidning. Den svenska heter Hufvudstadsbladet.
Sveriges Kanal 1 är den fjärde kanalen förutom YLA:s två kanaler och MTV3.

Kultur :

Finlands portal figur inom litteraturen är Johan Ludvig Runeberg. Hans mest kända verk är Fänrik Ståls sägner. Där den första dikten som heter :
Vårt land. Den är också landets nationalsång. Men det var Fredrik Pacius som tonsatte den.

Zacharias Topelius är också väldigt uppskattad.
Färgerna i den finska flaggan förklarades så har av Topelius :
Vitt skulle stå för den finska vintern, Blått skulle stå för de tusen sjöarnas land och korset för den nordiska gemenskapen.
Det var alltså Zacharias Topelius som myntade det kända uttrycket De tusen sjöarnas land.

Jean Sibelius är en väldigt känd tonsättare och inte minst hans verk Finlandia han komponerade den 1899.
Bastubad är ett väldigt populärt nöje i Finland och de flesta finnar tycker nog att det tillhör något av livets bästa.
Finländarna badar gärna flera gånger i veckan och helst så skall det finnas en björkkvast med. Bastu är inte bara skönt för kroppen den är även bra för själen.
Det finska namnet för bastu, sauna används i hela världen.

Lite Övriga Fakta:

Estland har samma national sång som Finland

Finland var ett av de första länderna i världen som införde kvinnlig rösträtt år 1917. Samma år förklarade sig landet självständigt.

Finland betyder Jägare på finska.

Tid = 2+ London

Finland, 2.3 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Finland


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Finland eller som på något sätt är relaterade med Finland.

One Response to “Finland”

  1. ebba lammi on 25 Oct 2011 at 8:47 am #

    Jag gillar denna faktan den blir bra till mitt skolarbete om Finland ! :)

Kommentera Finland

« | »