. Сега

Училишен и есеи од средните училишта
Пребарај за училишни проекти

Политика

Предмет: општество

А демократијата бара политика, но политичарите не треба демократија, дури и во диктатура, таму е политиката.

Социјализам:

V марксизмот-ленинизмот = Брза промена Револуции

S = Бавна промена реформизмот

Маркс и Ленин, руските комунисти

Ц, ФП:

Социјална
Либерализам (помеѓу)

РП Кд:

Економски либерализам (помеѓу)

М:

Модерни-
Конзервативизам (зачувување на стариот)

based on 4 ratings Политика, 1,3 од 5 базира на 4 рејтингот
Стапка политики


Поврзани училишен
Следниве се училишни проекти кои се занимаваат со политика или на било кој начин поврзани со политика.

Коментар на политиката

« | »