.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Regnskogen, en hotad skog

Regnskogen är ett av världens största ekosystem som ligger som ett brett bälte kring ekvatorn. Regnskogarna finns främst i Centralamerika, Västindien, norra halvan av Sydamerika, Centralafrika samt Sydostasien. Regnskogen har hög årlig nederbörd och höga temperaturer runt 30 grader. Kännetecknen för regnskogen är att den är extrem artrik båda vad det gäller växter och djur. Cirka två tredjedelar av alla djur och växter på vår jord lever i regnskogarna. Exempelvis har det lilla landet Panama i Mellanamerika har lika mycket växter som hela Europa. Forskarna tror att det finns flera miljoner växter, insekter och mikroorganismer som fortfarande är oupptäckta.
Det finns många anledningar till att skogen huggs ner till exempel svedjejordbruk, timmer-uttag och plantager. Svedjebruket står för cirka hälften av förlusten av regnskogen och beror främst på överbefolkning, fattigdom och konkurrens mellan bönderna. Det är vi människor i Europa och USA som använder det mesta av jordens resurser och konsumerar det mesta av regnskogens tillgångar.
Ursprungligen täcktes cirka 12 % av jordens yta av regnskog. Omkring hälften av regnskogen har idag utrotats. Forskare beräknar att det huggs ner cirka 10 000 kvadratmeter regnskog varje sekund. Det är lika mycket som två fotbolls planer. Varje dag försvinner ett område större än hela staden New York. Det blir varje år 150 000 kvadratkilometer regnskog. Om regnskogen fortsätter skövlas i nuvarande takt, kommer den att vara utrotad inom 100 år. Detta är helt absurt. Vi måste göra någonting för att rädda våra regnskogar.
Jag tycker alla borde vara med och rädda regnskogarna och det är ännu inte för sent även om det kommer att ta mycket lång tid att återskapa regnskogen som den en gång var.
Det finns många sätt att rädda regnskogen. Vi kan undvika att köpa till exempel palmolja och stora “icke kravmärkta” bananer.
Vi kan undvika att köpa träprodukter som är av till exempel tiek eller mahogny. Det finns många organisationer som värnar om regnskogarna till exempel “Jordens Vänner”. Vi kan stödja deras arbete genom att skänka pengar. Det finns också möjligheter att köpa en liten del av en regnskog som därmed inte får huggas ner.
Men det viktigaste för att regnskogen ska få finnas kvar är att bönderna måste leva i balans med regnskogen som indianerna har gjort i tusentals år. Jag tycker att bönderna ska få bidrag så att de kan odla så att svedjebruket inte är ett hot för regnskogen.Många människor tror att det är regnskogen som förser oss med det mesta av syret med det är faktiskt fel (som tur är). Det är plankton i havet som gör det.
Mycket av den mat vi äter kommer från början från regnskogen till exempel bananer och kaffebönor och en stor del av den medicin vi använder kommer också från regnskogen.
Skogsavverkningen är ett annat allvarligt problem som också påverkar jordens klimat. Skövlingen står för ca 19 % av växthuseffekten. Detta rubbar jordens värmebalans och klimatet förändras i och med att det blir varmare.
Många av våra fåglar bosätter sig i regnskogen på vintern.

Nu är det dags för oss människor att välja. Vill vi gynna oss själva genom att fortsätta hugga ner regnskogen och få billiga råvaror som banan och palmolja. Eller vill vi gynna djuren, miljön, ekonomin och oss själva genom att genom att låta detta paradis finnas kvar? Vi har redan facit i hand och har börjat se vad som har börjat hända på vår jord. Nu är det dags att välja och för mig är valet klart.

Regnskogen, en hotad skog , 2.4 out of 5 based on 21 ratings
| Mer
Betygsätt Regnskogen, en hotad skog


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Regnskogen, en hotad skog eller som på något sätt är relaterade med Regnskogen, en hotad skog.

One Response to “Regnskogen, en hotad skog”

  1. Olav on 22 Mar 2012 at 10:32 e m #

    Hej jag har en fråga. Jag håller på att göra ett skolarbete om regnskogen och jag undrar, Varför växer regnskogen där den gör. Är det för värmen som värmer upp närliggande vatten som sedan avdunstar och stiger. Där kyls det ner och släpper vattnet och det börjar regna. Har jag rätt. Jag måste verkligen veta orsaken.

    Olav

Kommentera Regnskogen, en hotad skog

« | »