.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Tagghudingar

Ämne: Biologi, Djur
| Mer

Det latinska namnet är Echinode’rmata.. Det finns 3 stora arter av tagghudingar. Dessa är sjöstjärnor, som jag och Sofia har valt som extra art, ormstjärnor och sist men inte minst sjöborrar.
Tagghudingar har ett skal som består av materialet kalciumkarbonat. Detta skal är täckt av ett tunt lager med hud. Vissa av de vuxna djuren kan ha nött bort denna hud. De saknar både hjärna och huvud, detta märks inte hos vissa arter som har smarta, enligt mig, sätt att anfalla sina byten (se sjöstjärnor). Alla tagghudingar är skildkönade. Hanen och honan är mycket lika varandra. När de ska föröka sig tömmer de ut sädesceller och ägg i vattnet och så befruktas några ägg.
Man har inte hittat mycket fossil av tagghudingar på grund av att deras skelett är mycket skört och ofta bryts ner när djuret väl har dött. För runt 470 miljoner år sedan fanns det runt 14 arter men 10 av dem dog ut för runt 290 miljoner år sedan. De sista arter förutom de som finns idag dog ut för runt 245 miljoner år sedan.

Sjöstjärnor

Det latinska namnet är Asterooi’dea. Det finns tolv kända arter vid den svenska västkusten.

Ormstjärnor

Det latinska namnet är Ophiuroi’dea. Det finns runt 2000 arter. Dessa arter är utspridda i alla världens hav. Inne i kroppen finns ett skelett som är kot-baserat. De har fem armar men vissa arter kan ha fler armar.
De äldsta fossila fynd som man har funnit är 500 miljoner år gamla.

Sjöborrar

Det latinska namnet är Echinoi’dea. Det finns runt 950 olika arter av sjöborrar och den svenska västkusten har 11 av dessa arter. De vanliga sjöborrarna äter små djur och alger. De bor på den hårda botten eller bland alger.
De äldsta fossilen som har hittats är runt 440 miljoner gamla. De äldsta sjöborrarna som man har hittat hade en eller två rader av ett slags plåtliknande skelett.

Avslutning

Nu har jag fått reda på att det finns tre huvudgrupper av tagghudingar, (sjöstjärnor, sjöborrar och sjögurkor) jag har även fått reda på att det inte är så enkelt som jag trodde att hitta fakta om tagghudingar. Därför tänker jag skicka in detta arbete till både www.mvgplus.com och www.skolweb.se. Arbetet har nu de senaste timmarna övergått från en tredjedels sida till en hel sida efter att jag hittat mycket bra fakta på National encyklopedins cd-rom skiva. Detta var allt så nu tackar jag från mig.

Tagghudingar, 1.4 out of 5 based on 20 ratings
| Mer
Betygsätt Tagghudingar


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Tagghudingar eller som på något sätt är relaterade med Tagghudingar.

Kommentera Tagghudingar

« | »

This ad is supporting your extension YAGBE: More info | Privacy Policy | Hide on this page