André-Marie Ampére

Ämne: Biografier
| Mer

A. var son till en förmögen köpman. Han uppfostrades av privatlärare och hans genialitet visade sig vid mycket unga år. Han visade sig ha ett fotografiskt minne. Han kom ihåg saker han läst många år tidigare. Han var speciellt framgångsrik i matematik. Efter han hade gift sig 1799, försörjde han sig som matematiklärare i Lyon. År 1802 flyttade han till Bourg och senare till Paris som professor i matematik och fysik vid École centrale. A. är mest känd för att ha lagt den matematiska grunden till elektromagnetismen. Örstedt hade gjort den grundläggande upptäckten att en elström som passerar genom en ledare kan få en magnetnål att röra sig. A. satte genast igång med sina egna undersökningar och ca en vecka senare kunde han ge en redogöra för sina resultat. Han försökte visa att elektriska strömmar också påverkar varandra som strömmar och magneter påverkar varandra. Detta visade han genom att låta två strömmar flyta genom två lättrörliga ledare. Om strömmen flyter åt samma håll i de båda ledarna, attraherar de varandra. Om strömmen flyter åt motsatta håll repellerar de varandra. Han fortsatte sedan genom att studera mera sammansatta konfigurationer, t.ex. slutna slingor eller spiraler. Det lyckades honom även att göra en matematisk analys som tillät kvantitativa beräkningar. Ampère har hedrats med att hans namn har fått ge namn åt dels en lag, Ampères lag, som beskriver just kraftverkan mellan strömförande ledare, dels åt enheten för elektrisk strömstyrka.

| Mer
Betygsätt André-Marie Ampére

- (streck)IG (icke godkänt)G (godkänt)VG (väl godkänt)MVG (mycket väl godkänd) (Ej betygsatt)
Loading ... Loading ...
Relaterade skolarbeten:
Nedanstående är skolarbeten som handlar om André-Marie Ampére eller som på något sätt är relaterade med André-Marie Ampére .

Kommentera André-Marie Ampére

« Anthony Burgess: A Clockwork Orange | Llyrs Slott »

Skolarbeten med högst betyg

Mest lästa skolarbeten

Andre 'Marie f'Ampere | Maltese

André-Marie Ampére

Ämne: Biografier
| Mer

A. var son till en förmögen köpman. Han uppfostrades av privatlärare och hans genialitet visade sig vid mycket unga år. Han visade sig ha ett fotografiskt minne. Han kom ihåg saker han läst många år tidigare. Han var speciellt framgångsrik i matematik. Efter han hade gift sig 1799, försörjde han sig som matematiklärare i Lyon. År 1802 flyttade han till Bourg och senare till Paris som professor i matematik och fysik vid École centrale. A. är mest känd för att ha lagt den matematiska grunden till elektromagnetismen. Örstedt hade gjort den grundläggande upptäckten att en elström som passerar genom en ledare kan få en magnetnål att röra sig. A. satte genast igång med sina egna undersökningar och ca en vecka senare kunde han ge en redogöra för sina resultat. Han försökte visa att elektriska strömmar också påverkar varandra som strömmar och magneter påverkar varandra. Detta visade han genom att låta två strömmar flyta genom två lättrörliga ledare. Om strömmen flyter åt samma håll i de båda ledarna, attraherar de varandra. Om strömmen flyter åt motsatta håll repellerar de varandra. Han fortsatte sedan genom att studera mera sammansatta konfigurationer, t.ex. slutna slingor eller spiraler. Det lyckades honom även att göra en matematisk analys som tillät kvantitativa beräkningar. Ampère har hedrats med att hans namn har fått ge namn åt dels en lag, Ampères lag, som beskriver just kraftverkan mellan strömförande ledare, dels åt enheten för elektrisk strömstyrka.

| Mer
Betygsätt André-Marie Ampére

- (streck)IG (icke godkänt)G (godkänt)VG (väl godkänt)MVG (mycket väl godkänd) (Ej betygsatt)
Loading ... Loading ...
Relaterade skolarbeten:
Nedanstående är skolarbeten som handlar om André-Marie Ampére eller som på något sätt är relaterade med André-Marie Ampére .

Kommentera André-Marie Ampére

« Anthony Burgess: A Clockwork Orange | Llyrs Slott »

Skolarbeten med högst betyg

Mest lästa skolarbeten