.nu

Iskola kif esejs mill-iskola sekondarja
Tfittxija schoolwork

Kristjaneżmu

Topic: Reliġjon
| Aktar

X'inhu l-messaġġ ċentrali tal-Kristjaneżmu fl-opinjoni tiegħek / X'inhu dak li jiddetermina kif Christian iħoss li wieħed għandu jgħix? I għażlu li jwieġbu dawn il-mistoqsijiet, staqsi wieħed u erba flimkien għaliex naħseb li l-messaġġ tmur out fil-kundizzjonijiet ta 'għajxien.

Messaġġ Kristjaneżmu jista 'jiġi interpretat b'modi differenti. I jarawha bħala sabiex kemm Testment il-Qadim u Ġdid Testment flimkien jiffurmaw messaġġ komuni li d-disinn b'mod, il-Kristjaneżmu kollu. What I think affarijiet aktar huwa kif Kristjaneżmu turi kif in-nies kollha huma maħbubin minn Alla u l-valur ugwali ta 'kulħadd.
Huwa probabbilment l-aktar messaġġ ċentrali għaliex juri li n-nies kollha "jistgħu" jkunu Christian, fi kwalunkwe każ għal Alla. Ebda trattament speċjali mingħajr Alla hija għal kulħadd, kulħadd jista 'jiġi ffrankat. Meta Kristjaneżmu daħal fil-komunità, kien il-varjetà ta 'nies li daru miegħu, speċjalment in-nies sempliċi. Nies marġinalizzati bħar Lhud, il-foqra u l-iskjavi ħassew li kellhom jappartjenu għal xi ħaġa, huma kienu wkoll importanti u maħbub minn Alla. Allura fil-qosor, nistgħu ngħidu li l-imħabba u s-solidarjetà huwa l-messaġġ ċentrali tal-fidi nisranija.
I ħsibt daqsxejn fuq l-idea li jekk kulħadd huwa verament ugwali, jfissirx li verament kollha allura? Kif taħseb li jittrattaw kwistjonijiet li jirrigwardaw qattiela, rapists u pedophiles, per eżempju?
Hemm espressjoni li jgħid, "Alla tant iħobb il-midneb iżda mhux il-dnub" li jispjega dan kollu pretty ukoll. Hekk it-tweġiba hija iva, Alla ma imħabba ħażen aħna bnedmin tista 'titwettaq.
Minbarra l-imħabba u s-solidarjetà huma ta 'kors numru ta' messaġġi importanti oħra fl Kristjaneżmu kif nemmen li jkun importanti. Jekk waħda jikkommetti sin jew ma xi ħaġa "żbaljat" jista 'dejjem jiġi skużat minn Alla. Ġesù jitkellem Alla bħala l-missier loving u klementi, u dawk il-ħsibijiet li Alla qed klementi tista 'tidher anki minn ħafna mill-profeti, bħal Hosea. Ġesù jispjega messaġġ tiegħu fil parables tiegħu, u li jsegwu ċerti regoli huma forsi mhux daqshekk importanti, iżda l-iktar ħaġa importanti hija li inti għandek juru l-imħabba għall-bniedem sħabi, jiġifieri, il-poplu kollu. (Diġà fil-Ġenesi 3 huwa li "You għandhom imħabba proxxmu tiegħek bħala innifsek") Wieħed jista 'jgħid li Ġesù jissostitwixxi regola, l-etika tal-intenzjoni hija aktar importanti mill-att attwali, ukoll din l-idea hija fost bosta mill-profeti.
U li ma tinsa l-preċetti tal-Kristjaneżmu: Il-Kmandamenti Għaxar. Huma ovvjament kien ifisser ħafna għall-Kristjaneżmu, iżda mbagħad wieħed jista 'wkoll jispekula fuq eżattament kemm hu importanti l-Għaxar Kmandamenti jkollhom, I ma naħsibx li totalment 100% fundamentalisti għandhom isegwuhom. Ma nemminx li raġel għal kollox fil-livelli kollha tista 'ssegwi dawn ir-rekwiżiti b'mod sħiħ, ebda bniedem ma hi perfetta. Imħabba għal Alla u bnedmin tiegħek sħabi huma aktar importanti minn-abidingness liġi.
Għal Alla hekk iħobb id-dinja li hu taw Iben biss imnissel tiegħu, li kull min believeth fil lilu m'għandhomx jitħassru, imma jkollhom ħajja eterna. (Ġwanni 3:16)
Ma nemminx li l-Kristjaneżmu, kif jemmnu ħafna, huwa ta 'madwar wara mazz ta' liġijiet, li tkun Christian tfisser "umli" lilu nnifsu qabel l-enerġija ogħla. Jekk inti temmen fi Kristu Ġesù u li Hu miet għall-dnubiet tiegħek, difetti u nuqqasijiet, u addizzjonalment jimpurtahom u l-imħabba bnedmin sħabhom, naħseb li l-biżżejjed. You do kif I say ma tkun perfetta

X'inhu l-isfond li l-Insara jiċċelebraw il-Milied, l-Għid u tmiem il-ġimgħa Qaddisin Kollha "?

Peress Għid huwa kważi hawn, I tibda billi tghidlek dwar dan, u għaliex għandna attwalment jiċċelebraw dan.
Għid huwa verament il-festa Kristjana aktar importanti għaliex aħna niċċelebraw mewt ta 'Ġesù u l-qawmien. Matul il-vaganzi tal-Għid daħal inklużi "tqarbin" biex, matul il-weekend-Għid, aħna ponder kif Alla fi Kristu rikonċiljazzjoni tal-dinja li lilu nnifsu permezz ta 'Ġesù miet fuq is-salib.
F'ċertu sens, l-Passover Christian kontinwazzjoni tal-Passover Lhudija (-Lhud kienu meħlusa mill-jasar fl-Eġittu) ħafna elementi tal-Għid tagħna ma tistax tinftiehem jekk wieħed ma jkunx jaf dak li ġara fl-Eġittu. Easter huwa ċċelebrat għal ħamest ijiem u għaliex dawn ħamest ijiem I se jgħidlek issa: Ħamis ix-Xirka huwa l-jum meta Ġesù, mad-dixxipli tiegħu, istituti l-Ewkaristija. Li kielu u xorbu flimkien magħhom u "trasformati" ħobż u l-inbid fis-demm tiegħu (maħfra tad-dnubiet) u l-korp (unità, wieħed ma 'Ġesù) Dan jista' jiġi interpretat b'modi differenti, jiddependi fuq liema tip ta 'knisja inti tagħmel parti, iżda aħna fl-Iżvezja tinterpreta dan b'mod simboliku. Ġesù ħasil saqajn dixxipli tiegħu, u huwa minn hawnhekk jidħol l-isem; il-kelma "maqtugħ" tfisser "biex taħsel".
Ġimgħa l-Kbira tfakkar il-tislib u l-mewt. Ġesù miet fuq is-salib għal fini umanità, miet għal dnubietna, difetti u n-nuqqasijiet. Ħadd il-Għid huwa meta Ġesù Rxoxt-tielet jum, jiġifieri Ħadd il-Għid. Minħabba Ġesù tela 'u ħajjin illum, huwa jista' jgħin lil dawk li jiġu lilu. Dan għadu l-iktar ħaġa importanti li l-Insara huma li xhud li l-fellows.
Lulju hija ċċelebrata biex ifakkru l-twelid ta 'Ġesù. Dak li aħna verament tiċċelebra l-istaġun tal-Milied hija li Alla sar bniedem. Ġesù sar wieħed minna, daħal ġenerazzjoni tagħna biex jaqsmu l-ħajja tagħna.
L-avveniment għall-Milied seħħet issa dwar 2000 sena ilu, f'Betlem, li huwa f'Ġerusalemm. Hu twieled fil-maxtura, fost l-annimali, probabbilment fil-stall. Fil-Bibbja naqraw ta 'kif l-anġlu Gabriel daħal Mary u qalilha li hi kienet tqila, li hi kienet ser jkollha iben, u li kien se jiġi msemmi Ġesù. Meta Ġesù twieled, huwa diġà ddestinata li tkun il-wieħed li se jġib lin-nies lura lejn ġenna mill-ġdid, in-nies jiġu reborn. A keyword huwa l-isem Immanuel, li jfisser "Alla magħna" (Mattew 01:23).
Jum il-Qaddisin: Sa mill-ewwel seklu, in-nies kellhom partijiet fil-qaddisin, iżda għall-ewwel darba, hija la kienet faċli u lanqas sikur biex tkun Kristjan. F'dan il-ħin tal-imperu Ruman, kien projbit li tkun Nisrani, għalhekk, kien persekuzzjoni u eżekuzzjonijiet komuni. Matul dan iż-żmien huma kienu wieqfa ditta fil-fidi tagħhom, anki jekk dawn kienu cruelly trattati, wkoll ferm ammirajt. Bosta minn dawk li ġew eżegwiti kienu onorati mill elevati għal qaddis. Biż-żmien deher aktar u aktar onorat bħala qaddisin. Il-ġranet ta 'dawn qaddisin ċċelebrat saret l-bażi għall-ċelebrazzjoni tagħna isem jum. Iżda għaliex mhux jiem kollha kien biżżejjed biex introdotta "Jum Qaddisin Kollha".
Qaddisin huwa tip ta 'mudelli għalina, Ġesù huwa l-mudell u l-qaddisin turi kif huwa biex jgħixu ħajja ta' l-imħabba u l-fidi.
It-tieni jum tal-weekend "All Day Mejtin" jindika li rridu nfissru xi ħaġa lill-oħrajn, aħna ma jeħtieġx li jkun qaddisin li jkunu sinifikanti. Mhux anki meta aħna die jispiċċa rwol tagħna li jeżistu.

Iżvezja hija pajjiż Christian? Jargumentaw favur u kontra!

Jien ma verament ngħid li l-Isvezja għadha hemm, ir-rwol Kristjaneżmu u l-influwenza fis-soċjetà jonqos ma 'kull sena li tgħaddi. Għaxar snin ilu l-Isvezja kien pajjiż ferm aktar Christian llum, u mitt sena ilu kien saħansitra aktar Christian. Iżda peress Iżvezja saret pajjiż multikulturali ma 'diversi reliġjonijiet milli Kristjaneżmu tkun influwenza Christian kbira tkun ferm diskriminatorja jekk reliġjonijiet oħra kienu kif ħafna spazju.
Affarijiet li jindika li l-Isvezja huwa pajjiż Christian huwa li l-attenzjoni festi Christian ħafna, aktar familji baptize tfal tagħhom fil-knisja u l-aktar miżżewġa anki knisja, bl-istess mod funerali ekkleżjastiċi huma probabbilment l-aktar komuni. Imbagħad ħaġa oħra li jfisser ukoll li l-Isvezja huwa Christian huwa li aħna xorta jħallsu t-taxxi għall-knisja, konservattivi ħafna.
Naħseb li l-Isvezja huwa pajjiż li huwa mibni fuq prinċipju Christian, għalkemm mhux a Christian hekk li l-maġġoranza huwa christian.
Affarijiet li jindika li l-Isvezja m'hijiex pajjiż Nisrani jibqgħalu huwa li aktar Swedes jmorru barra mill-knisja, inti probabilment se ssib aktar nies solace u s-sigurtà fl-affarijiet oħra fil-ħajja tagħhom minn reliġjon. Imma allura huwa m'għadux bħala "tabù" ma jiġix kunsidrat bħala Christian kif kienet qabel.
Allura huwa politiku u reliġjuż fil-pajjiż apparti kompletament, taħlit ma fir-reliġjon fid-deċiżjonijiet politiċi, eċċ
Imbagħad, kif ktibt qabel, l-Iżvezja saret pajjiż ta 'ħafna reliġjonijiet. Jekk minn soċjetà sekulari tfisser soċjetà Christianized-de, huwa Isvezja. Iżda jekk wieħed jiddefinixxi bħala soċjetà fejn in-nies mhumiex Kristjani, huwa żbaljat. Għalhekk, il-kwistjoni nnifisha pjuttost delikata biex isolvu għaliex ikollok tweġibiet differenti jiddependi fuq kif inti tfisser li tkun Christian.
Ħaġa waħda importanti naħseb huwa importanti għal kemm biex jiddeterminaw jekk l-Iżvezja hija pajjiż Nisrani huwa li aħna tunes regoli reliġjużi jirregolaw ħajja tagħna, ħafna minna Iżvediżi jgħixu mill dak li aħna lilna nfusna jħossu aħjar u happiest.

based on 15 ratings Kristjaneżmu, 2.5 out of 5 ibbażata fuq 15 klassifikazzjonijiet
| Aktar
Rata Kristjaneżmu


Proġetti fl-iskejjel relatati
Dawn li ġejjin huma proġetti fl-iskejjel li jittrattaw Kristjaneżmu jew b'xi mod relatati mal-Kristjaneżmu.

One Response għal "Kristjaneżmu"

  1. Sandra fuq April 20, 2008 fi 3:08 #

    ħej I jkollhom l-ebda kumment imma għandi frga

    fuq vilkett mod Ġesù jagħtu eżempju jekk ikun ġej lura ???

    I am grat jekk inti tista 'iwieġeb il-mistoqsija tiegħi u gwarniċi tweġiba għall-posta tiegħi huner_didar@hotmail.com

Jikkummenta dwar Kristjaneżmu

« | »