.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Universum

Ämne: Astronomi
| Mer

Har universum ett slut?

Universum hade en början för ungefär 15 miljarder år sedan, men har det ett slut? Kan man veta det?
Om universum är oändligt eller inte beror på hur mycket materia som egentligen finns därute. Astronomer har observerat att universum expanderar. Alla galaxer i universum avlägsnar sig från varandra. Om vi då tänker baklänges så måste de ju ha varit närmare varandra förr. Fysiker har räknat ut att om vi så att säga skulle spola tillbaka filmen måste ju allting i universum ha varit samlat på ett ställe för ungefär 15 miljarder år sedan!
Det är så forskarna tänker sig universums början, i en ursmäll eller Big Bang. Men när tar expansionen slut? och vad händer då? Den frågan har inte något enkelt svar.
Det är väldigt svårt att föreställa sig ett universum som utvidgar sig. För i den mån vi överhuvudtaget tänker så tänker vi nog väldigt newtonskt: Det finns ett rum, ungefär som ett rutat papper, och om
det finns någonting som utvidgar sig så tänker vi oss förstås att det utvidgar sig i det rummet. Men i själva verket är det inte det som händer. Även när universum var mindre så fanns det ingenting utanför det som det utvidgade sig i. I själva verket så skapades det rum mellan galaxerna. Universum är allt oavsett hur stort det är! Det är själva rummet som blir större. (hänger du med?)

Vad väger universum?

Men fortsätter expansionen i all evighet? Det har att göra med hur mycket materia det finns i universum.
Om det finns tillräckligt med materia kommer expansionen att avstanna. Kanske universum till och med krymper ihop igen. Det behövs förbluffande lite materia för att expansionen ska avstanna. Det räcker med i genomsnitt tre ynkliga väteatomer per kubikmeter i universum. (det bästa vakuum vi kan åstadkomma på jorden har en biljon gånger större täthet än så.) Universums kritiska täthet kallas den täthet som krävs för att universums expansion ska upphöra.
Hur mycket finns det då därute? För att ta reda på det antar forskarna att alla stjärnor väger ungefär lika mycket som vår sol. Eftersom de vet hur fort jorden rör sig runt solen, och på vilket avstånd den befinner sig från oss, så kan de räkna ut hur tung den är. (Lycka till med den nöten, Leon.) Sedan är det dags att räkna hur många stjärnor det går i genomsnitt på en galax, och hur många galaxer det finns i universum. Gör man det så kan man få fram hur mycket all materia i universum väger. På ett ungefär.
Då upptäcker man att det bara finns en hundradel av vad som krävs för att expansionen ska avstanna. Så om det bara finns sådan materia vi kan se, så kommer expansionen at fortsätta i all evighet och då har inte universum något slut. Då blir det bara kallare och kallare och vi går mot det som fysikerna kallar “den stora kylan”.

Den stora krossen
(The big Crunch)

Nu är det emellertid så att det finns mer materia i universum än den vi kan se. Den osynliga materien får vi följaktligen “väga” på andra sätt. Ett sätt är att se hur olika objekt rör sig i förhållande till varandra i universum.
Man tittar till exempel på hur stjärnorna rör sig i galaxer och, ännu flottare, hur galaxer rör sig i så kallade galaxhopar. Med hjälp av tyngdlagen kan man då räkna ut hur mycket massa som borde finnas där.
Då upptäcker man att det finns ungefär 10 gånger mer materia än den vi
ser och den kallar vi för mörk materia (Mats G).
Det vi såg var alltså bara en hundradel av vad som krävs för att universum ska stanna. Men om vi nu räknar med även den mörka materien så har vi ungefär en tiondel av vad som behövs. Vi har dessutom teoretiska skäl att tro att det finns mer mörk materia än den man har kunnat mäta. Faktiskt precis så mycket att vi skulle uppnå den kritiska tätheten. Universum skulle då, efter en nästan oändligt lång tid avstanna i sin expansion. Men det som vore ännu mer spännande är om det fanns mer materia i universum än den kritiska tätheten. Då skulle expansionen inte bara avslutas, utan vändas i en kollaps igen. Det skulle betyda att det blir mindre och mindre tätare och tätare. Då vore det verkligen som att köra filmen baklänges mot det som kallas för “den stora krossen”. Alltså motsatsen till Big Bang. Då trycks all materia ihop och det blir så hett och så tätt att galaxer och stjärnor inte längre kan existera som objekt. Vi kommer då tillbaka till ett tillstånd av en massa spännande och exotiska elementpartiklar. Och förmodligen så slutar det i en punkt! All materia i hela universum sugs ned i ett enda stort svart hål.
Till slut

Det har varit ganska jobbigt att arbeta med det här, eftersom jag inte har haft så mycket tid, p.g.a. andra arbeten, läxor och prov. Men till slut blev det färdigt…
Arbetet är lite bild-löst, eftersom jag skriver ju om universum, och själva universum finns det ju ingen bild på! Det är nog för stort för att få plats på bild…

Universum, 1.0 out of 5 based on 1 rating
| Mer
Betygsätt Universum


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Universum eller som på något sätt är relaterade med Universum.

Kommentera Universum

« | »