. Nå

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk etter skoleprosjekter

Skolen arbeider på kjemi

Preparering og blandinger av løsninger

Emne: Kjemi

Mål: Lær å telle med konsentrasjoner, mengde stoff og volum, forholdet mellom disse og lære å stole på dem. Vi vil også øve hvordan å telle riktig antall desimaler og runde av til høyre. Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Titrering

Emne: Kjemi

Mål: Vi vil bestemme hvor mye hydroksid er tilgjengelig i 20, 0 cm3 mettet kalsium løsning, beregne mengden av oppløst kalsium og beregne mettet kalsiumhydroksid konsentrasjon. Vi vil lære å telle med konsentrasjon, mengde stoff og volum. Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

HYDROCARBONS

Emne: Kjemi

Er alkaner (alifatiske hydrokarboner eller parafiner). Alkanes mettet hydrokarboner, dvs. de inneholder bare karbon-karbon single obligasjoner. Alkaner har den generelle formel C n H 2n +2 =. Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Oppløseligheten av kalsiumhydroksyd

Emne: Kjemi

Formål:

Oppløseligheten for kalsium-hydroksyd i vann ble bestemt. Vi ville selv komme opp med noen løsninger på problemet. Følgende metoder ble valgt: Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Produksjon av estere

Emne: Kjemi

Hva er en ester?

En ester er en type av organisk forbindelse med vann dannes ved omsetning av en karboksylsyre med en alkohol. Se skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Bestem emnet ved hjelp av enkle metoder

Emne: Kjemi

Summary:

Man bør undersøke hvilke av de ukjente løsninger AE, som inneholder ioner, pH verdien de har, hva inneholder kloridioner og som inneholder sulfat ioner. Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Kraften ligning

Emne: Kjemi

Oppgave

Å bestemme forholdet mellom kraft og akselerasjon, dvs. Newtons første og andre lag. Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Labbrapport lågreaktioner av noen ioniske forbindelser

Emne: Kjemi

Vi har studert lågreaktioner av noen ioniske forbindelser, og dette er hva vi kom opp med.

Metode:

Vi helte noen dråper saltsyre i en klokke glass, så vi tok en annen klokke glass og helles i følgende salter Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Oppløseligheten av kalsiumhydroksyd

Emne: Kjemi

Formål:

Oppløseligheten for kalsium-hydroksyd i vann ble bestemt. Vi ville selv komme opp med noen løsninger på problemet. Følgende metoder ble valgt:
En. En mettet oppløsning av kalsiumhydroksyd er gjort, og ved denne pH måles. Se skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

Betsämning av krystallklart vann i bariumklorid

Emne: Kjemi

Innledning

Formålet med laboratorieforsøk 4 var å fjerne krystallklart vann fra en rekke barium og deretter regne ut hvor mye som er blitt fjernet, dvs. finne ut hva x er i formelen bacl xH O. Vis skolearbeid »

GD Stjerner
loading ...

«Eldre skolearbeid - Nyere skoleprosjekter »