.nu

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

Forberedelse og blandinger av løsninger

Emne: Kjemi
| Mer

Formål: Lær oss å telle konsentrasjoner, mengde stoff og volum, relasjonene mellom dem og lære oss å stole på dem. Vi vil også øve hvordan å telle riktig antall desimaler og runder av til høyre. Innledning: Ved å veie salt på en analytisk balanse og deretter bringe det inn i en målekolbe, hell i avionisert vann og slå dette flere ganger gjør vi finne ut hva konsentrasjon er. Vi vil også beregne massen av kaliumpermanganat når konsentrasjonen er 0,12000 ml / dm3 med 100,00cm3 volum (ml).

Hypotese: En hypotese av denne lab er ikke passende fordi jeg må bruke meg de resultatene jeg får fra den vektede salt. Jeg må nemlig til kjente figur i forholdet mellom volum, konsentrasjon og mengde av stoffet for å være i stand til å stole på den. Men jeg tror imidlertid at volumet vil bli større og større, forblir større konsentrasjon.

Materialer: Veiing båter laget av folie, kaliumpermanganat, avionisert vann, målekolbe, analytisk, slikkepott og skje.

Design: Jeg begynner med å gjøre hvis volumet 100,00cm3 til dm3 for konsentrasjonen enheten mol / dm3. Da vet jeg konsentrasjonen og volum, jeg vet av to tall i forholdet, og det er tatt bare mengden av stoffet. For å komme i subtansmängden jeg må multiplisere konsentrasjonen av volum. Mengden av substans multiplisert med den molare massen er massen så jeg må også finne ut den molare massen av stoffet KMnO4. Jeg gjorde dette ved å se på den periodiske tabellen, og legge dem sammen. Det er fire O, og derfor har jeg å ta 4 ganger den molare massen til O og tilsetning til den andre for å få hele stoffet molar masse. Da multiplisert resultat molare massen av mengden av stoffet, fikk jeg massen av stoffet. Dette var oppgaven A. Task var mer praktisk utførelsesform, i stedet for å telle. Vi tok en foliebit og formet som en som veier båter. Vi veide bare våskeppet først, slik at vi kunne telle hvor mye salt veies. Vi fjernet vekten av bølgen som vi tarert vekten slik at vi kan se betydningen av salt. Vi tok utgangspunktet en slikkepott og plassert i salt i vågskeppet med var det vanskelig med en slikkepott så vi tok en skje i stedet. Vi ventet inntil verdien av massen hadde stabilisert seg og skrev opp resultatene. Vi helles dette inn i en 100 mL målekolbe. Der må du være svært forsiktig slik at du ikke søler fordi massen av salt vil forsvinne uten å vite hvor mye det er fordi vi ikke kan stole på det, og beregningen blir mindre nøyaktig. Vi veide vågskeppet igjen for å finne ut hvor mye masse av salt som står fast på vågskeppet og kom ikke inn i kolben. Da så vi bølgen viste at det var salt forlot vi skrev det opp som "Ikke løs masse av kaliumpermanganat." Vi har lagt avionisert vann til omtrent halvparten ballen i kolben ble fylt. Vi prøvde å være forsiktig at det ikke ville få noen vann på sidene av stempelet øvre del, siden dette ikke vil bli regnet i volum, selv om den er der. Vi rørte på litt så vi så at kaliumpermanganat oppløst. Siden vi fylt med deionisert vann til den volumetriske kolbe merking på toppen av stempelet. Da må du se på, slik at det tar litt mer enn linjen fordi vannet er som følger:
Fordi vannet er farget, er det vanskeligere å se.
Vi satt på en cap og slått stempelet opp og ned 50 ganger for å være sikker på at saltet er oppløst skikkelig og vi får når en stamløsning.

Oppgave C: For å få volum lager løsning som jeg burde ta derfra til den andre løsningen må jeg bruke formelen: Vstam C belastning = C V sol sol

Hvis jeg setter inn verdiene jeg allerede har, får jeg en ligning som ser slik ut:
V belastning 0,0020 = 0,12 0,1 Og det følger at V belastning = 0,002 0,1
0,12
(Siden 0002 er den konsentrasjon av den første løsningen har jeg å erstatte figuren med de andre konsentrasjoner er angitt når jeg skal beregne de andre volumer av stamløsningen)
Når jeg ønsker å beregne massen av kaliumpermanganat vil ta resultatet av beregningen ovenfor, dividert med 100, og resultatet multipliseres med 1,8915. dvs: 2,5 cm3 1,8915g
100cm3
Siden jeg har mengden jeg trenger å vite hvor mye det er av 100cm3 (må vite den delen jeg ta). Da vet jeg hvor mye det er, må jeg ta denne ganger massen som jeg har i stamløsning, blant annet fordi jeg har for å få en enhet i g (masse) og for at jeg da finne ut hvor mye masse denne delen volum, som er oppgaven .
Resultat:

Konsentrasjon mol / cm3 L stamoppløsning cm3 M kaliumpermanganat g
0,0020 1,67 0,0316
0,0030 2,5000 0.047
0,0040 3,3333 0,062
0,0050 4,167 0,078
0,0060 5,0 0,0946
0,0070 5,8333 0,11
0,0080 6,6666 0,126
0,0090 7,519802 0,142

Konklusjon: Resultatene viser at min hypotese var korrekt, volumet som jeg tok av stamløsningen økes, jo større konsentrasjoner. Dette er fordi vi antar det samme volum av stamoppløsning med den samme konsentrasjon til å gjøre alle disse oppløsninger med forskjellige konsentrasjoner. Vi bruker deionisert vann i disse forsøk, noe som betyr at det eneste som påvirker konsentrasjonen av oppløsningen er kaliumpermanganat, som jeg ta fra stamløsningen. Resultatene viser også at massen kailumpemanganat doblet dersom konsentrasjonen ble doblet, for eksempel konsentrasjon 0,0020 hadde masse 0,0316 og 0,0040 på konsentrasjonen hadde massen av 0,062 g. Dette er veldig logisk når du trenger å ta dobbelt så mye kaliumpermanganat for det til dobling av konsentrasjonen (fordi kaliumpermanganat er det eneste som gir en konsentrasjon i våre eksperimenter) Massen økte også de større konsentrasjoner og volumene. Til et stort volum, må være i stand til å vise en høy konsentrasjon krever bruk av mer masse enn ved et mindre volum oppløsning med lavere konsentrasjon.

based on 3 ratings Forberedelse og blandinger av løsninger, 3,3 av 5 basert på 3 karakterer
| Mer
Sats Processing og blandinger av løsninger


Relatert skolearbeid
Følgende er skoleprosjekter behandler forberedelser og blandinger av løsninger eller på annen måte knyttet til utarbeidelse og blandinger av løsninger.

Kommentere Formulering og blandinger av løsninger

« | »