.com

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

Bestemmelse av reaksjonen formel ved oppvarming av natriumbikarbonat

Emne: Kjemi
| Mer

Mål: Lær å telle med føflekker i kjemiske likninger og ved dettas i stand til å bestemme massen av reaktantene.

Hypotese:

Innledning: Ved å varme natriumkarbonat og veie dette til massen av materialet som skal formes er tatt ut. Ved å kjenne massene av reagenser vil være en av reaksjonsformler 1-3 fastsettes som den rette for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat.
Materiale: Wave, pot, brenner og kalsiumkarbonat.

Utførelse: Smeltedigelen veies tom. Saltet ble tilsatt til og veiet. 2 g salt ble satt på, og dette ble tatt ut gjennom massen av salt + potten, minus massen av bare digelen. Materialene ble utviklet for oppvarming brenneren ble slått på. Smeltedigelen er nøye behandlet med en "klemme" å ta tak i smeltedigelen, for at vi ikke ville ta det med fingrene. Den naturlige fettet av våre fingre kan komme i smeltedigelen der alt skal reagere. Saltet oppvarmes i lang tid. Vi veies digelen med salt. Ved oppvarming fordampede visse stoffer merket som en bølge av massen har gått ned. Å vite at salt har reagert helt og så vi kan stole på de riktige tallene så var smeltedigel måtte varmes opp litt mer og veies igjen. Dersom veie viser samme masse som det første kan begynne å telle i formelen, men hvis massen er endret siden forrige veiing må varmes opp og veid til massen ikke har endret seg. Dette måtte gjøres 3 ganger i våre eksperimenter.
Resultatet av massen når vi veide sist ble brukt for å finne ut hvor mye som er forgasset. Dette gjør vi ved å ta så mye som salt + smeltedigel veide i utgangspunktet trekkes med så mye salt og digelen veies når vi hadde varmet den. Forskjellen i mellom jeg bruker når jeg sa finne ut massen salt reagerte. Ved å ta antall gram salt veide i utgangspunktet trekkes av forskjellen i den siste beregningen, dvs. en som ikke forblir i smeltedigelen etter oppvarming kan jeg få forskjellen i masse gram. Så oppgaven er å finne ut hva som var igjen i smeltedigelen etter oppvarming var på emnet. Dette kan bli beregnet ved å ta hele salt massen til å begynne å subtrahere forskjellen før og etter oppvarming i mye. Dette blir så sammenlignet med de fleste av emnene nedenfor for å komme fram til konklusjoner og resultater.

Beregninger: smeltedigel 16,56g
Crucible + salt = 18,56g
Mass salt = 18,56 til 16,56 = 2g

Massen av salt som reagerte og fikk noe ut av følgende emner:
= 18,56 til 17,81 0,74g 2 til 0,74 g

Saltet jeg varme opp
M (NaHCO3) 22.99 + 1,0079 + 12,011 + 16 x 3 = 84,0089 g / mol
n (NaHCO3) 2g / 84,0089g / mol = 0,02381 mol

Her er tre forslag til svar
1. M (NaOH) 22.99 + 16 + 1,0079 = 39,9979 g / mol
n (NaOH) 0,02381 mol
m (NaOH) x 0,02381 39,9979 g = 0,9523

2. M (Na2O) 22,99 x 2 + 1,0079 = 61,98 g / mol
n (Na2O) 0,02381 / 2 = 0,0119 mol
m ((Na2O) 0,0119 x 61,98 = 0,7376 g

3. M (Na2CO3) 22,99 x 2 + 12 011 + 16 x 3 = 105,991 g / mol
n (Na2CO3) 0,02381 / 2 = 0,0119 mol
m (Na2CO3) 0,0119 x 105,991 = 1,2613 g

Resultat:

Degel: 16,56g
Pot + salt: 18,56g
Salt: 2g
Første veiing etter oppvarming: 17,84g
Andre veiing: 17,81g
Tredje veiing: 17,81g
Massa hadde vært gass: 0,74g
Massa ble igjen: 1,26g
Stoff Molar masse (g / mol) Mengde stoff (mol) Mass (g)
Natriumbikarbonat NaHCO3 84,0089 0,02381 2
Natriumhydroksid
NaOH 39,9979 0,9523 0,02381
Disodium
Na2O 61,98 0,0119 0,7376
Natriumkarbonat
Na2CO3 105,991 0,0119 1,2613

Massen i digelen kan sammenlignes med alternativ nummer tre. Massene var konsekvent. Stoffet ble dannet i digelen når den oppvarmes var natriumkarbonat.

Konklusjon:
De tre forskjellige alternativer viste to reaksjoner til et produkt som det ble dannet to av. Det vil si at reaktantene er halvparten av produktet. Derfor er det viktig ved beregning av deling av stoffet mengde av to. Karbondioksid og vann genereres av denne oppvarming natriumhydrogenkarbonat, som vi kan se med det blotte øye. Derfor kunne vi bare skille mellom de tre alternativene på reaksjons formler ved å telle på dem. Stoffet vil være uavhengig av det emnet som ville bli dannet av de tre alternativene viser samme farge når oppvarmet av natriumbikarbonat viste oss fra begynnelsen, hvit pulver. De andre stoffene som skal forgasses kan ikke se. Derfor kom vi til vår konklusjon ved å telle. (Vanskelig å skrive en konklusjon til denne øvelsen, siden dette var å regne seg til det rette svaret)

based on 15 ratings Bestemmelse av reaksjonen formel ved oppvarming av natriumbikarbonat, 2,2 av 5 basert 15 karakterer
| Mer
Rate Bestemmelse av reaksjonsligning ved oppvarming av natriumbikarbonat


Relaterte skoleprosjekter
Det følgende er skolearbeid som er omtrent Bestemmelse av reaksjons formel ved oppvarming av natriumbikarbonat, eller på annen måte knyttet til bestemmelsen av reaksjonsligning ved oppvarming av natriumbikarbonat.

Kommentar Bestemmelse av reaksjonsligning ved oppvarming av natriumbikarbonat

|