Komorene

Emne: Geografi

2dre Innledning

Komorene er et svært fattig øygruppe, nordvest for Madagaskar. Islands 'eneste inntektskilde er jordbruk, men produksjonen er ikke nok til sitt eget land, og man er tvunget til å importere varer. Øygruppen er en islamsk republikk og har vært og fremdeles er delvis politisk ustabile.
Landet består av 3 store øyar, Grande Comore, Anjouan og Mohéli. Øyene har en dårlig infrastruktur og en stadig økende befolkning på 3,0% per år (2006), som er vanskelig å vedlikeholde. Den har et lavt utdanningsnivå i arbeidsstyrken, høy arbeidsledighet og er sterkt avhengig av bistand. De få naturressursene vi har, er ikke nok til å kunne sørge for sitt eget land. Landbruket er den største sysselsettingen i landet, som utgjør ca 80% 1 av arbeidsstyrken og bidrar med ca 40% til BNP og Komorene har vært siden den franske kolonitiden perioden var sterkt avhengig av den, noe som fører til jorderosjon er en trussel mot bærekraftig utvikling. Befolkningen er svært dårlig på de små øyene og over halvparten lever under fattigdomsgrensen sikkerhet. Majoriteten av befolkningen uten tilgang til rent vann eller helseomsorg.
Komorene har hatt interne stridigheter siden kolonitiden, men har siden 2002 har stabilisert seg politisk. Det var også opp når landets første demokratiske presidentvalget ble holdt. Juli 6, ble 1975 Komorene uavhengig fra kolonimakten Frankrike. Men dette var ikke meningen at alle problemer var løst, tvert imot, nå begynte en svært kaotisk tid i de små øyene. Nabokommunene øya Mayotte er fortsatt under fransk styre. Mayotte er den eneste øya i 1974 folkeavstemning valgte å være fransk, istedenfor å gå med uavhengig Komorene. Flere organisasjoner, som Organisasjonen for afrikansk enhet, har utfordret den franske suverenitet over Mayotte. Komorene Mayotte vil bli medlem av øyene, så dette er en pågående tvist, og landet har hatt 18 statskupp i voldsom kraft skift siden 1975.
Den nye regjeringen sliter med å bedre utdanning og privatisere kommersielle og industrielle foretak, bedre helse og redusere den høye befolkningsveksten.
Man kan nå bare vente og håpe at disse ideene vil bli realisert uten konflikt og at utviklingen faktisk foregår i landet.

Derfor er det så interessant å finne ut hvilke faktorer som er relevante for hvordan og hvorfor Komorene ser ut som det gjør i dag, sosialt (politisk), miljømessig og økonomisk. Du får gjennom dem en større forståelse og innsikt i landet, som er nødvendig for å deretter finne ut hvordan utviklingen foregår i landet. Det er forholdet mellom utvikling og de som er betydelige, og derfor vil jeg i dette arbeidet å presentere komponentene som forklarer situasjonen, noe som betyr at jeg vil begrense meg til områder som er viktige for stoffet. Dette må gjøres for å svare på generelle spørsmål som vil bli presentert på neste side.

3dje Vil livsmiljönpå Komorene å gi anstendige levekår for alle innbyggere i overskuelig framtid?

Det jeg definerer som anstendige levevilkår er at hvert individ bør ha anledning, rett og tilgang til helsetjenester, rent vann, utdanning, mat, klær og levebrød med bærekraftig utvikling, dvs.. for eksempel Landbruk stasjoner må du beskytte jorden slik at det vil holde i lengden, hvis du ikke ta hensyn til jordsmonnet er lett jobbet over, eroderte og ødelagt fordi det er et 2betingad fornybar ressurs.
Jeg tror ikke du kan trekke en generell konklusjon for alle land i overskuelig fremtid. Mange faktorer spiller inn. Du kan ta hjelp av demografiske overgangen for å finne ut hvilke utviklingstrinn et land er, og deretter ved hjelp av tabeller og eksempel 3The Human Development Index (HDI) og BNPt anslå et tidspunkt for hvor lenge det er sannsynlig vil ta for det bestemte landet gitt landets utvikling. I Komorene tilfellet, er det svært vanskelig å fastslå, ved at den bare funnet selvstyre i 33 år, noe som medførte interne konflikter og voldelige maktskifte. Dette har hindret utvikling og det er så sent som i 2002 begynte vi å investere i landet. Men gitt sine muligheter og forholdene i landet (som jeg vil presentere senere i teksten) så jeg tror at de vil kunne forbedre situasjonen i landet for befolkningen innenfor en 15-års periode.

1. Hva er landets demografiske utviklingen ut?
Landets demografiske utviklingen viser at sa hvilket stadium et land er på og hvor fort den utvikler seg. Dette er viktig å studere fordi det er ved hjelp av denne siden da kan trekke en konklusjon (omtrent) hvor lang tid det tar for et land å oppnå et mål. Eg hvor lang tid det vil ta for regjeringen å forsyne befolkningen med vann.
2dre Hva er situasjonen med hensyn til levebrød av landet?
Livsopphold i landet er en viktig faktor, fordi den viser hvilke forutsetninger og ressurser landet har den nødvendige faktorer i utviklingen fordi de er viktige for slike sysselsetting, utdanning, eksport. Eg hvis det er en lønnsom naturressurs som er grobunn i Komorene tilfellet er det lettere for oss å forstå hvorfor Komorene er fortsatt et jordbrukssamfunn, og hvordan de kan forbedre situasjonen.
5te Main Tekst
Beskrivelse av landet basert på komponenter
Her presenterer vi landets rikdom og ressurser, men også sosiale, økonomiske og politiske forhold. En kort historie er også gitt under visse overskrifter for å få en bakgrunn og med hjelp av disse komponentene er besvart i spørsmål og diskusjon, endelig, i den avsluttende diskusjonen.
3.1 Naturressursar
Komorene er en øygruppe omgitt av korallrev. Dette betyr at fiske er en stor virksomhet i Komorene. Men det eksporterer også produkter som vanilje, parfyme duft ylang-ylang og nellik.
Komorene har fruktbar jord, men det er sterkt erodert, fordi de brukte for mye bakken. Du ikke har en skog av Komorene, på grunnlag av landbruket. Det gjør du ikke så mye arter i flora og fauna. Det er ingen naturlig verneområder - naturreservater - i Komorene, men antydet at fjellet Kartal og omegn til å bli en nasjonal park. Produksjonen av landbruksvarer er ikke nok til sitt eget land, og de blir tvunget til å importere mat.
3.2 Investeringsanalyse
Komorene er et av verdens fattigste land, har det høy arbeidsledighet og en konstant inflasjon på 3% per år (2005). Landet er avhengig av hjelp, og flertallet av befolkningen lever i fattigdom. Det regjeringen imidlertid forsøke å forbedre utdannelse og teknologi, og økt turisme. Komorene har vært vanskelig å bevare kapitalen til å investere når de har en nasjonal gjeld på 232 millioner amerikanske dollar (2000). Statens inntekter er ca 27.6 millioner amerikanske dollar (2003) og du får rundt 24 millioner amerikanske dollar (2003) i bistand hvert år. I forhold til inntjening, så er kostnadene svært høy, betyr dette at de har ingen reell kapital. For å opprette en realkapitalen som krever kutt i forbruket.
Deres eksportinntekter ikke dekker kostnadene ved import, betyr dette at du ikke kan spare og investere, "de er tilbake". Disse forholdene gjør de trenger risikokapital. Du må folk som investerer i landets rikdom å utvikle.
3,3 Skilled Labor
Komorene har skoleplikt 7 til 16 år til du går inn i en seks års grunnskole, så begynner du på videregående skole i 12 år. Men til tross for obligatorisk skolegang gikk i 1995 74% av barna i riktig alder i grunnskolene og 22% fortsatte sin utdanning i videregående skoler. Siden 80% arbeider i landbruket, så det krever ingen omfattende opplæring. Nesten halvparten av befolkningen er analfabeter, 1990, kunne bare 53,8% over 15 år lese og skrive, i 2003 hadde dette tallet steget til 56,2% ,4

De høyt utdannede i landet ikke vil holde, fordi muligheten til å utvikle seg på øyene er små. Derfor er det å flytte utenlands for bedre muligheter. Dette fenomenet er vanlig i utviklingsland og kalles hjerneflukt.
Antall lønns-arbeidere er rundt 7000, hvorav 5000 er regjeringen ansatte (2006) 5 som er et svært lavt tall når befolkningen er rundt 711 000th Likevel har 15 fagforeninger, som er politisk uavhengig. De største foreningene er to lærere. Sykehus og lærere til streik ofte fordi de ikke har mottatt lønn i flere måneder. Som tidligere nevnt, så kan lønnen bli suspendert i flere måneder. Men fagforeninger i offentlig sektor, kjemper for bedre vilkår for tjenesten, for eksempel ved en streik. På Komorene fremdeles opprettholde industri satt opp av Frankrike under kolonitiden. Så du kan ringe den franske plante landets gründere, som arbeidet fortsetter selv i dag. Ingen betydelig utvikling innen næringen har skjedd siden da. Komorene største næringene i dag er at når vanilje parfyme og duft ylang-ylang.
3.4 Struktur Rasjonalisering og utenrikshandel
Strukturelle Rasjonalisering innebærer flytting av arbeidskraft og kapital. Komorene er 1800 - tallet Sverige, hvor den arbeidende befolkning hovedsakelig ansatt i jordbruk, fiskeri og skogbruk. Siden da har Sverige utviklet seg fra et jordbrukssamfunn til et industrisamfunn, og er i forkant av utviklingen. Komorene, som fortsatt er i Sverige «Square One" har ikke forlatt jordbrukssamfunn, der 80% av arbeidsstokken sysselsatt i landbruket.
Det gjør du bli tvunget til å importere råvarer fra andre land, halvparten av mat forbruk kommer fra import. Det er en stor produsent av vanilje og verdens største produsent av parfyme duft av ylang-ylang, som eksporteres til de utviklede landene. Frankrike er Komorene viktigste handelspartner sto for 26,9% av eksporten handel (2005). Det importen hovedsakelig ris, annen mat, oljebaserte produkter, sement og transportmidler. Frankrike er også den største handelspartner i importen, som utgjør 19,2%. Kenya 18,2%, en av de andre store handelspartnere (2005).
Komorene var tidligere en stasjon for selgere på vei til Asia til Suezkanalen (Egypt) var ferdig, før det hadde reist gjennom Mosambikkanalen. Komorene eneste innenlandske eksportvare ble så kokos, men den franske nybyggerne og franske selskaper begynte å vokse for eksport til øyene (en tredjedel av landet ble avlet). Frankrike gjorde som øya Mayotte i en sukker plantasje koloni. De begynte nå å vokse ylang-ylang, vanilje, kaffe og kakao. Dette viser hvordan arbeidet er flyttet da Frankrike koloniserte øyer.
Teknologisk utvikling er en forutsetning for et land å utvikle, forenkle og øke produksjonen. Siden Komorene har kommet langt i teknologien, de mangler for eksempel jernbane, som er viktig i transport av gods og har svært få telefoner (bare 2,5% 6 av befolkningen gjør bruk av telekommunikasjon (2006)), som letter mye av samfunnet , spesielt når det gjelder å organisere arbeidet.
På Komorene er også bare 880 km veier, hvorav halvparten er asfaltert. Noen kan brukes året rundt. Det er ingen jernbane i øyene, som kan tilrettelegge for levering av varer. Det har totalt fire flyplasser i Komorene. En internasjonal flyplass ligger i nærheten av byen Moroni på Grande Comore. Det er regelmessige fergeforbindelser fra alle øyene Madagaskar og Øst-Afrika.
3,5 Peace & Institusjoner
Komorene har vært veldig bekymret på grunn av uavhengighet fra Frankrike og makt skift i denne sammenheng. Den politisk ustabilitet har ført til 18 statskupp siden 1975. Til tross for dette, hadde Komorene ingen konflikter med andre land, men det meste er interne. Unntak, Frankrike, som ønsker øya Mayotte, gjenstår å fransk. Regjeringen har siden vært forbundet med korrupsjon og forræderi mot folket. Vi har ikke hatt noen økonomisk vekst, og ingen marked institusjoner.
I Komorene, er det ikke så lik mellom menn og kvinner, når man ser på statistikken. Eg så menn tjente nesten dobbelt så mye mer enn kvinner i lønn i 2003. I 1956 kvinner fikk stemmerett og stå på valg. Men den første kvinnen valgt ikke å parlamentet frem til 1993. Kvinner utgjorde kun 3% av Komorene parlamentet er 20037th Dette beviser at landet fortsatt har svakheter i demokratiet.
3.6 Sosiale relasjoner
Omtrent 60% 8 (2002) av befolkningen lever under fattigdomsgrensen sikkerhet, noe som betyr at 284 400 av 711 000 lever på mindre enn $ 1 per dag. Men til tross for de fattige befolkningen er svært få som dør ut av vanlige sykdommer i utviklingsland som tuberkulose. 1997 var det 3 AIDS-tilfeller per 100 000 innbyggere, 23 TB tilfeller og ca 30 000 malaria tilfeller mer enn 1% av BNP på helsetjenester var. Det samme året, til manglende 47% av befolkningen tilgang til rent vann, 18% hadde ingen mulighet til å bruke helsetjenester, og 77% hadde ikke godkjent kloakk. For dagens lidelse som 0,12% av befolkningen av HIV eller AIDS. I løpet av de siste 5 årene, selv om levealderen har økt for menn fra 58 år til 60 år og for kvinner fra 62 år til 65 år, som indikerer at en utvikling har funnet sted. Samtidig økte landets BNP med 1% 9 av de siste 4 år. Men har BNP per innbygger ikke falt i samme periode, som fremdeles viser at systemet er ustabilt.
3.7 Regjeringen
Det hadde lenge vært en splittelse mellom øyene, før i desember 2001 dannet Komorene. Det samtidig vedtatt en ny grunnlov i en folkeavstemning, står det at de tre hovedøyene har en viss autonomi. Presidenten som leder også for staten fører unionen sammen med to visepresidenter. De tre danner Union Council, og representerer de tre øyene. Funksjonstiden er fire år og formannskapet roterer mellom de største øyene. Presidenten velger en regjering, og gi dem ansvar, må hver øy har like mange ministerposter. Men hver øy har sin egen grunnlov, president-og regjeringen. Akkurat nå har presidentskapet i Anjouan og Ahmed Abdallah Mohamed Sambi er den nåværende presidenten i unionen. Dette har gjort det vanskelig å forene landet fordi hver øy har en viss autonomi. Det gjør det også vanskelig for øygruppen å bli enige om et felles grunnlag for hvordan, hvor og hva du skal investere i landet for en forbedring. Øyene har så mange forskjellige interesser de har felles, kan dette være et problem. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kjører selv en parfyme fabrikk, vitnesbyrd til hans egne interesser ligger i landbruk og eksport. Han er bare trent i islamske studier, noe som betyr at han kontrollerer Komorene fra et islamsk perspektiv. Han mangler riktig trening, islamske studier, som bare involverer studiet av religion. Dette gjør ham vanskelig å etablere et skikkelig markedsøkonomi, som kan føre til at landet ble rikere.

4de Metode

Jeg har valgt å bruke meg til internett fordi jeg tror at nesten all informasjon er tilgjengelig der. Og hvorfor jeg bare er ved hjelp av Internett har vært fordi det er nesten ingen fakta i det hele tatt om dette lille landet!
Imidlertid må det være kilde-kritiske og få beskjed når sidene sist ble oppdatert, som jeg gjorde. Siden det er viktig å bruke flere sider for å få så forskjellige opplysninger som mulig. Jeg tror at kildene jeg har benyttet meg ut har vært bra siden jeg har kunnet finne den informasjonen jeg trengte å svare på spørsmål.
Jeg har også benyttet meg av flere ulike kilder og deretter sammenligne fakta og se om de passer. Med hjelp av som jeg kan så trekke en konklusjon om hva som er pålitelig eller ikke. Mye som en finner på Internett er vanskelig å stole på. En god måte som jeg tror er da å bruke velkjente steder, så sjansene er at siden er mye mer pålitelig. Jeg har brukt sannheten sidene skal være så nøytrale fakta som mulig. Det kan være interessant å lese subjektive fakta, men jeg vil mitt arbeid å være objektivt slik at mine lesere vil kunne danne sin egen mening. Jeg har også kritisk gjennomgått informasjonen jeg fikk fra nettverket.
Jeg visste ikke engang hva Komorene var i landet før jeg begynte å se på fakta, så jeg har ikke hatt noen synspunkter på emnet eller land tidligere.

5te Final diskusjonen vil habitat i Komorene å gi anstendige levekår for alle innbyggere i 15 år?

Komorene er fattige i stor grad avhenger av øya var en koloni, og hadde ingen selvstyre. Mange av dagens utviklingsland har en gang vært kolonier, og det har hindret deres utvikling. Kolonimaktene sugd ut av landet på arbeidskraft og naturressurser, ved å gjøre befolkningen til slaver og dyrke deres land for eksport til Vesten for sin egen fordel. Men mens de sugd ut av landet, slik at de også investert i Komorene, og har innført ulike produksjoner, som i Komorene tilfeller vedlikeholdt i dag. Produksjonen av disse eksport er i landbruket, og tar opp en meget stor del av landets dyrkbare jord. Dette betyr at det ikke er plass til å dyrke til eget land, som jeg tror er et stort problem. Vi er nødt til å importere mat som ris og andre varer, oljebaserte produkter, sement og transportmidler. Dette koster 115 millioner amerikanske dollar (2004). Mens de hadde en eksport av bare 34 millioner amerikanske dollar (2004). Selv om jeg forstår at vanilje - og ylang-ylang dyrking er en stor og viktig næring i Komorene, ser ikke ut til å fortjene å gå tilbake til folket. Hvis du ikke kan få folk til å tjenestegjøre i sine bransjer, så jeg tror at kanskje i stedet bør satse mer på å dyrke mat avlinger. Dette ville gjøre som ikke trenger å importere så mye. Vi bør også ta hjelp av eksperter for å hjelpe regjeringen og folk til å bremse jorderosjon på øyene. Landet må derfor opprettholde flere av sine naturressurser og deres land for å lykkes på lang sikt.
Komorene President Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Komorene kontroll fra et islamsk perspektiv. Han mangler riktig trening, islamske studier, som bare involverer studiet av religion. Dette gjør ham vanskelig å etablere et skikkelig markedsøkonomi. Tidligere utviklingen har vist at u-landene forpliktet til markedsøkonomi og sterk eiendomsrett i stedet for den planlagte økonomi og et maksimert bistand har vært mer vellykket. Komorene mottar årlig et stort bistand, hovedsakelig fra Frankrike. Dette betyr at landet blir fattigere, fordi de ikke får noen sjanse til å komme seg på "gå rundt". Mange av dagens u-land sulter seg for å få maksimal assistanse. Ofte bistand til luksus forbruk og å bygge opp forsvaret. Men så prøv den nye regjeringen å forbedre eiendommen. Komorene har en inflasjon på 3% per år (2005), noe som betyr at pengene deres faller i verdi, mens de er tilbake. En inflasjon under 2% er ønskelig for et land blomstrende økonomi.
Den stadig økende befolkning er et annet problem at de ikke kan unnslippe. Tvert imot har de en vekst på 3% årlig. De finner det vanskelig å fø befolkningen som allerede eksisterer i dag, og det blir stadig vanskeligere jo større befolkningen blir. Utdanningsnivåer er svært lav, siden de fleste jobber i jordbruket, som ikke krever høyere akademiske kvalifikasjoner. Derfor mangler kompetanse til å utvikle og fornye landet. Analfabetisme blant folk har falt i 1990 - tallet, som er definitivt et skritt i riktig retning. Men det er også viktig å gå videre til høyere utdanning og at de som er høyt utdannede har et ønske om å forbli i landet og utvikle den. Men som Komorene har lenge vært urolig, og når forholdene er vanskelige i landet, så jeg kan forstå at de som klarer å dra ut i verden. Derfor tror jeg det er opp til regjeringen å bedre levestandard og utviklingsmuligheter på Komorene.
Ansettelsesvilkår er dårlig og må forbedres. Hvis jeg ser situasjonen i dagens situasjon, har det ikke skjedd så mye på den fronten. Endringene skal komme på noen i det hele tatt, og det fortsetter på denne frekvensen, så vil landet forbli fattige. En av de store problemene er en stor industri. De trenger å gjennomføre de nødvendige strukturelle rasjonalisering for landet som skal fornyes på samme tid som de trenger gründere som ser disse mulighetene. For at dette skal bli henrettet behov for å øke utdanningsnivået som nevnt tidligere, slik at flere mennesker oppnå en høyere utdanning. Komorene kjører fortsatt et jordbrukssamfunn, er de fremdeles på det nivået at deres eneste inntekt er jordbruk. De vet at deres eksportere produkter som selger, men dette systemet ikke er i det lange løp. Når andre land utvikle og modernisere, vil de bare Komorene å bli en stor fabrikk som selger for eksport til Vesten. I Vesten har vi nå flyttet inn i informasjonssamfunnet, men Komorene har knapt flyttet fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn. Størstedelen av Komorene ikke er i dagens moderne samfunn, tv, telefon og Internett. Den lever fremdeles på i bondesamfunnet, akkurat som det gjorde de siste århundrene. Jeg synes det viser at Komorene praktisk måte har ikke utviklet seg mye i det hele tatt. Til tross for eksistensen av fjernsyn, biler og liknende, slik at folk fortsatt bor i samme fattigdom og landbruket samfunnet. Komorene har ikke blitt rikere, de har bare endret livsstil dårlig. Dette betyr at de ligge etter i utviklingen forholdsvis med andre land.
Komorene har lenge hatt en ustabil regjering der makten skiftet har vært konstant. Dette har bidratt til øyene har vært vanskelig å følge planer for utvikling og fornyelse på ulike tidspunkt siden Komorene har alltid vært i krig med de ulike styresett. For at en eventuell utbygging skal skje på øyene, så det krever en dyktig og sterk leder som fullfører sine ambisjoner for landet. Så lenge det alltid er strøm skift, som landet fortsetter å være urolige og fattige med liten suksess. Det er vanskelig å fastslå hvor lang tid det vil ta for landet å tilby anstendige levekår i en gitt periode. Landets nye president og regjering lover forbedringer på alle punkter, men de må også sørge for at de er ferdige. Siden det er andre gang på kort tid i historien til Komorene, hvor en president har steget til makten i et fredelig og demokratisk omstendigheter, kan dette bety en fundamental endring i landet. Men selvfølgelig dette skjedde så sent som i desember 2006. Dette er bare begynnelsen på en ny æra, men det er slett ikke sikkert at denne makten skiftet er sammenlignet med tidligere år. Menneskene har fortsatt en sterk mistillit til regjeringen ikke holder sine løfter. Det er derfor viktig for landet de siste årene demokratisk og fredelig valg kan fortsette.
Hvis det fortsetter i denne retningen som Komorene kommer i så jeg tror det har en liten sjanse til å unnslippe fattigdom. Utviklingen som har altfor få, om noen i det hele tatt i løpet av denne tiden og trenger å forbedre tidligere dårlig, som utdanning, høy bistand og vold dramatisk. Du må også risikovillig kapital til landet, for å utvikle landbruket. Også starte nye lønnsomme næringer, gir sysselsetting og til nytte for folk. Hvis du fortsetter også å beskytte sårbare naturlige ressurser, jeg tror det har noen sjanse til å lykkes i fremtiden. Men som tidligere nevnt, har utviklet, for eksempel, er mer i skolen, har levealderen økt, men de har også lidd tilbakeslag som eks. BNP per Capitan fordi de ikke har en stabil økonomi. Så er det opp til regjeringen å gjennomføre det de har lovet. Komorene vil unnslippe fattigdom og bedre levekår, men prosessen er langsom og de lider fortalt til nedgang, og det er mange punkter som er treg å implementere elementer, nye avloppssytem, rent vann, bedre helse og arbeidsforhold, og å finne en ny systemet slik at folk kan tjene i sine bransjer. Ett problem er penger, men jeg tror de vil bosette seg hvis de slutter å importere råvarer og i stedet vise aktiviteten i landet.
Til slutt tror jeg at Komorene har en lang vei foran seg, men jeg tror i optimistisk og regjeringen på utvikling, tross treghet. Jeg mener ikke at habitatet vil gi den vitenskapelige livet av hele befolkningen, men noen. Det vil ta tid, minst 15 år.
Minnie aMini

Pris Komorene

- (streck)IG (icke godkänt)G (godkänt)VG (väl godkänt)MVG (mycket väl godkänd) (1 stemmer, gjennomsnitt: 5.00 ut av 5)
Loading ... Loading ...
Skole-relatert arbeid:
Følgende skoleprosjekter håndtere Komorene, eller er en eller annen måte relatert til Komorene.

Kommenter Komorene

«Brev fra fremtiden | Johnny Cash»


Skolen arbeider med en maksimal rating

Mest leste skolarbeten