. Nå

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk etter skoleprosjekter

En individuell gitt oppgave

Emne: Filosofi , samfunn
| Mer

Det er viktig å begynne å tenke på deg selv over komplekse problemstillinger. Videre, i SH viktig for karakteren å kunne resonnere gjennom og diskutere med seg selv og andre. Det er det jeg vil du skal gjøre i denne oppgaven. Skriv svarene på spørsmålene i et tekstdokument. Det viktige er ikke dette hvor mye du skriver, men at du tenker på hva du mener dette eller hint, og fremfor alt hvorfor. Jeg må se hvorfor. I SH og i livet er å finne noe uten å argumentere hvorfor er ikke bra.
Første Mennesket er født gode

Andre Det er folk som er onde av natur

Tredje Det er oppfatninger som ikke bør tolereres

Fjerde Det er viktig at vi lærer av det som har skjedd i
historie
Femte Det er ikke galt å være nasjonalistiske

Sjette Alle mennesker er skapt likt

Syvende Alle mennesker skal kunne bo og arbeide hvor de vil

Åttende Demokrati er den beste måten å styre et land

Niende Staten å bestemme over liv og død, og det er
derfor godt med dødsstraff

10nde Krig er alltid galt

11. Det skjedde under Holocaust kan skje igjen

Laakkonen Pontus Bergdahl

based on 4 ratings En individuell gitt oppgave, 4.0 av 5 basert på 4 anmeldelser
| Mer
Sats En individuell gitt oppgave


Relatert skolearbeid
Følgende er skoleprosjekter håndtere en individuell gitt oppgave eller på noen måte er relatert til en individuell oppgave.

Kommentar En individuell gitt oppgave

« | »