. Nå

Skolen arbeider og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

EU-landene

Emne: Geografi
| Mer

Nåværende stilling består av European Union of 15 medlemsland. Det er en ekstra tretten land står i kø for å komme i unionen.Medlemsländerna er: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike

De landene som er neste i kø for å komme inn i foreningen er: Bulgaria, Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

I desember 2000 Europarådet avholdt en konferanse i den franske byen Nice på EUs fremtid. Det gikk gjennom trinnene som ville være nødvendig for å ta før søkeren ville bli tillatt i unionen.

De landene som er neste i køen for medlemskap i EMU er Sverige, Danmark og Storbritannia. De er medlemmer av ØMU, men har frafalt finalen, tredje etappe. I Danmark har folk vært å legge sine stemmer om å endre valuta, noe som resulterer i et nei.
I Sverige og Storbritannia stemmegivning på gang i nær fremtid. Men hvis de svenske folkeavstemning resultater i et JA, kan det være en stund før vi kan håndtere alle kriteriene.
(Se bilde på forsiden)

Gjeldende EU

Når WTO (World Trade Organization) ministermøtet endte 14. november, de klarte ikke å bli enige om en agenda for frihandel diskusjoner. Sverige er en av de 142 medlemslandene i WTO. Selv om EU er en medlemsorganisasjon og representerer Sverige og andre EU-møter. Kommisjonen, som fungerer som talsmann for EU-landene i WTO kan få mange spørsmål gjennom. Blant andre miljø-og landbruksspørsmål var på dagsorden.

Som for Litauens medlemskap i EU craps dommen sluttføre forhandlingene med EU neste sommer, ifølge statsminister Algirdas Brazauskas. Litauen scoret høyt i EU-kommisjonens årlige rapport om tilstanden i forhandlingene.
Problemene gjenstår for Litauen å løse er jordbruk, arbeidsmarkedsreformer og i byråkratiet, og fremfor alt av EU-kravene, Ignalina nedleggelse. Som EU ser på som en sikkerhetsrisiko.

| Mer
Rangere de EU-landene


Relaterte skolearbeid
Følgende er skoleprosjekter arbeider med EUs medlemsstater eller på annen måte knyttet til EUs medlemsland.

Kommentar til EU-land

« | »