.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Heroin

Ämne: Samhälle
| Mer

Narkotika är ett samlingsnamn för fem olika droggrupper; opiater, cannabis, centralstimulantia, hallucinogener och narkotikaklassade läkemedel. Heroin tillhör den förstnämnda och verkar dämpande på centrala nervsystemet. Heroin framställs ur morfin, som kommer från opium. Det i sin tur framställs från opievallmon. I och med att heroin dödar flest personer per år är det den farligaste drogen. Den dödar inte bara genom överdosering, utan även genom att många missbrukare blir så deprimerade på grund av stora skulder m.m. att de tar självmord (det kan givetvis ske genom en medveten överdos).Första gången man provar heroin får man ett rogivande och smärtstillande rus och sedan känns kroppen tung och man blir dåsig. Det är en skön känsla, man blir avslappnad och lugn. Man kan bli beroende efter sin första injektion, och det är sedan oerhört svårt att ta sig heroinmissbruket. Varje gång du injicerar heroin i kroppen blir du lite mer resistent, och behöver därmed mer och mer heroin för att få tillbaka samma känsla som första gången. Samtidigt förtär heroinet kroppen, man kan få muskelryckningar, svettningar, diarré, buksmärtor, man blir lätt rastlös, irriterad m.m. I kroppen omvandlas heroinet till morfin och det kan påvisas i urinen ca 2 dygn efter intaget. Ett urinprov kan inte alltid bestämma om man intagit heroin eller någon annan av opiaterna

Eftersom man hela tiden behöver öka dosen för att få den sköna kicken slutar det lätt i en överdos och därmed döden. Det farliga när man injicerar är att andningen eller hjärnan när som helst kan sluta fungera Det är endast fyra av hundra heroinister som inte dör på grund av sitt heroinmissbruk.

Historia

Morfinmissbruket var stort redan på 1800-talet, men år 1897 lanserades heroin som ett botemedel mot det. Heroinet visade sig ha flera fördelar. Det var bättre som smärtstillande medel och det var även en bättre hostmedicin. Dessvärre var det mer beroendeframkallande än morfinet och därmed var heroin minst lika missbrukat som morfin så problemet kvarstod. Ända sedan dess har heroin varit det dominerande opiatiska preparatet för missbruk. Alla opiater narkotikaklassades och har därmed varit olagliga i Sverige sedan 1930 utom för medicinskt bruk.

Rökheroinet som mestadels kommer från Mellanöstern blir mer och mer vanligt. Heroinet placeras på en bit aluminiumfolie (alternativt en sked) och värms sedan upp med till exempel en cigarettändare eller tändsticka. Man andas sedan in ångorna som uppstår vid upphettningen. På engelska kallas detta “to chase the dragon” det vill säga “att jaga draken”.

Utseende:

Heroin ses oftast som ett vitt eller brunaktigt pulver som kan sniffas, rökas eller lösas upp i vatten och injiceras. Det vita heroinet är renare än det bruna och således också dyrare. Det illegala heroinet ute på svarta marknaden innehåller mycket varierande halter av drogen. De är ofta utblandade med socker eller kinin. Dessvärre är det inte helt ovanligt att drogen blandas med livsfarliga ämnen. Detta leder ofta till rena massakrer bland missbrukarna.

Heroin, 1.5 out of 5 based on 1 rating
| Mer
Betygsätt Heroin


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Heroin eller som på något sätt är relaterade med Heroin.

Kommentera Heroin

« | »