.nu

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

Hvordan ble Sverige blitt en supermakt?

Emne: Historie
| Mer

Sverige var en stormakt mellom 1611-1718, da Karl XII ble skutt. Gustavus Adolphus trakk med Sverige i 30-års krigen, mest for å få mer makt. Han ville til Sverige skulle herske over hele landet rundt Østersjøen. Det var kong Gustav Adolf som gjorde det mulig for Sverige å bli en stormakt, det viktigste adelsmannen ved sin side var politikeren Axel Oxenstierna, som over 40 år med det å være den viktigste politiker i Sverige. Oxenstiernas fleste slektninger var, men politikk som sin bror Gabriel Oxenstierna. Etter Sverige ble en stormakt så Gustav at landet utviklet mye, med f.eks veier og han introduserte også loven at alle barn skulle lære å lese og gå på skole. Sverige var et fattig land, så hvordan kan det være en supermakt? Det var flere grunner til at Sverige kunne bli en stormakt. En av grunnene var at Sveriges fiender var svake, Russland, Polen og Det hellige romerske riket var i krig. Og selvfølgelig, hadde Danmark en hær, men det var for lite i forhold til Sverige. En annen grunn var at Sverige kunne eksportere tjære, kobber og jern mye mer enn andre land i Europa. Sverige hadde hele Storhet kontroll over Finland. Og i de store skogene i Finland og Sverige produserte mye tjære. Og ingen andre land i Europa hadde så mye kobber og jernmalm i sine gruver som Sverige. Eksporten var Sverige inn i en masse penger at kongen kunne bruke til å ansette leiesoldater fra andre land til Sverige. Svenske riskdag var også unik, hvor det var mennesker fra alle forskjellige klasser av adel, prest, borgere og bønder. De kunne sammen bestemmer eksempel hvordan høye skatter skal være, og som skulle bli soldater. Gustav II Adolf også innført nyere og mer moderne slåss. Siden 1300-tallet hadde blitt brukt våpen i Europa, veide de 1 tonn så da krigen hadde startet var hærstyrker var ganske så stillestående. Men de nye svenske kanoner veide bare 150 kg. det var ikke nødvendig nesten like mange hester til å trekke dem. Den svenske hæren var mye mer fleksibel og bedre i krig. Videre produsert våpen og andre våpen hjemme i Sverige, så det lagret en masse penger på import. Sverige var godt organisert, både i Finland og Sverige ble delt inn i fylker, men en guvernør som styrte. Guvernør oppgave var å sørge for at de beslutninger som kongen og parlamentet har tatt ble gjennomført i fylkene. Det var også frøken som gikk rundt og tok i skatt fra bøndene. På 1600-tallet begynte prestene registrering av bolig alle landsbyene. Deretter kan du se hvor mange unge menn mellom 18 og 30 år ble der. De ville selvsagt være soldater. Men prestene i landsbyene tok også hensyn til at han ikke velger en mann som var veldig viktig for familiens overlevelse. Så det var ofte gårdsarbeidere som hadde blitt soldater. Men den største delen av den svenske hæren som rammet hellige romerske riket var leiesoldater. Sverige var nå som stormaktene ligge mer i kriger og nå kunne de også ta skatt fra de viktige havnebyer rundt Østersjøen. Sverige ble mye mer organisert og kraftig. Men da Sverige var blitt en stormakt gikk nesten hele ressurser Sverige av til militæret eller flåten. Under det syttende århundre kjempet mest Sverige.

based on 53 ratings Hvordan ble Sverige blitt en supermakt ?, 3,5 av 5 basert på 53 rangeringer
| Mer
Valuta Hvordan ble Sverige blitt en supermakt?


Relaterte skoleprosjekter
Følgende er skolearbeid handler om hvordan Sverige kan bli en stormakt? Eller hvem som er på noen måte knyttet til Hvordan ble Sverige blitt en supermakt ?.

One Response to "Hvordan fikk Sverige blitt en supermakt?"

  1. En 19. mars 2010 kl 01:39 #

    Helt ok, men du bør dele seksjonene for å ble veldig uklart.

Kommentar Hvordan ble Sverige blitt en supermakt?

« | "