. Nå

Skolen arbeider og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

Kristendommen

Emne: Religion
| Mer

Hva er det sentrale budskapet i kristendommen etter din mening / Hva er det som bestemmer hvordan en kristen mener at mennesket skal leve?, Har jeg valgt å svare på disse spørsmålene, spørsmålet ett og fire sammen fordi jeg tror at meldingen går ut i levekår.

Det kristne budskapet kan tolkes på ulike måter. Jeg ser det som så at både Det gamle testamente og Det nye testamente sammen danner et felles budskap om at stilen på noen måter alle av kristendommen. Hva jeg tror betyr mest er hvordan kristendommen viser hvordan alle mennesker er elsket av Gud og alles lik verdi.
Det er trolig den mest sentrale budskap, fordi det viser at alle mennesker "kan" være kristen, i hvert fall for Gud. Ingen spesiell behandling uten Gud er for alle, alle kan bli frelst. Da kristendommen kom inn i samfunnet, det var de ulike typer mennesker som henvendte seg til det, spesielt enkle mennesker. Ekskludert folk som jødene, de fattige og slavene følte de måtte tilhøre noe, de var også viktig og elsket av Gud. Så for å oppsummere, kan man si at kjærlighet og solidaritet er det sentrale budskapet i den kristne tro.
Jeg har tenkt på den oppfatningen at hvis alle er veldig like, mener de egentlig alt dette? Hvordan behandler saker for mordere, voldtektsmenn og pedofile, for eksempel?
Det er et uttrykk som sier: "Gud elsker synderen, men ikke synden" som forklarer det hele ganske godt. Så svaret på spørsmålet er ja, ikke Gud elsker det onde vi mennesker kan oppnå.
Foruten kjærlighet og solidaritet er selvfølgelig en rekke andre viktige meldinger i kristendommen som jeg mener er viktig. Hvis du begår en synd eller gjøre noe "galt" kan alltid bli tilgitt av Gud. Jesus taler om Gud som kjærlig og tilgivende far og disse tankene at Gud tilgir kan også sees i flere av profetene, som Hosea. Jesus forklarer sitt budskap i hans lignelser, og følge visse regler er kanskje egentlig ikke så viktig, men det viktigste er at du bør vise kjærlighet til medmennesker, som er. alle mennesker. (Allerede i Genesis 3 sier at "Du skal elske din neste som deg selv") Du kan si at Jesus erstatter regel etikk med at hensikten er viktigere enn den gjerning, også denne ideen er blant flere av profetene.
Og for ikke å glemme de forskriftene av kristendommen: De ti bud. De mente åpenbart mye til kristendommen, men da kan man også spekulere i nøyaktig hvor viktig de ti bud har, tror jeg ikke du helt 100% fundamentalist må forholde seg til disse. Jeg tror ikke at en mann fullt ut i det hele tatt kan være i samsvar med disse kravene i sin helhet, er ingen mann perfekt. Kjærlighet til Gud og dine medmennesker er viktigere enn lovlydighet.
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Johannes 03:16)
Jeg mener ikke at kristendommen, som mange tror, ​​er i ferd med å følge en haug med lover, å være en kristen betyr "ydmyk" seg for en høyere makt. Hvis du tror på Jesus Kristus og at han døde for dine synder, feil og i tillegg bryr seg om og elsker sine medmennesker, jeg tror det er nok. Du gjør som jeg sa ikke være perfekt

Hva er bakgrunnen for de kristne feirer jul, påske og Allehelgensdag?

Siden påske er nesten her, begynner jeg med å fortelle deg om det og hvorfor vi egentlig feirer det.
Påsken er egentlig den viktigste kristne høytid som vi feirer Jesu død og oppstandelse. Under kom påskehelgen inkludert "Communion" til, over påske helg, tenk vi hvordan Gud i Kristus forlikte verden med seg selv gjennom Jesus døde på korset.
På en måte er enda den kristne påsken en fortsettelse av den jødiske påskefesten (jødene ble befridd fra slaveriet i Egypt) fordi mange deler av vår påske ikke kan forstås med mindre man vet hva som skjedde i Egypt. Påsken feires i fem dager, og hvorfor disse fem dagene jeg skal fortelle deg nå: Skjærtorsdag er dagen da Jesus, med hans disipler, innstiftet nattverden. Han spiste og drakk sammen dem og "transformert" brødet og vinen inn i sitt eget blod (syndenes forlatelse) og kroppen (enhet, ett med Jesus) Dette kan tolkes på forskjellige måter, avhengig av hva slags kirke du tilhører, men vi i Sverige tolker det på en symbolsk måte. Jesus vasket disiplenes føtter, og det er herfra navnet kommer; ordet "cut" betyr "å vaske".
Langfredag ​​markerer korsfestelse og død. Jesus døde på korset for å få til mennesker, døde han for våre synder, feil og svakheter. Påskedag er når Jesus er oppstanden, den tredje dagen, da påskedag. Fordi Jesus sto opp og er i live i dag, kan han hjelpe dem som kommer til ham. Dette er likevel det viktigste at kristne må bære vitne til stipendiatene.
Juli feires til minne om Jesu fødsel. Hva vi egentlig feire julen festivalen er at Gud ble menneske. Jesus har blitt en av oss, gikk vår generasjon å dele livet vårt.
Hendelsen skjedde julen for nå ca. 2000 år siden, i Betlehem, som ligger i Jerusalem. Han ble født i en krybbe, blant dyrene, sannsynligvis i en stall. I Bibelen leser vi om hvordan engelen Gabriel kom til Maria og fortalte henne at hun hadde unnfanget, at hun skulle føde en sønn, og han ville få navnet Jesus. Da Jesus ble født, er han allerede bestemt til å være den som skulle bringe folk tilbake til paradis igjen, menn kan bli født på ny. Et nøkkelord er navnet Immanuel, som betyr "Gud med oss" (Matteus 01:23).
All Saints: Så tidlig som i det første århundre, folk hadde partene i de hellige, men i de tidlige dager, det var verken lett eller trygt å være en kristen. På denne tiden det romerske imperiet, ble det forbudt å være en kristen, derfor ble forfølgelse og henrettelser er vanlig. I løpet av denne tiden, de som sto fast i sin tro, selv om de ble brutalt behandlet, også mye beundret. Flere av de som ble henrettet ble hedret av høyden til en helgen. Ettersom tiden gikk mer og mer beæret som helgener. Dagene med disse helgenene ble feiret var grunnlaget for vår navnedag feiring. Men siden ikke alle dager var nok til å innføre «All Saints Day".
Saints er en slags forbilder for oss, er Jesus modellen og de hellige viser hvordan det er å leve et liv i kjærlighet og tro.
Den andre dagen av helgen "All Souls Day" viser at vi betyr noe for andre, trenger vi ikke å være hellige å være av betydning. Ikke engang når vi dør slutter vår rolle å eksistere.

Er Sverige et kristent land? Argumentere for og mot!

Jeg ville egentlig ikke si at Sverige er der fortsatt, kristendommens betydning og innflytelse i samfunnet er synkende hvert år som går. For ti år siden var Sverige et langt mer kristen nasjon enn det er i dag, og for hundre år siden var det enda mer kristen. Men siden Sverige har blitt et flerkulturelt land med flere religioner enn kristendommen ville ha en stor kristen innflytelse være svært diskriminerende med mindre andre religioner fikk så mye plass.
Ting som hvorfor Sverige er et kristent land er at den kristne høytider oppmerksomhet veldig mye, de fleste familier døpe sine barn i kirken, og de fleste gifter seg selv kirkelig, samt kirkelige begravelser er trolig den vanligste. Så en annen ting som også betyr at Sverige er en kristen er at vi fortsatt betale skatt til kirken, veldig konservativ.
Jeg tror Sverige er et land som er bygd på kristne prinsipper, men ikke en kristen, slik at majoriteten er kristne.
Ting som tyder på at Sverige ikke er en kristen nasjon lenger er at flere svensker gå ut av kirken, vil du sannsynligvis finne flere mennesker komfort og sikkerhet av andre ting i livet enn religion. Men da er det ikke lenger så "tabu" å ikke være en kristen som det var før.
Da er det politiske og religiøse i landet helt fra hverandre helt, betyr det ikke blande inn religion i politiske beslutninger og så videre.
Så, som jeg skrev tidligere, har Sverige blitt et land med mange religioner. Hvis av et sekulært samfunn bety et avkristnet samfunn som Sverige er. Men hvis du definerer det som et samfunn der folk ikke er kristne, er det galt. Dermed selve spørsmålet ganske vanskelig å løse fordi du får forskjellige svar avhengig av hvordan du mener med å være en kristen.
En viktig ting som jeg tror er viktig for hvordan du finner ut om Sverige er et kristent land, er at vi ikke er sanger religiøse regler styrer våre liv, de fleste av oss svensker lever av hvordan vi føler beste og lykkeligste.

based on 15 ratings Kristendommen, 2,5 av 5 basert på 15 rangeringer
| Mer
Rate kristendommen


Relaterte skolearbeid
Følgende er skoleprosjekter arbeider med kristendommen, eller på annen måte knyttet til kristendommen.

En kommentar til "kristendom"

  1. sandra den 20. april 2008 klokken 03:08 #

    hei jeg har ingen kommentar, men jeg har en frga

    på vilkett måte Jesus kan være en rollemodell hvis han kommer tilbake?

    Jeg er takknemlig om du kunne svare på spørsmålet mitt og perler svare på min mail huner_didar@hotmail.com

Kommentar til kristendommen

« | »