.nu

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

Oppsummering

Emne: Anmeldelser
| Mer

Mats Börjesson har skrevet artikkelen "Kjønn viktigere enn klasse resultatene i skolen." Det er et brev til redaktøren i DN debatten, henvisning torsdag 1 september, 2005. Artikkelen handler om forskjellene mellom jenter og gutters kunnskap. De øker i Sverige, i motsetning til i resten av Europa.
Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner har endret seg de siste tiårene. Trenden har blitt stadig mer tydelig at jenter presterer bedre på skolen, i begge karakterer til testen. Trenden er sterkest i de nordiske landene og i noen andre høyt utviklede industrilandene, mener Börjesson. Mats skriver at dette fører til et mer likestilt samfunn hvor kvinner jobber mer i såkalte
mannsdominerte yrker.

Mats har i sitt oppdrag fra Direktoratet for skole Forbedring kommet til den konklusjon at jenter både i grunnskolen og i videregående skoler har bedre karakterer enn gutter, unntatt kroppsøving og helse.

Resultatene av de beste achievers viser at Sverige, Finland, Island og Norge er blant de landene hvor jentenes overlegenhet er størst, sier Börjesson. I matematikk og realfag gutter har alltid vært bedre enn jentene, men det har endret seg i Sverige de siste 20-30 årene. I Norge, Island og Sverige har jentene samlet mye bedre resultater, men i de andre 38 land, det var ikke mye forskjell mellom kjønnene.

Selv om foreldrenes utdanning og yrke er betydelige når det gjelder utdanningsnivå, men analysen viser at kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner er lik over hele landet, og selv blant innvandrere.

Jentenes rolle i klasserommet har endret seg på en slik måte at de hevder seg bedre mot guttene, som ofte er tvunget til å takle kravene fra skolen mens de ønsker å være populær. Ifølge Mats Börjesson, er dette en av flere forklaringer på hvorfor gutter nå dårligere prestasjoner på skolen. Mats Börjesson spør i artikkelen om denne utviklingen er beskrevet er et skritt fremover for likestilling i samfunnet. Det er den delen, men han mener at kjønnsforskjeller ikke kan være uakseptabelt stor.

Som for leseferdighet, hvor guttene får dårligere resultater, må skolene arbeide for å få til en endring, fordi leseferdighet er en basis for all utdanning. Det krever også at foreldre, foreninger og andre som jobber til skolearbeid vil tendere til å bli et spørsmål om kjønn. Den negative holdning til å studere som eksisterer blant gutter må forsvinne.

Etter å ha lest Mats Börjesson artikkel i Dagens Nyheter debatten, kan jeg ikke annet enn å være enig med ham. Jeg føler at generelt, så jentene mye lettere å gjøre enn gutter. Jeg tror de bruker mer tid på lekser og studere hardere for eksamener. Under høy skolens gutter ofte mye mer rotete og ønsker å hevde seg, være kul. Plugg er ikke alltid kult i den alderen. Jenter og gutter utvikler seg forskjellig i ungdomsårene. Jentene synes ofte mer rolig og modnes tidligere, og det påvirker skoleprestasjoner til fordel for jentene. Men det finnes unntak, du kan ikke trekke alle sammen.

Kvinnene hjelpe seg selv bedre i arbeidsmarkedet i dag enn de har gjort i det siste. Det blir stadig mer vanlig med kvinnelige ledere og kvinner får ofte høye stillinger i politikk. Det må være et resultat av deres gode akademiske resultater. Her er likestilling bedret seg mye, men når det kommer til lønn, er det fortsatt forskjeller mellom menn og kvinner i samme yrke.

Å hjelpe guttene til bedre studie så jeg tror det trengs mindre klasser. Da læreren kan gi mer støtte til svake elever. Støtten må allerede igangsettes på barnetrinnet, slik at de svake elevene ikke kommer bak i skolen fra begynnelsen. Da får de mer interesse for skolen og da er de ikke så rotete. Så, jeg tror også at vi trenger en bedre forelder. Foreldrene må vise interesse og engasjement i barnas utdanning som lekser og høringer før testen. Enda flere regler og bedre for litt mer av
"Gamle" skoleordning, vil gi bedre resultater på skolen.

Såkalte "högstatusskolor" og "lågstatusskolor" er åpenbart ikke bra. Likestilling i samfunnet rystet. Dette er selvfølgelig et resultat av jentene i både grunnskoler og videregående skoler har bedre karakterer i de fleste fag. Men jeg tror at kjønnskvotering ikke gjelder, uten opptak skal gjøres kun på karakterer. Ved å gi bedre støtte til de svakere elevene i barneskolen, slik at resultatet økt, særlig blant gutter, vil du ikke kreve kjønnskvotering for opptak til høgskolen. Det vil være urettferdig hvis, for eksempel en jente, som kjempet seg til en god rating, ikke inn i utdanningen hun ønsker å gå fordi en gutt med dårligere karakterer ta hennes plass. Hvordan så motivert for å studere?

Jeg håper at holdningen til å studere og gjøre sitt beste på skolen blir bedre. Mange studenter bruker for mye tid ved datamaskinen på fritiden sin. Her er nødvendig at foreldre fortelle. Lekser må få mer tid hvis vi skal oppnå gode resultater på skolen!

| Mer
Pris-oppsummering


Relatert skolearbeid
Følgende er skoleprosjekter håndtere Summary eller på annen måte knyttet med kommentarer.

Kommentar Oppsummering

« | »