.nu

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

State Economy

Tema: Økonomi
| Mer

• Statsbudsjettet

Statsbudsjettet er en plan for alle statlige inntekter og utgifter over en viss tidsperiode. Det utgjør statlige tiltak og fungerer som en slags instrument for styring av statlig virksomhet på en mer balansert måte.

• Offentlig sektor

Statlige, fylkeskommuner og kommunale virksomheter. For eksempel, politi, helse, utdanning, sosiale tjenester og så videre.

• Finanspolitikk

State inntekter og utgifter politikk som har som formål å påvirke vekst, sysselsetting, etterspørsel og prisutvikling gjennom eksempelet redusere eller øke skatter og bidrag.

• Pengepolitikken

De økonomiske politikk som påvirker pengemengden, utlån og renter i et land. Pengepolitikken er gjennomført vanligvis ved landets sentralbank. Riksbanken har ansvaret for Sveriges pengepolitikken.

• Økonomisk vekst

Økning i økonomiens produksjonskapasitet.

*

• Hvem / hva er ansvarlig for budsjett og for offentlig sektor?

Det er regjeringen som avgjør statsbudsjettet, og derfor har ansvaret for dette. De satt opp en inntekt del, en del av utgiftene og den delen der de satt opp noen lånebehovet for Sverige.
• Hvilke aktiviteter er inkludert i statlig sektor og resten tjenester tilbyr denne sektoren til sine innbyggere?
De bedrifter som jobber med det offentlige, staten, kommunene, fylkestinget og den såkalte trygdesystemet som behandler inkludert pensjon og helseforsikring. Tjenester som tilbys av disse er: skoler (førskolen, skole, høyskole), politi, forsvar, jernbane og veier. Avtalen gir også: barnebidrag, studiestipend, helseforsikring og arbeidsledighetstrygd.

• Hvor fra, offentlig sektor sine inntekter regnskapsåret 2005 og resultat post er høyeste og laveste?
Offentlig sektor får sine inntekter fra tre elementer. Disse er; Skatter og avgifter, kapital og andre inntekter. Den tidligere (skatter og avgifter) står for den største delen av inntektene av 1323000000000, etterfulgt av diverse inntekter på 86 milliarder SEK og deretter med den minste delen av provenyet vil kapitalinntekt med 59 milliarder kroner.
• På hvilke utgiftsposter plassert mest og minst penger, regnskapsåret 2005?
Mesteparten av pengene investert i sikkerhet ved sykdom eller handikap på drøyt 130 milliarder. Minst pengene er plassert under arbeid. Det ender opp med å bruke på 1,2 milliarder.
• Telleren seter med et overskudd (overskudd) eller tap (underskudd) for regnskapsåret 2005?
Staten beregner å gå med et underskudd på 39 milliarder kroner i 2005.

based on 8 ratings State Economy, 3.6 av 5 basert på 8 vurderinger
| Mer
Vurdere den nasjonale økonomien


Relatert skolearbeid
Følgende er skoleprosjekter som omhandler statens økonomi eller på annen måte knyttet til statens økonomi.

Kommentar National Economy

« | »