.nu

Skolearbeid og essays fra videregående skole
Søk skolearbeid

Ytringsfrihet på Internett

Tema: Samfunn
| Mer

Teknologi - tillater oss å få tilgang til informasjon. "Vi lever i et informasjonssamfunn" er et uttrykk som vi stadig høre. Så hva betyr dette nye sosiale orden for oss borgere? Hva er mulighetene vi får til å ta del i den politiske prosessen og den politiske situasjonen i Sverige. Demokratiet kan bli styrket av ny teknologi? Jeg ønsker også å undersøke hvilken risiko finnes, og hvilke trusler vi kan stå overfor. Må vi virkelig trenger å være redd for Big Brother, og vi kan stole på all den informasjonen vi er i stand til å vie oss med hjelp av den nye teknologien? Hva skjer med den oppfatning utfoldelse og pressefriheten når lovgivere og politikere stadig overrasket av tech-niske utvikling? Innledning Alle deler av vårt samfunn påvirkes mer eller mindre av IT. Et modem og en datamaskin i dag har blitt allemannseie. Internett har hatt en innvirkning på alvor og er for tiden ikke noe som angår bare den teknikfrälste. Den teknologiske utviklingen går fremover i et forrykende tempo, og den raske tempoet i utviklingen fører til at det er så mye rom for refleksjon og posisjon. Dette er svært farlig for-lignende stoff er så stort og viktig. Vi trenger en nøktern og saklig debatt der både kritisk og mer entusiastisk får til å snakke. Det gjelder nemlig genet slike viktige saker som våre grunnleggende demokratiske rettigheter. For å illustrere problemet, har jeg valgt å konsentrere seg om færre, men svært viktige kjernespørsmål. Jeg skal begynne med å undersøke Data Protection Act. Tjene loven virkelig sitt opprinnelige formål? Hva gjør loven om rolle i dag og som er berørt av det? Videre ønsker jeg å undersøke hvordan vår personlige integritet er påvirket av den nye teknologien. Hvilke trusler finnes og hvordan trusselen virkelig liker? I dag er det en "all-seeing eye" å vokte oss? Har vi grunn til å være redd for den utbredte datainnsamling skjer? Jeg vil også se på hvordan IT kan utvide demokratiet i Sverige. Kan IT-la oss borgere til å bli mer interessert i politikk og lovgivning? Hva er situasjonen reaksjon i dag? Til slutt, jeg også se hva andre risikoer forbundet med IT. Er vi på vei mot et klassesamfunn hvor bare de som kan gjøre bruk av datamaskiner og som har råd til ansikt-skaffe utstyr i og innflytelse? Kan vi stole på det som blir sagt på Internett? Resultater Data Protection Act Sverige var det første landet i verden som har gjort en spesiell opplysningsloven. Vi gjorde dette tilbake i 1973. Siden da loven har gjennomgått bare noen små endringer, mens den generelle datautviklingen har vært veldig rask. Dette har naturlig nok hatt effekt av vår opplysningsloven har blitt utdatert, og faktisk antikk. Formålet med loven var i første omgang å beskytte borgeren fra myndighetene. 1973 var ikke mer enn hundre datamaskiner i Sverige og de fleste av dem tilhørte åpenbart ikke enkeltpersoner. Det var utbredt frykt for at staten ville ha for mye kunnskap om innbyggerne. Datamaskinene truet vår personlige integritet. Undersøkelsen presenteres utkastet opplysningsloven skrev: ". I informasjonsbehandling forlengelse Anades omrisset av en uangripelig politistat med en abso-lut effektive og deres effekter umenneskelig management" Med denne situasjonen som bakgrunn, er det ikke vanskelig å forstå at loven hadde dannes som den har. Loven innebærer at det er forbudt å lagre personlige data salter på datamaskinen media. Computer Medium inkluderer blant annet kassetter, CDer, disketter, datamaskinens RAM og så videre. Det er ingen nedre grense for hvor mange som har registrert, men har i utgangspunktet en personlig etableres så snart en person er registrert, eller i det hele tatt nevnt, men i en sammenhengende tekst. De brydde seg ikke om å ta et standpunkt.

| Mer
Sats tale på Internett


Relatert skolearbeid
Følgende er skoleprosjekter håndtere tale på Internett eller på annen måte knyttet til tale på Internett.

Legg igjen en tale på Internett

« | »