.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Skolarbeten om Forskning

Öka din intelligens med träning

Intelligens är ett svårbedömt begrepp. Vad är intelligens och hur bedömer man vem som är intelligent? Det finns flera olika teorier på vad intelligens är och hur man bedömer det, och det finns en grundläggande idé om att intelligens handlar om hur man övergripande klarar av att lösa de problem och händelser som kan dyka upp ett vardagligt liv. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genterapi

4.1 Vad är genterapi?

Genterapi handlar om att byta ut gener för att bota sjukdomen. Det fungerar som när man lagar en motor. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

GMO

Hur skapas en insektsdödande tomatväxt?

Vad är gener, och var finns de?
Det finns gener i allt som lever eller har levt. Det finns gener i människor, flugor, skinka, tomater, bakterier etc. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genitikfrågor

1. a) Genetik – Ärftlighetsläran = läran om hur arvet förs vidare.
Genteknik – Manipulerar/fixar med generna.
b) 1 Arvet ska föras vidare.
Ritning för proteintillverkning. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genmanipulation

Ett av vår tids nya etiska frågor är genmanipulation. Denna nya vetenskap har växt med stormsteg de senaste åren. Vi kartlägger varje liten gens uppgift och funktion. Denna vetenskap har öppna dörrar för par med genetiska skador eller sjukdomar. Som vill hindra att deras barn ärver dem. Denna Vetenskap har också öppnat dörrar för personer som vill beställa egenskaper hos sina barn som de själva saknar. T.ex. färg på hår eller ögon, högre intelligens. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genmodifierade Djur

Idag används djur med modifierade arvsanlag så kallade transgena djur till mycket. Mest används dom transgena djuren inom läkemedels industrin där man använder dom som försöks djur. Mest används möss, men även banan flugor akvariefiskar, nattfjärilar, kaniner och råttor används. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

GENTEKNIK

En ny “sorts” vete som har alla dess goda egenskaper kvar, medan alla dem dåliga sidorna och anlagen är eliminerade, denna sort kallas för GMO-livsmedel. Att manipulera en gröda, ett djur eller en människa är ganska enkelt med dagens avancerade teknik. Idag kan man inte bara förändra gener och arter, man kan även klona dem.
I tomater finns ett enzym, som gör mognadsprocessen kortare. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Bakteriehalten i ProViva Shot

Syfte: Att undersöka om bakteriehalten av laktobakterier i ProVivas Shot stämmer överens med den i innehållsförteckningen på paketet angivna
(250 000 000 bakterier/ml) Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genteknik

I den här debatten ska jag reda ut begreppet genteknik och berätta lite om ämnet i fråga. Jag är inte särskilt insatt i ämnet men jag tycker det är intressant att diskutera med andra om den här frågan. I den här debatten kommer jag att fördjupa mig i för- och nackdelar för att ni som läsare ska kunna bilda er en egen uppfattning men även för att visa er att jag har fått en bättre uppfattning om genteknik. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genetik

DNA-molekylen

DNA-molekylen är bäraren för arvet.
Modercellen kallas den “första” cellen, innan den delas till olika dotterceller. För att dottercellerna ska bli så lika sin modercell behövs molekyler som ger dem egenskaper som liknar moderns. DNA-molekylen finns i cellkärnan. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

« Äldre skolarbeten -


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2