.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Skolarbeten om Forskning

Kloning

Det finns många myter och missuppfattningar inom kloning området men till största del beror det på annorlunda skräckfilmer och dålig science fiction. Kloner är exakt lika “originalet”. En klon har samma gener som sitt original, men det är allt Redan under foster utvecklingen utvecklas tvillingar olika beroende på mikroskåpiska skillnader i livmodern, och förvånansvärt är deras hjärnor märkbart olika. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genmodifikation – rätt eller fel?

I den här uppsatsen ska jag diskutera om genmodifikation är rätt eller fel. Genmodifikation kan utföras på allt levande på jorden, från växter till människor och djur. Jag har valt att inrikta mig på frågan kring genmodifikation på människor. Jag ska börja med att definiera begreppet och förklara vad det innebär. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Supersträngteorin

Det ligger ett mörkt moln över den moderna vetenskapen. Vi har två teorier till att förklara vårt universum – relativitetsteorin som förklarar de stora sakerna i universum (som galaxer och stjärnor), och kvantmekaniken, som förklarar de små (atomer och de mindre delarna).
Men dessa går inte att kombinera! Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Kloning av djur och människor

Kloning kommer av grekiska ordet klon, för gen. Och det betyder framställning på konstgjord väg av genetiskt identiska individer.
Inom husdjursaveln sker detta genom att man klyver ett embryo i tidigt skede, och därefter utvecklas delarna var för sig till individer. T.ex. har metoden använts för att ta fram djur från djur med speciella anlag. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

ALTERNATIV MEDICIN

Alternativ medicin är en samlingsbegrepp på metoder för sjukdomsbehandlingar som inte lärs ut på universiteteter ock högskolor, dvs skolmedicin. Metoderna är ännu inte veteskapligt prövade. Vanliga behandlingsformer är olika former av dietbehandlingar som tex. fasta och vegetariskkost, homeopati, kiropraktik, akupunktur och zonterapi.
Vilka metoder anses vara alternativa varierar mellan olika länder. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genteknik

Nuförtiden blir det vanligare och vanligare med genteknik. Genteknik går ut på att man gör en förändring i celler, oftast gör man detta genom att tillverka hybrid-DNA. Hybrid-DNA är en mänsklig bit av en DNA-molekyl som är sammankopplad med en DNA-molekyl från t.ex. ett djur eller en bakterie. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Atomens kraft

År 1997 var det första gången kloning kom till kännedom för oss. Det var det året då man för första gången klonade med arvsmassa från ett vuxet däggdjur och detta kloningsförsök blev det engelska fåret Dolly som föddes i februari. Det var forskare på Roslininstitutet i Edinburgh som utformade och utvecklade Dolly. Forskarna var tvungna att flytta 277 äggcellkärnor och av dessa fick man fram 29 groddceller som fick dela sig vidare för att sedan överföras till 13 surrogattackor, varav en utvecklades till fåret Dolly. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genetik

Vad används genteknik till ?
- För och nackdelar med denna teknik.

Gentekniken används främst till att finna ursprunget till olika anlag hos organismer. Varför skulle det vara av intresse att känna till anlagens ursprung? Jo, i princip handlar det om att förstå olika släktskap mellan organismer men också att kunna isolera de anlag som ger upphov till avvikelser såsom sjukdomar vi ej kan få bukt med på ett traditionellt sätt, många av de sjukdomar som just är bundna till vissa specifika gener. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Forskning på djur

Fler och fler personer protesterar mot djurförsök. Fler och fler tycker att djurförsök borde förbjudas och att det är helt onödigt. Fler och fler köper produkter som inte testats på djur. Jag håller med på alla punkter utan en, nämligen den att djurförsök är helt onödigt. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genterapi

4.1 Vad är genterapi?

Genterapi handlar om att byta ut gener för att bota sjukdomen. Det fungerar som när man lagar en motor. Lättast är det om man öppnar motorhuven och hittar felet. Men i genterapi öppnar man inte motorhuven utan använder modern utrustning som DNA – micrroarray eller DNA – plattor som ska hjälpa forskare att hitta felet. Men genterapi är fortfarande i experimentstadiet. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

« Äldre skolarbeten - Nyare skolarbeten »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2