.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Skolarbeten om Etik

Muhammed karikatyrerna och tryckfrihet

Ämne: Etik, Samhälle

Ska alla religiösa bilder censureras för att minska risken att kränka någon?
Varför agerade muslimerna som de gjorde efter att karikatyren av Muhammed blivit publicerad, när kristna (som fått utstå diverse mässor med hetsande tema om Jesus) inte alls agerade lika drastiskt? Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Dödsstraff

Ämne: Etik, Samhälle

Det finns olika ideér om var dödsstraffet kommer ifrån. Det finns forskare som menar på att det kommer fårn gamla offer riter, där människor offras till gudarna. Andra forskare menar på att det kommer från det gamla ättsamhället. Dvs om någon i en ätt dödade en ifrån en annan ätt så dödade offrets ätt denne person i ren hämnd. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Dödsstraff

Ämne: Etik

Inledning

Det pågår diskussioner i hela världen om dödsstraffet är nödvändigt eller inte. Det finns både för och nackdelar. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Mordet berättigat under en revolution

Ämne: Etik, Samhälle

Idag går det att få ett rättvist samhälle utan våld. Men för några år sedan gick det inte utan våld. Nu kan vi lämna in klagomål om det vi inte tycker är bra i ett samhälle.
Istället för att t ex kriga och döda varandra. Det ska aldrig vara berättigat att ta någons liv för att alla har rätt att leva. Men under Franska revolutionen hade man inget val förutom att kriga. Det var säkert massor med oskyldiga som tyckte det va jobbigt med kriget och allt dödande. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Etik

Ämne: Etik

1. Slår man upp etik i en ord bok står det att det betyder: läran om seder och moral.
Alltså med mer förstående ord betyder det i själva värkte Att veta hut.
Bl.a. Att kunna uppföra sig rätt vid en samling människor är att ha etik, att inte vara
impulsiv och agera utan att först tänka är också att ha etik. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Argument för och emot doping

Ämne: Etik, Samhälle

Argument emot

Åsikt: Peder Mathiasson skriver på Riksidrotts förbundets hemsida om att doping borde förbjudas eftersom så många drabbas.

1. Argument: Han tycker att det är fusk att dopa sig. Ärlighet och rent spel är A och O inom idrotten. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Genmodifikation – rätt eller fel?

I den här uppsatsen ska jag diskutera om genmodifikation är rätt eller fel. Genmodifikation kan utföras på allt levande på jorden, från växter till människor och djur. Jag har valt att inrikta mig på frågan kring genmodifikation på människor. Jag ska börja med att definiera begreppet och förklara vad det innebär. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Dödstraff

Ämne: Etik, Samhälle

Dödsstraffet strider mot den mest grundläggande av alla rättigheter, rätten till liv. Det utgör också den yttersta formen av tortyr, ändå finns dödsstraffet kvar i närmare hälften av världens länder. Vi måste bli fler som fastslår att avrättningar inte är lösningen på kriminalitet. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Dödstraff

Ämne: Etik, Samhälle

Lite kort Historik

Dödsstraff har funnits i alla tider och i nästan alla kulturer. Det har antagligen växt fram från gamla offer riter, där man offrade människor till gudarna. I Europa fick dödsstraffet stor spridning under medeltiden. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Moraliska dilemman

Ämne: Etik, Samhälle

Abort

Frågan om fri abort är en het fråga i världen som ofta står högt upp på dagordningarna. Sverige tillhör den tredjedel av världen som tillåter abort. Många andra europeiska länder har även de en liberal abortpolitik men det finns undantag, i europa är det Irland och Polen som har de hårdaste lagarna.

Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

« Äldre skolarbeten - Nyare skolarbeten »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2