.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Skolarbeten om Fysik

Sockervalv

Ämne: Fysik

Hur jag gjorde mitt valv?

Först gjorde jag två pelare med fyra sockerbitar var. Sedan slipade jag sockerbitarna på ena sidan, så att dem blev kilformade. Först skulle man göra ca 10 st, och kanske av en slump skulle några av dem likna varandra. För man skulle göra par. Men man var tvungen att justera lite. Många, också jag, försökte göra socker par direkt, men det blev inte så bra. Man slipade mer och mer, och sockerbitarna blev väldigt små. Det gjorde att valvet blev litet. Sockerbit nummer fem skulle vara tjockast, nummer fyra smalare o.s.v.

Tills man kom till mitten stenen för den skulle man slipa på båda sidorna. Jag limmade ihop dem och lät dem torka, men folk tog sönder valven. Min gick sönder två gånger. Sedan limmade jag fast sockerbitar på botten stenarna, en fram och en bak. Så att den skulle stå stadigt. Jag borda ha tryckt in bitarna mer, för på valvryggen stack stenarna upp några millimeter. Vi turades om att torka borden. Det var roligt, men lite jobbigt. Jag tycker att jag borde vara lite mer effektivare och visa mera hänsyn till arbetet, nästa gång. Det dåligaste var att händerna blev ganska kladdiga, men utifrån det var allt bra. Jag blev klar på ungefär tre till fyra lektioner.

Hur valvet fungerar?

Ett valv har en kupig yta över t.ex. ett kloster. Valvet är uppbyggt av kilformade stenar. Stenarna trycks emot varandra och får en bärande styrka. Så att inte taket rasar. Den första stenen vid början på valvet kallas anfangssten (på båda sidorna). Avståndet mellan anfangsstenarna kallas spännvidd. Valvets hösta punkt kallas hjässa. Längden mellan hjässan och spännvidden kallas pilhöjd. Det som bär upp kallas valvet vederlag. Mellan valvet och vederlagen finns imposten. Själva platsen där valvet står på (imposten, fast ytan mot valvet) kallas anfang. Stenen i mitten kallas slutsten. Valvets ytter del kallas valvrygg.

GD Star Rating
loading...

Energikällor

VINDKRAFT

Vindenergi uppkommer genom (sol)strålningen som ger olikheter i temperaturen mellan olika platser. Detta medför en variation i lufttrycket som i sin tur sätter luften i rörelse. Vindkraftverkets turbin är monterad på ett torn ovanför marken. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Solkraft

Ämne: Fysik

Solkraft är solenergi, energin kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara en kall plats och det är solenergin som driver växternas fotosyntes. Solenergin är från början från den energi som utvinns som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och lite geotermisk energi. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Ordlista fysik

Ämne: Fysik

Atom:

En atom är den minsta partikeln som finns, allting består av atomer. Ordet atom betyder odelbar.
Atomen består av en atomkärna, protoner (+), neutroner (neutral) och elektroner (-). Innerst finns atomkärnan, som består av protoner och neutroner och ytterst snurrar det elektroner så snabbt att det ser ut som ett skal. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Pendeln

Ämne: Fysik

Hypotes

Vi tror att följande har betydelse för pendelns svängningstid:
• Luftmotstånd
• Längd på snöre
• Tyngd (vikt) Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Blixtar och dunder

Ämne: Fysik

Problem = a, svar = b och lösningar = c,
från projektstoryn1a. Färgerna blandade sig helt konstigt, han tror att man kan blanda ett blått och ett gult filter i samma strålkastare så att det blir grönt. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Svarta hål

Ämne: Fysik

InledningVad är egentligen ett svart hål? Är det så viktigt? I media har det talats väldigt mycket om svarta hål sedan man upptäckte dessa. Svarta hål är utan tvekan ett av de mest fascinerande och intressanta fenomen vi vet existerar. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Sveriges första kärnkraftverk

Det är inte många som känner till att Sveriges första kärnkraftverk låg här på KTH, alldeles bredvid Q-husets datasalar. Numera är det medieteknikerna som nyttjar den gamla reaktorhallen. År 1998 var dock den gamla reaktorhallen fortfarande en stor och spöklik grotta 25 meter ner i marken. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Härdsmälta

Ämne: Fysik

Härdsmälta

Härdsmälta är en sorts olycka där det innebär att den radioaktiva härden i en kärnreaktor blir för varm av sin egenalstrade så pass hög värme att den smälter. Beroende på reaktortyp kan följderna bli minde eller mer alvarliga. Många kärnkraftverk är byggda för att klara av härdsmälta med små konsekvenser för omgivningen. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Friktion

Ämne: Fysik

Friktion kan betecknas som det motstånd som finns mellan två ytor ligger an mot varandra. Friktionen kan vara så stor att ytorna inte rör sig mot varandra. Beroende på omständigheter kan det vara önskvärt med hög eller låg friktion. Det går att höja friktionen genom att t.ex. ytbehandla ytorna eller bearbeta dem mekaniskt så att de blir grövre. Man kan också sänka friktionen genom ytbehandling eller mekanisk bearbetning (t.ex. polering). Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

« Äldre skolarbeten -


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2