.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Skolarbeten om Kemi

Läkekonstens historia

UPPGIFT 1

Läkekonstens historia
Den första nertecknade kunskapen om olika sjukdomar skrevs omkring 400 f.Kr i Grekland. Den grekiska kulturen lade grunden till en teori om sjukdomarnas uppkomst och orsak. Läkekonstens fader Hippokrates ( 460-377 f.Kr) idéer om läkaretik och tystnadsplikt gäller än idag. Den första vetenskapliga undersökningar och resultat kom under 1500 talet. Vesalius en belgare ( 1514-1564 ) skrev fler böcker i anatomi efter att ha dissekerat ett flertal kroppar. Under 1600 talet var läkekonsten påverkad av religion, astrologi och trolldom. Fram till slutet av 1800 talet användes läkemedel som kom från naturen efter det framställdes nya läkemedel av kemister och biologer. Enligt min uppfattning så har religionen haft stor påverkan på läkekonsten och har fortfarande stor påverkan i vissa religionen än i dagens läge. Forskningen har utvecklat många läkemedel som hjälper mot olika sjukdomar och människor/djur som har ont. Läkemedel har hjälpt många människor i det stora hela men samtidigt så har läkemedel också gjort många människor beroende av mediciner. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Livsfarliga potensmedel på nätet

Av Marianne Hedenbro
Publicerad: 9 januari 2009 23:30, Sydsvenskan Uppdaterad: 9 januari 2009 23:57Minst tio potensmedel som säljs på Internet har spetsats med samma ämnen som finns i receptbelagda läkemedel. Läkemedelsverket som har granskat marknaden varnar för att produkterna kan vara livsfarliga. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Aluminium

Ämne: Kemi

Namn: Aluminium
Kemisk beteckning: Al
Atomnummer: 13
Utseende: Silverfärgad Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Syror

Ämne: Kemi

Saltsyra HCl

Egenskaper: är som koncentrerad mycket starktfrätande och en luktlös gas. Öppnar man en flaska med saltsyra avgår vätekloridgas som drar till sig luftens fuktighet och bildar en vit rök. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Labbrapport ester

Ämne: Kemi

Materiel: 2 provrör, provrörsställ, bägare (400 ml) och glasstav.
Kemikalier: Myrsyra, Etanol och koncentrerad svavelsyra. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Vatten

Ämne: Kemi

BESTÄMNING AV VATTNETS SPECIFIKA VÄRMEKAPACITET

Värmekapaciteten kan bestämmas för ett godtyckligt sammansatt system. I den här laborationen skall vi undersöka värmeegenskaperna för vatten. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Laboration Flampunkt

Ämne: Kemi

Metodbeskrivning: Vi använde oss av en brännare, två mätglas, en termometer, en 100ml bägare, röd etanol och vatten. Vi började med att mäta upp 50 % vatten och 50 % etanol som vi hällde upp i en degel sen försökte vi tända den med hjälp av bara en tändsticka för att kolla om flampunkten var lägre eller samma grad som vätskan var i då. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Neutralisation

Ämne: Kemi

Sammanfattning

I den här labben testade vi att hälla BTB i en syra och en bas. Vi gjorde också en neutralisation genom att blanda en bas med en syra. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Organisk kemi, bas fakta

Ämne: Kemi

Organiskt kemi: Om kemiska föreningar som innehåller kolatomer.
Oorganisk kemi: Övrig kemi, hit räknas också kol och enklare kolföreningar som koldioxid.
Molekylform: Vilka atomer som ingår i molekylen. T ex CH4
Strukturform: Hur atomerna är ordande. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Bestämning av reaktionsformel vid upphettning av natriumvätekarbonat

Ämne: Kemi

Syfte: Lära oss att räkna med mol i reaktionsformler och genom dettas kunna bestämma massa för reaktanter. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

« Äldre skolarbeten -


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2