.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Skolarbeten om Kemi

Beredning och blandningar av lösningar

Ämne: Kemi

Syfte: Lära oss att räkna med koncentrationer, substansmängd och volymer, sambanden mellan dessa och lära oss räkna med dem. Vi ska även träna på att räkna med rätt antal decimaler och avrunda rätt. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Titrering

Ämne: Kemi

Syfte: Vi ska bestämma hur mycket hydroxidjoner det finns i 20, 0 cm3 mättad kalciumlösning, beräkna mängden löst kalciumhydroxid och beräkna den mättade kalciumhydroxidlösningen koncentration. Vi ska lära oss räkna med koncentration, substansmängd och volymer. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

KOLVÄTEN

Ämne: Kemi

Alkaner (alifatiska kolväten eller paraffiner).Alkaner är mättade kolväten, dvs de innehåller endast kol-kol-enkelbindningar. Alkaner har den generella formeln = CnH2n+2. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Lösligheten för kalciumhydroxid

Ämne: Kemi

Syfte:

Lösligheten för kalciumhydroxid i vatten skulle bestämmas. Vi skulle själva komma på några lösningar till problemet. Följande metoder valdes: Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Tillverkning av estrar

Ämne: Kemi

Vad är en ester?

En ester är en typ av organisk förening som tillsammans med vatten bildas då man låter en karboxylsyra reagera med en alkohol. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Bestäm ämne med hjälp av enkla metoder

Ämne: Kemi

Sammanfattning:

Man ska undersöka vilka av de okända lösningarna A-E, som innehåller joner, vilket pH värde de har, vilka som innehåller kloridjoner och vilka som innehåller sulfatjoner. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Kraftekvationen

Ämne: Kemi

Uppgift

Att bestämma sambandet mellan kraft och acceleration, det vill säga Newtons första och andra lag. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Labbrapport lågreaktioner hos några jonföreningar

Ämne: Kemi

Vi har studerat lågreaktioner hos några jonföreningar och det här är vad vi kom fram till.

Metod :

Vi hällde några droppar saltsyra i ett urglas, sedan tog vi ett annat urglas och hällde i följande salter Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Lösligheten för kalciumhydroxid

Ämne: Kemi

Syfte:

Lösligheten för kalciumhydroxid i vatten skulle bestämmas. Vi skulle själva komma på några lösningar till problemet. Följande metoder valdes:
1. En mättad lösning kalciumhydroxid görs och på denna mäts pH. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

Betsämning av kristallvattenhalt i bariumklorid

Ämne: Kemi

Inledning

Syftet med laboration 4 var att avlägsna kristallvatten från en en mängd bariumklorid och sedan komma fram till hur mycket som avlägsnats, d.v.s. komma fram till vad x är i formeln BaCl xH O. Visa skolarbete »

GD Star Rating
loading...

« Äldre skolarbeten - Nyare skolarbeten »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2