.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

URANUS

Ämne: Astronomi
| Mer

Uranus, Neptunus och Pluto är solsystemets yttersta planeter (av de hittills kända).
Med blotta ögat kan man bara se Uranus- de andra är för ljussvaga. Dessa kalla planeter behöver lång tid för att gå runt solen. Uranus är den planet av dessa tre som ligger närmast jorden. Den har en diameter på cirka 51 000 kilometer, alltså cirka fyra gånger så stor som jorden.
Yttemperaturen överstiger aldrig -190 grader celsius, och all ammoniak i har frusit ut dess atmosfär, men metan kan man upptäck med hjälp av spektroskop. Ytan är inte fast.
Man vet inte med säkerhet något om dess inre struktur, men Uranus liknar Jupiter och Saturnus mera än jorden. Saturnus avstånd till jorden är aldrig mindre än 2580 miljoner kilometer, och dess omloppstid är 84 år.
Upptäckten av Uranus är en spännande historia.
Det var nämligen den första planeten som man hittade efter dem man kände till under antiken.
År 1757 flyttade yrkesmusikern William Herschel från Hannover till England. Han blev snart intresserad av astronomi, och i inom kort tid byggde han sina egna spegelteleskop. Han lyckades tillverka osedvanligt goda instrument och med dem började han utforska himlen.
I mars 1781, när han höll på att kartlägga en del av stjärnhimlen med hjälp av en 15 centimeterspegel, lade han märke till ett objekt som verkade ha en liten skiva. Han studerade det under flera på varandra följande nätter, såg att det rörde sig över bakgrunden av fixa stjärnor och drog slutsatsen att det var en komet.
Ett förståeligt misstag eftersom kometer ofta ser ut att ha en liten skiva när man betraktar dem genom teleskop.
Allt eftersom månaderna gick blev det emellertid allt klarare att objektets bana inte var den utdragna banan hos en komet, utan mer lik en planetbana.
När han väl insåg att det var en ny planet han hade upptäckt, blev det stor uppståndelse.
Herschel ville kalla den nya planeten för Geurgium Sidus (Georges stjärna) efter kung George III, som också kom från Hannover. Men den internationella opinionen ville döpa den efter de klassiska gudarna och gudinnorna, som fått ge namn åt de andra planeterna, och Herschel blev nedröstad.
Planeten fick Uranus, vilket är namnet på den romerska himmelsguden. Man kan se Uranus med ögat, men den ser bara ut som en obetydlig stjärna och faktum är att ingen tycks ha lagt märke till den före Herscel.
När Uranus den tionde mars 1977 passerade framför en stjärna, fann man, genom att studera stjärnans ljusvarianter innan och efter passagen, att planeten var omgiven av ett ringsystem.
Det finns fem, möjligen sex ringar. Ringarna är mycket smalare än Saturnus ringar, men de är sannolikt av samma natur.
Uranus har fem månar. Den senast upptäckta är Miranda. Månarnas banor runt planeten är inte cirkulära som hos andra planeter, utan nästan helt ovala.

URANUS , 3.3 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt URANUS


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om URANUS eller som på något sätt är relaterade med URANUS.

Kommentera URANUS

« | »