.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Aktier

Ämne: Ekonomi
| Mer

Pensionssparande

Pensionssparande blir allt vanligare. Man sätter in ett belopp hos en bank eller försäkringsbolag. Ju tidigare man började spara desto mer pengar blir det. Det vanligast är att man tar en liten del av lönen varje månad

Aktier

Aktier är andelar i ett aktiebolag. När man köper dessa blir man alltså delägare i en liten del av bolaget. Aktierna ökar och minskar sedan i värde beroende på hur bra bolaget går.
Det finns alltid en speciell mängd aktier i ett bolag, dessa cirkulerar sedan mellan ägarna. När man vill köpa t.ex. 500 aktier tar man först reda på vad de kostar styck t.ex. 356 kr. Man erbjuder sedan någon att sälja sina aktier till dig genom att du erbjuder ett högre pris än vad de är värda t.ex. 380 kr/aktie. Godtar han köpet betalar du dina 190 000 och han för över aktierna till dig. Om tillräckligt många vill köpa och därmed bjuder över varandra för att få köpa ökar aktiens värde men om ingen vill köpa och folk istället försöker bli av med sina aktier och därmed erbjuder andra att köpa dem billigt för att bli av med dem minskar aktiens värde. Värdet beror med andra ord på en blandning på hur bolaget går och vad folk är villiga att betala för dem.
Om dina aktier nu efter ett tag har stigit kan du sälja dem för t.ex. 410 kr styck. Köparen betalar då 205 000 och du har tjänat 15 000.
Det finns olika typer av aktier. A och B aktier är de vanligaste två. Det står på aktien vilken typ det är t.ex. Ericsson B. B aktier finns det flest av och de är de mest omsatta, de används för att tjäna pengar helt enkelt. Med en A-aktie köper du mer in dig i företaget, du får vara med och bestämma saker på stora möten och rösta i företaget. Dessa aktier köper man och behåller sedan ett bra tag. Vissa “grupper” livnär sig på aktier och aktiehandeln. De köper in stora mängder A-aktier i företaget för att kunna påverka stort vad ett företag ska och inte ska göra. Stora sådana “grupper” t.ex. Wallenberg försöker och köper för miljon belopp majoriteten av ett bolags A-aktier och styr då nästan bolaget. Därför försöker ofta bolaget själva äga de flesta av sina A-aktier.

Premieobligationer

Premieobligationer ges ut av staten och ger ingen garanterad ränta. Den lottas istället ut bland dem som äger premieobligationer. Dessa kan sedan lösas in efter vanligtvis 5-10 år med det stämplade värdet – det s.k. nominella värdet. Man köper och säljer sina obligationer på en bank.

Aktier, 3.0 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Aktier


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Aktier eller som på något sätt är relaterade med Aktier.

Kommentera Aktier

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2