.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Åldrande – Vad händer med kroppen?

Ämne: Biologi, Människa
| Mer

Det här med människors åldrande har ju verkligen blivit en öm punkt för många, särskilt kvinnor. I Hollywood låter man sig bli skönhetsopererad eller så sprutar man in nervgifter som till ex. botox i huden för att motverka rynkor. Detta tror jag är ytterst skadligt för vår kropp, för om det inte var menat att vi skulle få rynkor när vi blir äldre, så skulle vi inte fått det heller.
Det är många saker som händer med vår kropp när vi blir äldre. Vissa drabbas av ålderssynhet som är vanligt. Det som händer är att linsen med ålderna blir stelare och har svårt att ändra form. Då blir det svårt att på nära håll se skarpt. Det inträffar vanligtvis i fyrtioårsåldern och då behöver man läsglasögon.
Många andra saker inträffar också i samband med människors åldrande. Kvinnors äggs slutar mogna i 50-årsåldern. Då kommer kvinnan i klimakteriet och det innebär stora hormonomställningar som ibland ger olika besvär, t.ex. humörsvängningar.
Håret blir grått eller vitt eftersom de melaninproducerande cellerna i hårsäckarna som annars producerar pigment efterhand försvinner.
Åldrande förekommer bara bland djur i fångenskap eftersom de är skyddade mot rovdjur, svält, sjukdom och olyckor. I naturen dör djuren oftast på grund av något av dessa saker. Vi människor har genom vår intelligens, kultur och teknik skaffat oss så pass bra matförsörjning, sjukvård och trygghet att vi blir gamla. Vi tar hand om varandra och låter det medmänskliga gå före det naturliga.
Död av “naturliga orsaker” stämmer inte riktigt, när vi dör så anger man vanligen den sjukdom som ledde till döden. Åldrandet i sig är inte dödligt, men det gör oss sårbara och till sist så svaga att vi dör.
Livsstilen påverkar åldrandet. Redan som ung påverkar vilken hälsa man får på äldre dar. Genom att låta bli att röka, dricka för mycket alkohol eller låta bli att ta droger, bidrar till bättre livskvalitet och hälsa när det kroppsliga åldrandet sätter in. Genom att motionera och äta nyttigt kan man också påverka hälsan positivt.
Vad är det då som sätter igång åldrandet och vilka olika saker händer? Jo, de kroppsliga åldersförändringarna är små fram till 40-årsåldern. Därefter tilltar de. Arvsmassan, DNA, i cellerna styr det biologiska åldrandet som sker på olika nivåer i kroppen – från DNA via celler, vävnader, organ, organsystem till hela människan. Åldrandets process – när och hur vi åldras – skiljer sig mycket mellan olika individer. Vissa får vitt hår och åldersrynkor tidigt, andra sent.
Även om man redan i 60-årsåldern brukar märka åldrandet i hela kroppen, så kan många funktioner i kroppen ändå fungera bra även när man är över 80 år, beroende på de ärftliga faktorerna. Saker som rörlighet och muskler kan man hålla i trim genom att röra sig mycket. Stillasittandet är en hälsofara i alla åldrar, men framför allt i hög ålder.
När man blir äldre sker gradvis en minskning av antalet hjärnceller. Åldersförändringar i kropp och själ samverkar. Ensamhet och brist på stimulans är lika negativa faktorer som tobak, alkohol, droger och dålig kost för ett gott liv på äldre dagar.
Det sker en rad förändringar med vår kropp när vi åldras. Vi blir kortare, lättare och samtidigt torrare. Både mannen och kvinnan förlorar vid 70 till 75 års ålder en hel del av sitt totala kroppsvatten och blir någon procent fetare i förhållande till kroppsvikten. Skelettet åldras redan i 40-årsåldern då urkalkningen börjar, hos kvinnor ökar det ytterligare i klimakteriet. Rökning gör inte bara skelettet skörare utan påskyndar också hela åldrandet.
Med stigande ålder får man också oftast sämre hörsel. Det blir svårare att uppfatta höga toner och att urskilja tal i en sorlande eller bullrig miljö. Intervjuer i radio, där man ofta lägger på ett autentiskt bakgrundsljud, kan vara svåra att uppfatta för äldre. Under livet skadas vi av mycket buller och höga ljudnivåer redan från tidig barndom. Vi ungdomar utsätts för farligt höga ljudnivåer på konserter och discon, vilket kan innebära att fler blir hörselskadade och behöver hörapparat på äldre dagar. Dessutom kan man drabbas av livslång öronringning, som kallas tinnitus. Gamla människor som har dålig hörsel har genom livet tappat många hårceller i örat, men har troligen också förändringar längre in i hörselbanorna.
Hjärtat är en muskel som varje dygn pumpar runt sammanlagt sex till åtta tusen liter blod med ungefär 100 000 hjärtslag. När vi blir äldre belastas hjärtat allt mer och hjärtvolymen ökar, åtminstone upp till 75 års ålder. Blodkärlen blir också stelare och mindre elastiska samtidigt som blodtrycket stiger. Därmed får hjärtat svårare att fyllas med blod och att dra sig samman. Det orkar inte heller pumpa lika snabbt som i yngre dagar. När man vilar märks det inte så mycket, men däremot när man gör någon fysisk aktivitet. Då ökar risken för att få rubbad hjärtrytm, arytmi, något som i sin tur minskar tillförseln av syre ut i kroppen.
Också lungornas elasticitet minskar vilket gör det svårare att andas ut. Det gör att koldioxiden i blodet inte byts ut mot syre lika effektivt. Alla dessa förändringar gör att man får sämre kondition och kroppens reserver minskar vid extra påfrestningar. Även stress påverkar hjärt-kärlfunktionen och blodtrycket.
Från 30 till 80 års ålder minskar hjärtats pumpförmåga och lungfunktionen med 30-50 procent.
För att hålla minnet och hjärnan i form är det viktigt att inte bli passiv, utan intressera sig för sina medmänniskor och sin omvärld, att vara aktiv till kropp
och själ, att bry sig. Hjärnan vill lära genom hela livet, via ord, bild, sång, musik, lek och humor, djur och natur, engagemang och sociala kontakter. Man blir aldrig för gammal för att lära sig nya saker, men det tar längre tid på äldre dar. Nervsystemet arbetar också långsammare när man åldras. Nervledningshastigheten och reaktionsförmågan minskar med 15-30 procent. Men våra tankar sätter spår i hjärnan och man blir bättre på det man tränar, till exempel att skriva, lösa korsord, spela bridge och andra sysselsättningar som aktiverar hjärnan. Däremot är negativ stress inte bra för hjärnan och minnet, det vill säga när det blir för mycket, för länge och för intensivt.

Sara Bergqvist

Åldrande – Vad händer med kroppen? , 2.8 out of 5 based on 24 ratings
| Mer
Betygsätt Åldrande – Vad händer med kroppen?


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Åldrande – Vad händer med kroppen? eller som på något sätt är relaterade med Åldrande – Vad händer med kroppen?.

One Response to “Åldrande – Vad händer med kroppen?”

  1. anna on 26 Maj 2010 at 10:43 e m #

    vad händer med nervsystemet när man åldras?

    hur märker den äldre av nervsystemet?

    hur kan man förebygga/underlätta nervsystemet?

Kommentera Åldrande – Vad händer med kroppen?

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2