.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Aluminium

Ämne: Kemi
| Mer

Namn: Aluminium
Kemisk beteckning: Al
Atomnummer: 13
Utseende: Silverfärgad
Atommassa: 26,981538 u
Smältpunkt: 660,33º C
Kokpunkt: 2519º C

Upptäckt

I det antika Grekland användes alun, då kallade man det alum, och kaliumaluminiumsulfat som blodstillande medel och som bindemedel vid färgning. 1807 gav engelsmannen Davy grundämnet namnet aluminium trots att det inte upptäckts. 1827 isolerades det av tysken Wohler.

Förekomst

Aluminium är den metall som det förekommer mest av i jordskorpan, 8,3 %. Det är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan, och då är syre medräknat som vanligast, men det uppträder aldrig i ren form utan i olika föreningar, oftast med syre och kisel. Exempel på aluminiumföreningar är: böhmit, diaspor, gibbsit, bayerit, rubin, safir, fältspat, glimmer och vanlig lera.

Framställning

Aluminium framställs av bauxit. Bauxit innehåller runt 50- 60 % aluminiumoxid och först tas ren aluminiumoxid fram i en kemisk process. Aluminiumoxiden löses upp och elektrolyseras vid hög värme, även kallad smältelektrolys, i en speciell ugn. Den rena, smälta aluminiumen samlas på botten av elektrolysugnen och tas ut. När aluminium framställs av aluminiumskrot (t. ex. ölburkar) används endast 5 % av den energin som går åt för tillverkning av aluminium ut bauxit.

Användning

Aluminium används till läsk- och ölburkar eftersom det inte rostar, är lättare än stål och lättare att återvinna. Det används också till teleskopspeglar, dekorativa papper, förpackningar, cyklar och leksaker. Om aluminium legeras med små mängder koppar, magnesium, kisel, mangan och några fler ämnen kan man få legeringar till flygplan och raketer. Nu har man även börjar använda aluminium till bilar för att de ska bli lättare och inte dra så mycket bensin.

Egenskaper

Aluminium är lätt och kan lätt formas och gjutas. Det leder värme och elektricitet bra och korroderar nästan inte alls. Eftersom det är lätt, billigt och leder elektricitet används det till elektriska kraftledningar.

Korrosion

Aluminium räknas ofta som en icke korroderande metall men det är fel. Aluminium korroderar men bildar ph 4 och 9, en passiv oxidfilm som skyddar materialet. Legeringar korroderar fortare än rent aluminium och aluminium som innehåller koppar korroderar fortast. Det klarar av att vara i svavelsyra, nitrat och ättiksyra genom att det antingen bildas passiv oxidfilm eller acetater som isolerar aluminiumet från oxidationsmedlet.

Övrigt

Aluminium är inte så ofarlig som man säger. Den skadar växters rothår och stör därför växtens vattenupptagningsförmåga. Den kan också skada människor, det misstänks att man kan få skador på nervsystemet och på hjärnan av för mycket aluminium. Det sägs att man kan få Alzheimers mm.

Aluminium, 2.3 out of 5 based on 7 ratings
| Mer
Betygsätt Aluminium


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Aluminium eller som på något sätt är relaterade med Aluminium.

Kommentera Aluminium

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2