.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

ÄMNENA OMKRING OSS

Luftens innehåll

Ämnena som luften innehåller är en blandning av ett jättelikt “hav” av gaser som oftast är färg- och luktlös.

Den största delen av vad luften innehåller är kväve (78 %), sen är det syre (21%), därefter är det ädelgaser (0,93 %), koldioxid (0,04 %) slutligen finns det övriga gaser (0,03 %)

Vår atmosfär

Luften omger jorden som ett tunt skikt som kallas atmosfären. Ju längre man kommer upp från jordytan ju glesare ligger molekylerna i luften. Luften blir tunnare och därför är det svårare att andas på högre höjder. Det finns ingen tydlig gräns där luften tar slut och rymden börjar, men vid 100 kilometers höjd brukar man säga att all luft finns under en.

Kväve och syre i luften

Syre är den gas som det finns näst mest av i vår luft. Syre är ett grund ämne och det består av 1 molekyl med 2 atomer i varje. Vi människor behöver syre för att kunna andas och syre behövs för att något ska kunna brinna, ju mer syre desto bättre brinner det.

Den största delen av det som finns i luften är kväve. Kväve har fått sitt namn för att gasen kväver eld, djur och människor. Kväve är dock inte giftigt. Kväve är ett grund ämne precis som syre. Kväve används för att tillverka olika kemiska föreningar som man sedan gör gödningsmedel och färgämnen med.

Hur en ozonmolekyl ser ut

Ozon bildas när det starka solljuset slår sönder syremolekyler högt uppe i atmosfären, då bildas det fria syreatomer. Ozonmolekylen bildas av att en fri syreatom (O) och en syremolekyl (O2) slår ihop sig (O3). När dem har gjort det bildar dem en ozonmolekyl som ser ut så här:

.

Freonmolekyler

Människans användning av gaser

Nedkylt, flytande kväve används till exempel som kylmedel vid frystorkning och transporter av livsmedel.

Syre används till stridspiloter eller sjuka människor som behöver syre. Syre används också när man gör järn och stål. Ädelgaser används till att göra belysning av olika slag.

Oxider

En oxid är en kemisk förening där syreatomer sitter ihop med ett annat atomslag. Oxid kommer av det latinska ordet för syre, oxygenium. I luften har vi koloxid, kväveoxid och svaveloxid.

Vad händer vid förbränning

De ämnen som innehåller kolatomer brinner väldigt lätt till exempel ved, bensin och plast. Finns det gott om syre vid förbränningen får varje kolatom två syreatomer att reagera med, då bildas koldioxid (CO2).

När vi har ätit bildas koldioxid när maten förbränns i kroppen. Koldioxiden lämnar kroppen via andningen

Koldioxidmolekyl

Finns det för lite syre så att endast en syreatom reagerar med kolet bildas kolmonoxid (CO) som är giftigt.
Isac Bernharth

ÄMNENA OMKRING OSS, 2.4 out of 5 based on 9 ratings
| Mer
Betygsätt ÄMNENA OMKRING OSS


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om ÄMNENA OMKRING OSS eller som på något sätt är relaterade med ÄMNENA OMKRING OSS.

Kommentera ÄMNENA OMKRING OSS

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2