.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Anarki

Ämne: Samhälle
| Mer

ANARKISM – Utan härskare

Det finns väldigt många olika riktningar inom anarkismen. Agorism, Anarkosyndikalism, Individualanarkism, Social anarkism, Anarkafeminism, Kommunalism, Kristen anarkism, Grön anarkism är några av dem. I den här texten kan du läsa om grunden till anarkismen.

333-264 f.kr levde den grekiska filosofen Zenon som kan betraktas som den första anarkisten. Han ville liksom anarkister idag att det inte skulle finnas privategendom, regering, pengar, tempel, lagar och poliser. Så alltså är anarkism inget nytt påhitt bland ungdomar som många tror.

Anarkism är en politisk riktning inom socialismen med syfte att avskaffa statsmakten, kapitalismen och alla andra hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället. Anarkister är istället ofta inriktade på lokal direktdemokrati som även skall gälla över ekonomin. De betraktar också parlamentariskt arbete som oförmöget att uppnå ett klasslöst samhälle vilket är en grund för anarkismen. Med ett klasslöst samhälle menas att ingen människa ska ha makt över någon annan. Man eftersträvar också ett samhälle utan stat eftersom det är de som bestämmer och upprätthåller lagarna. Genom att de gör det så har de makten över folket, vilket ingen ska ha. Många anser också att staten ska bort för att den förtrycker folk och tar ut skatt vilket betraktas som stöld.

En så kallad arkist, en anhängare av auktoritet, makt och egendom är alltså den totala motsatsen till en anarkist.

Anakismen har aldrig varit någon stor rörelse i Sverige. Den viktigaste anarkistiska eller organisationen är SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation) som bildades på 1920-talet. De har sitt ursprung i ungsocialisterna, det ursprungliga socialdemokratiska ungdomsförbundet som de bröt sig ur och bildade ett eget förbund.

Det finns inget land som har detta statsskick. Men i Ryssland och Spanien har anarkismen tillämpats under korta perioder. Under Spanska inbördeskriget (1936-1939) genomfördes en anarkistisk revolution men resultatet blev inte varaktigt.

Jag tycker att anarkismens grundtanke att alla människor är goda om de är fria och får ta eget ansvar är fin men inte verklig. Det finns en stat och lagar som har skapats för att ett samhälle behöver det. Om man skulle kunna leva utan de skulle ju det vara jätte bra men nu går ju inte det.

Man skulle kunna ha en viss anarkism e ett land. Folket skulle kunna få mer att säga till om, en slags direkt demokrati och röstningar om sådant som påverkar den vanliga människan. Mer än så tror jag inte att man kan få in anarkismen i ett samhälle utan att det blir anarki – kaos.

Jag kan tyvärr inte svara på fråga 3 och 4 eftersom det aldrig riktigt har funnits ett anarkistiskt land.

Anarki, 2.0 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Anarki


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Anarki eller som på något sätt är relaterade med Anarki.

Kommentera Anarki

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7