.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

ANDRA VÄRLDSKRIGET

Ämne: Historia, Krig
| Mer

1. Redogör för krigsutbrottet.

* Andra världskriget var på sätt och vis en fortsättning till första världskriget. Krigsutbrottet kom efter mellan krigstiden. Det var Hitlers tyskland som startade krigsutbrottet till andra världskriget genom att föröka utöka sitt tyskland till ett stort rik, hans måtto var ett land, ett folk och en ledare. Men det som verkligen bröt ut kriget var när Tyskland anföll Polen den 1 september år 1939. Det var ett så kallat blixtkrig där tyskarna anföll Polen snabbt med flygplan och pansar vagnar så att de blev väldigt överraskade. Efter redan 4 veckor hade tyskarna segrat över den polska armen och samtidigt hade sovjetunionen marscherat in på Polens östsida. Så sedan var Polen delat mellan sovjetunionen och Tyskland. Den 3 september förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland och andra världskriget var igång.

2. Vad handlade finska vinterkriget om?

* Finska vinterkriget handlade om att sovjet ville ha delar av Karelska näset av Finland i oktober år 1939 för att kunna ha en flottbas där i 30 år. De ville även ha några öar i finska viken, men finnarna vägrade att gå med på detta så på morgonen den 30 november gick sovjetunionen till anfall mot Finland. Ryssarna bombade de finska städerna och lärare försökte få alla uppjagade elever till skyddsrummen. Eftersom det var vinter och man använde mycket vinterutrustning kallas det vinterkriget. Finnarna lyckades försvara sig emot sovjet i 3 månader, sedan bröt sig sovjet igenom det finska försvaret fast finnarna fick fred men de var tvungna att lämna mycket mer område till sovjet än vad dem egentligen skulle år 1939.

3. Berätta kortfattat om ockupationen av Norge och Danmark. Ta också med varför tyskarna ockuperade Norge och Danmark.

Det var Tyskarna som ockuperade Norge och Danmark, men från början var det bara tänkt att dem skulle ockupera Norge för att de skulle kunna transportera järnmalmen lättare och utan problem, men så tänkte dem att de kunde ockupera Danmark också så att de skulle få en ännu bättre transportväg för sin järnmalm. Samma dag som Tyskland anföll Polen förklarade sig Danmark neutralt och så lade de ut minor i farlederna (det är de vattenområden som sjöfarten använder). År 1940 den 8 april lade även britterna ut minor där, då skickade tyskarna upp en stor flotta norrut, då åkte den brittiska flottan till reträtt för de tänkte att de lättare skulle kunna vinna över den tyska armen vid sitt eget land. Men tyskarna tänkte inte slås emot Britterna utan de skulle åka till Norge. Samtidigt gick tyska soldater över den danske gränsen, tyskarna kallade det här anfallet för operation Weserübung. Den 9 april ringde telefonen till den danske utrikesministern i Köpenhamn, det var Tysklands sändebud som sa att Tyskland höll på att anfalla Danmark och försöka att ockupera dem så att de kunde skydda dem emot britterna. Tysklands sändebud sa att om inte danskarna skulle ge upp motståndet skulle de bomba Köpenhamn. Då gav Danmark upp och de blev ockuperade av Tyskland. Samma dag fast vid midnatt anföll Tyskland följande av Norges hamnstäder Oslo, Bergen, Trondheim, Narvik och Kristiansand. Några timmar senare kom den tyske ambassadören och sa att Norge skulle acceptera att Tyskland ockuperade dem. Då svarade den norske regeringen: “Vi ger oss inte frivilligt, kampen är redan igång.” Under det här kriget användes för första gången fallskärmshoppare som hoppade ner i Oslo och Stavanger. Efter 62 dagars krig var Normännen tvungna att ge sig. Den Norske kungen och hans familj flydde till Storbritannien, det var även många “vanliga” norrmän som gick över till Storbritanniens sida. Så nu hade tyskarna en säker transport väg för sin malm ifrån Sverige.

4. Berätta om Sveriges roll under andra världskriget.

Sverige hade en väldigt viktig roll för tyskarna under andra världskriget, dels hade de gott om malm som de kunde transportera till Tyskland, så om Tyskland skulle ha ockuperat Sverige under andra världskriget var dem oroliga över att britterna skulle spränga malmgruvorna med flygplan. Därför hade Sverige en ganska bra tid under andra världskriget, de slapp i alla fall kriget hemma. Sverige hade även förklarat sig neutralt men tyskarna hade struntat i det andra gånger, så man kunde inte vara helt säker. Dessutom fick tyska tåg åka igenom Sverige, tyska fartyg fick passera på svenskt område och så vidare.

5. Vad var undret vid Dunkerque?

Dunkerque är en hamnstad som ligger i norra Frankrike (vid engelska kanalen). Undret vid Dunkerque var när Tyskland hade inlett sitt anfall mot Frankrike. Tyskarna marscherade igenom Belgien för att komma till Frankrike, som i första världskriget fast nu gick dem igenom Nederländerna också. De vågade inte gå över den tysk-franska gränsen för där hade Frankrike byggt upp ett starkt försvar. Det här var inte fransmännen beredda på och de hade nästan allt sitt försvar vid den tyska gränsen, så de tyska stridsvagnarna trängde fram och omringad ca 1 miljon brittiska och franska soldater, tyskarna pressade fransmännen och britterna emot den engelska kanalen. När de hade nått Dunkerque trängdes alla soldater på stränderna. Den Engelska regeringen försökte att skicka över båtar så att man skulle kunna rädda ungefär 45000 soldater. Efter ett tag kom någon på (under en gudstjänst som hölls för soldaterna) att alla som hade båtar skulle hjälpa till vid evakueringen. Under ständiga flyganfall från tyskarna i Dunkerque lyckades man föra hem 338 226 soldater. Därför kallas det undret vid Dunkerque eftersom man lyckades att rädda så många soldater. Sedan fortsatte tyskarna till Paris.

6. Vad var slaget om Storbritannien och vad var meningen med det?

Meningen med slaget om Storbritannien var att Hitler hade blivit hyllad stort och blivit mer “farligare” för de andra motståndarna när han hade besegrat Frankrike, så han tänkte att nu var det bara Storbritannien så hade han i stort sett fått som han ville (i alla fall i Europa) “ett land”. Eftersom Storbritannien var väldigt bra på at slås i luften med sina flygplan ville tyskarna göra sig av med deras flygförsvar. Tyskarnas plan var att förstöra Storbritanniens flygbaser och flygindustrier och sedan att anfalla med soldater vid engelska kanalen. Man försökte alltså att krossa Royal air force. Hitler trodde att man skulle kunna vinna kriget lätt men de tyska piloterna var mer oroliga för de hade sett det engelska jaktplanet Spitfire. Britterna lyckades stå emot tyskarnas flyganfall, fast dem bombade lite av vissa storstäder och Hitler tog tillbaka sina plan. Storbritannien hade lyckats att stå emot stormakten Tyskland. Så här uttalade sig Storbritanniens nya premiärminister: “Aldrig förr i historian har så många haft så få att tacka för så mycket.” Dem här orden har blivit berömda.

*7. Redogör för operation Barbarossa. (Ta också med anledningen till varför Hitler anföll Sovjet).

Operation Barbarossa var Hitlers anfall mot Sovjetunionen, inte själva kriget emellan Tyskland och Sovjet utan bara Tysklands första anfall. Det här anfallet skulle leda till ett 4 års långt krig. Det här var det blodigaste kriget under hela andra världskriget, här dog ca 30 miljoner människor och av dem var det ca 4,3 miljoner tyska soldater (totalt dog det 5,3 miljoner tyska soldater under andra världskriget). Från början hade Hitler och Stalin (sovjets ledare) kommit överens om en pakt att inte anfalla varandra men den bröt Hitler den 22 juni år 1941. Hitler anföll sovjet bara för att han ville ha mera plats åt “sina” tyskar (lebensraum som han pratade om i alla sina tal), han ville även komma åt all olja, järnmalm och brödsäd, det var därför inte Hitler satsade allt på Storbritannien för han tänkte ta dem efter Sovjet. Hitler tänkte även att när han hade erövrat alla öst länderna skulle han bli mäktigare, tyskarna skulle få det bättre och alla folk som bodde i Östeuropa skulle bli deras slavar. Sovjetunionen var även kommunister och Hitler tyckte att kommunister och judar var fiender så han ville ha bort alla kommunister så att de inte kunde förstöra för honom.
Hitler fick hjälp av Italien, Ungern, Rumänien och Bulgarien. Han fick även hjälp av Finnland som ville störta sovjet för att de hade ockuperat landet. Jugoslavien som hade fått en “brittiskvänlig” regering vägrade att hjälpa Tyskland, så då ockuperade Hitler dem, han ockuperade även Grekland och Kreta. Tidigt på morgonen den 22 juni 1941 korsade Hitler den sovjetiska gränsen med sina pansarvagnar och soldater. Han försökte att göra ännu ett blixtkrig, så bombplan attackerade sovjetiska flygplatser, innan ens planen hann lyfta blev de bombade. Tyskarnas plan var att erövra Moskva, Leningrad och Ukraina före vintern kom. I det här kriget använde Tyskland 67 % av sina soldater det motsvarar cirka 3,4 miljoner man. I början gick kriget fort, redan i oktober kunde tyskarna se de stora kyrkorna och slotten i Moskva. Tyskarna var minst sagt väldigt framgångsrika hittills, soldaterna i sovjet var helt överraskade och många dog eller blev fängslade. Nu när tyskarna var så nära Moskva trodde de att de kunde ta över Sovjet lätt, så tyskarna började frakta en massa sten över gränsen för att kunna bygga fina moment och statyer som skulle symbolisera vinsten. Men så blev det inte, utanför Moskva hade ryssarna tagit hem en jätte arme som var i öster för att beskydda Sovjet ifrån Japanerna men Stalin trodde inte att dem skulle anfalla. Så nu hade Tyskland fått ett ganska kraftigt motstånd och i Leningrad hade dem inte lyckats bra alls. I Leningrad hade det dött 3 miljoner människor. Nu hade det också blivit vinter i Sovjet och eftersom Hitler hade trott att tyskarna skulle vinna innan vintern kom så de var inte utrustade inför vintern, men soldaterna från sovjet hade bra vinterutrustning och de var vana vid den kraftiga vintern hos dem. Tyskarna lyckades aldrig att ta över Sovjet och Moskva. Men det var inte bara för att det blev vinter. Eftersom tyskarna hade haft så bråttom in mot Moskva så hade svårt att kontakta hemlandet och det var svårt att få dit mat och nya soldater eftersom de flesta vägarna i Ryssland var gjorda av grus och när det regnade blev det leriga vägar och svåra att köra på.
Först hade Hitler Sovjetunionens befolkning på sin sida, för att de var trötta på Stalins ledning. Så befolkningen ansåg Hitler som en befriare. Det ville inte Hitler vara så han gick på extra hårt mot de civila människorna och Stalin höll nya tal och lyckades rädda sovjet så då gick befolkningen över till Stalin igen. Stalin använde sig även av propaganda som t.ex. den här bilden till höger. Jag tror att Hitlers Tyskland kanske hade kunnat ta över sovjet om han bara hade tänkt lite mer på att de kanske kunde ha fått vara med om vintern i Ryssland och skickat med vinterutrustning. Han hade nog även vunnit om han hade varit “snällare” mot civil befolkningen så att de hade kunnat hjälpa till att störta Stalin.

8. Varför anföll japanerna USA: s flottbas på Hawaii? Vad ledde detta anfall till?

Japanerna anföll USA: s flottbas på Hawaii (Pearl Harbor) bara för att de trodde att Tyskland skulle ta över Sovjet när som helst, så Japan som var Tysklands bundsförvant ville utöka sitt område så de planerade att anfalla Kina. Men de kunde det inte så länge som USA skulle kunna hindra dem. Det hade länge varit lite bråk mellan Japanerna och USA på haven. Japanerna tänkte att om dem kunde få Pearl Harbor ur vägen skulle de få det lätt att ta över Kina. Den 7 december år 1941 kom ett främmande flygplan flygande emot Pearl Harbor. Ingen tog detta på alvar och snart kom det flera flyg och släppte bomber på Pearl Harbo. Detta ledde till att USA gick med på de allierandes och ville hjälpa till att störta Tyskland och Japan.

9. Berätta kortfattat om invasionen av Normandie.

År 1944 anföll Sovjetunionen med 10 miljoner man i väst och de ockuperade Rumänien, Bulgaren, östra Polen och de baltiska staterna. Stalin ville att man skulle anfalla Tyskland ifrån två håll. Så den 6 juni 1944 (även kallat D-dagen) kom 4000 fartyg med soldater ifrån USA och Storbritannien till Frankrike, samtidigt landade fallskärmshoppare och efter 24 timmar fanns det 250 000 män på den Franska kusten. De gick in i Normandie, tyskarna hade inte chans att stå emot anfallet. Efter 6 månader var engelska och amerikanska arméer på tyska mark.

10. Berätta om krigsslutet i Europa.

Efter andra världskrigets slut hade väldigt många dött här är en tabell över hur många i respektive land:
Som man kan se var detta ett väldigt blodigt krig. Totalt var det ca 29 miljoner militärer som blev dödade. Total var det ca 66 miljoner människor. Krigsslutet i Europa ägde rum år 1945. Från väst kom det britter, amerikanare och fransmän inmarscherande in i tyskland och från öst kom de från sovjetunionen, de marscherade in i tyskland och det gick ganska fort framåt för dem eftersom Tyskland hade tagit nästan allt försvar till sina blixtkrig och till det stora kriget emot sovjetunionen. Hitler trodde även att han hade mycket större resurser än vad han egentligen hade. I detta anfall mot tyskland gjorde Hitler ett mycket stort misstag, han vägrade att retirera, på så sätt skulle mer bli förstört för tyskarna och de skulle få det mycket jobbigare sedan. Sovjetunionen tryckte på hårt från öster och det gjorde även dem andra ifrån väst. Våren 1945 träffades soldater från Amerika och Sovjet vid floden Donau. Hitler som gömde sig i sin bunker i Berlin, insåg att han var på väg att förlora kriget och han ville absolut inte visa sin svaghet med ett underlag och han ville absolut inte att rysarna eller amerikanarna skulle få tag på hans kropp. Så den 30 april begick han självmord i sin bunker genom att äta gift. Det var många militärer som följde Hitlers exempel och tog också sina liv med antigen gift eller ett skott i huvudet på sig själva. Redan en vecka efter att Hitler begått självmord kapitulerade Tyskland och alla soldater bedårades att inte öppna eld.

*11. Vad hände med Tyskland och Berlin efter kriget?

De “ren blodiga” Tyskarna hade det inte så svårt under andra världskriget, utan det var först mot slutet och efter, dem fick det svårt. Efter kriget bestämdes det att Tyskland inte skull få ha någon armé. Efter andra världskriget delade man upp Tyskland i ett västtyskland och ett östtyskland. Västtyskland hade Bonn som huvudstad. Västtysklands kallades även Förbundsrepubliken Tyskland och Storbritannien, Frankrike och USA bestämde över den här västra delen av Tyskland, på den här sidan försökte man att bygga upp ett nytt samhälle och ekonomin och industrin gick bra. Under tiden bestämde Sovjetunionen över Östtyskland även kallat Tyska demokratiska republiken och på tyska Deutsche Demokratische Republik (DDR). Östtysklands huvudstad var Östberlin. Man hade även kommit överens om att man skulle dela på Berlin, Ryssarna fick den östra delen av Berlin och Frankrike, Storbritannien och USA fick den västra delen. Det var förbjudet att korsa gränsen mellan Väst och Östtyskland, men ändå fanns det inte staket överallt mellan gränserna bara på vissa ställen, och på vissa små vägar (t.ex. en vid Lübeck) fanns det inte ens en enda skylt som talde om att man åkte in i Östtyskland. Värre var det i Berlin där reste man Berlin muren 13 augusti år 1962, det var en 2 meter hög mur med taggtråd längst upp och efter muren var det ett långt staket en bit ner genom landet. DDR var det som hade byggt den. Det var absolut förbjudet att gå över gränsen mellan Östberlin och Västberlin, det hade Ryssarna bestämt. På Östsidan av Berlin hade folket det mycket svårare att få tag i mat och dem gillade väl egentligen inte de ryska kommunisterna heller, för dem inte fick ha egna åsikter. Gränsen var mycket hårt bevakad på den östra sidan. Det var väldigt många som försökte ta sig över muren och många blev ihjäl skjutna av de sovjetiska soldaterna, många försökte att kasta över sina barn på den västra sidan, för att dem skulle slippa leva i en sån fattigdom och utan mat. Den 9 november år 1989 orkade inte Östberlinarna med att leva så här längre så dem stormade Berlinmuren. Det hade varit några mycket jobbiga dagar före det att Berlin muren föll folk hade gjort uppror. Murens fall klassas som en av de största händelserna i Europa efter 2: a Världskriget. En annan sak som kom med murens fall var Sovjetunionens fall, som förlorade alla sina land som de ägde t.ex. Polen och blev Ryssland igen. En annan sak som hände med Tyskland efter kriget var att dem förlorade alla länder som dem hade ockuperat under kriget och Österrike blev självständigt. Efter kriget upptäckte även de allierande alla judar som suttit i koncentrationslägren och den hemska sanningen kom ut i världen. En annan sak som hände var att Nürnbergrättegången tog in dem tyska Nazistiska ledarna, i alla fall dem som inte hade tagit självmord efter Tysklands nederlag. Nürnbergrättegång startade år 1945 i november. De dömdes för brott mot mänskligheten, alltså judeutrotningen. Totalt dömde man 22 stycken och av dem dömdes 12 till döden.

*12. Berätta om judeutrotningen. Hur kunde Nazityskland lyckas med att mörda 6 miljoner judar?

Judeutrotningen tycker jag är en av de värsta sakerna som hänt i historian. I början gjorde nazisterna små getton till judarna och där var det dåligt med mat och många blev sjuka, så det tillhörde på ett sätt judeutrotningen för det var många som dog. Sedan kom koncentrationslägren och då blev det som värst för judarna. Så här gick det till. Först så skickades judarna med tåg under väldigt dåliga förhållanden till förintelse- och koncentrationsläger. Det var inte i vanliga tågvagnar dem skickades utan det var i godsvagnar som var fullpackade med andra människor och i en hörna stod en tunna som man skulle göra sina behov i. De fick även tillgång till lite vatten men det var inte så mycket eftersom ibland åkte dem 5 dagar (det tog så här lång tid eftersom de flesta koncentrationslägren låg i Polen) i sträck med bara lite vatten som kanske tog slut på 2-3 dagar. Eftersom det var många judar som var gamla eller sjuka dog dem under resan och när de väl kom fram till koncentrationslägret sorterades dem så att de svaga och sjuka som inte kunde jobba fick gå direkt till förintelselägret och bli brända levande eller ihjäl gasade, från början sköt man ihjäl dem men det var inte lika effektivt. Sen var det judar som fick ta hand om de dödas hår och smycken. De som var friska och starka fick arbeta i fabriker som låg jämte koncentrationslägren, där fick de arbeta väldigt hårt och de fick inte så jätte mycket att äta. Det var även många som blev tagna som försöks personer inom forskning, många blev torterade och de som inte jobbade eller gjorde något fel blev skjutna. Judarna fick heller inga begravningsplatser, man lade dem i högar med människor och sedan kanske man grävde ner allihopa i en stor hög. Det var väldigt vanligt med tortyr i koncentrationslägrarna, i och för sig var allt det här arbetet och så lite mat tortyr också. Många dog av utmatning eller svalt ihjäl.
Judarna hade inte mycket att säga till dem, man tycker ju eftersom dem var många mer människor än vakterna så kunde dem ha försökt med ett uppror, men de var svaga efter allt arbete och vakterna var beväpnade och hade även några hundar till sitt förfogande. Ändå har man sett och hört judar som har överlevt den här svåra tiden, jag tror dem har överlevt bara för att dem var starka, de kom till koncentrationslägren ganska sent och så har dem haft tur.
Men hur kunde detta hände egentligen? Ett skäl till att allt detta kunde hända var att nazisterna gjorde det i små steg. Först börja man med att nervärdera judarna och många judar blev misshandlade och de judar som hade egna butiker fick dem sönderslagna. Sedan började man med jude getton. Sedan kom koncentrationslägren och det försökte nazisterna vara väldigt diskreta med, det var nog också kanske en orsak till att alla koncentrationslägren låg i Polen för att man inte ville att det skulle vara lika tydligt med alla fabriker som körde med så många godståg med människor, men det var ju inte bara därför som de hade koncentrationslägren i Polen utan Polens järnvägar var väldigt utbreda så man kunde köra fångarna direkt fram till dörren på koncentrationslägren. Då så slapp man gå ganska långt med alla fånga. Det fanns naturligtvis även vissa koncentrationsläger i Tyskland bl.a. ett utanför Hamburg. Det var inte jätte diskret det här med jude utrotningen utan det var många tyskar som visste om vad som pågick, de såg ju säkert tågen och det var ju tvunget att ta bort alla andra tåg från rälsarna så att dem inte krockade. Även här antar jag att propaganda hade en stor betydelse. Hitler hade fått dem flesta tyskarna att hata judarna, han fick dem att se ut som motståndare. Att det blev så många som dog tror jag mest beror på att dem sorterade ut dem svaga och sjuka och dödade många direkt. Många hade säkert dött under det hårda arbetet men om de var fler skulle de kanske inte ha varit lika tufft arbete för de kunde dela upp det, men maten skulle ändå inte räcka särskilt bra och det hade säkert också blivit trängre och mer sjukdomar, men jag tror att lite mer hade överlevt om de inte hade sorterat ut dem i början.

*13. Varför använde USA atombomber mot Japan? Fundera också över om det var rätt eller fel att använda “bomben”.

Det var egentligen inte nödvändigt för USA att använda atombomben emot Japan, dem hade i stort sett redan vunnit kriget. USA ville inte åka runt till alla småöar som Japan hade, så de tänkte att de kunde spränga mycket på en gång och få skräck på Japanerna så att de retirerade direkt istället för att åka till alla öar och kanske till och med förlora några soldater. Japan hade ändå kvar ca 2 miljoner stridsklara män och ett anfall från USA skulle kosta mycket för USA, så de ansåg detta som den bästa lösningen. Amerikanarna ville även visa hur mäktiga dem var och att de var starkast i världen. De ville även visa att de vågade använda ett sådant här kraftigt vapen i krig. Jag tror även att Amerikanarna ville ge igen för Japanernas attack mot Pearl Harbor och ville visa att om man ger sig på amerikanarna så får man igen stort. Vid de här tillfällena är det första och enda gången hittills som en atombomb har använts i krig. Den 6 augusti 1945 släptes den första bomben i den Japanska storstaden Hiroshima och 3 dagar efter alltså den 9 augusti fall en bomb över staden Nagasaki. Den 15 augusti kapitulerade Japan och kriget var slut.
Jag tycker det var helt fel att USA använde atombomben i ett krig. Eftersom USA var/är en stormakt så hade man kunnat gå till anfall med fotsoldater istället för att skjuta en atom bomb som först sprängs och tar många människors liv sen finns det kärnkraft kvar i luften o minst lika många där till, till och med idag kan man få cancer lättare om man befinner sig i dem områdena. Jag tycker också att USA inte behövde visa sin makt genom bomben, för det gjorde dem ju redan genom att lyckas både vara i Europa och kriga och sedan också vinna över Japan, för de hade dem även gjort om dem inte hade använt sig av atombomben. Det var också väldigt fel att det var så många oskyldiga människor som var tvungna att behöva dö. Jag vet inte ifall USA varnade Japan först och sa att om dem inte kapitulerade så skulle dem släppa atombomber över storstäderna, så att många människor skulle dö. Jag tycker inte att det är rätt på något sett att ta till så farliga vapen inom krig och att så många dör av ett enda slag, det var riktigt fegt av amerikanarna tycker jag. Fast i o för sig ville de säkert att kriget skulle ta slut snabbt så att folk äntligen fick ro, men iså fall tänkte dem inte tillräckligt långt på hur många oskyldiga människor och att dem kunde ha gjort det på ett sätt så att dem förlorade några soldater (som också är människor, men dem vill i alla fall slåss och kanske dö för sitt foster land eller så blev dem tvingade att slås) än att människor som kanske aldrig hade gjort något dumt skulle behöva dö. Men det var faktiskt Japan som var dumma nog att gå till attack emot ett sådant kraftigt land som USA.

14. Vilka effekter har en atombomb?

Under Atombombs attentaten i Hiroshima dog 129 000 människor direkt och i Nagasaki dog 70 000 stycken människor.
En atombomb består av väldigt mycket energi, energin kommer ifrån delade eller samansatta atomkärnor. Själva atombomben sprängs inte mer än en vanlig bomb utan det är efteråt. Energin i atombomben delas upp i olika faser. Först kommer en tryckvåg som består av 40-60 % av energin. Tryckvågen är den som förstör mest i explosionen, vanliga byggnader klarar inte trycket utan går sönder, trycket är även för stort för människorna och dem som är i närheten dör. Trycket kan komma upp i en hastighet av flera 100 km/h. Sen kommer värmestrålningen och den består av 30-50 % av energin. Värmestrålningen sprider sig olika på grund av vilken väderlek det är, om det är soligt sprids den längre. Värmestrålning gör att man får värmeskador och i värsta fall kan man bli blind. 5 % av energin Joniserande strålning och 5-10 % av energin är radioaktivt nedfall. Radioaktivt nedfall kommer att vara kvar i luften långt efter explosionen och det är mycket farligt att andas in. Av radioaktivt nedfall kan man få cancer. En sista grej som kan komma med en atombomb är EMP (Electro magnetisk puls) den är ofarlig för människor men den slår ut de flesta elektriska i området. Alltså är en atombomb farlig på många sett, den förstör väldigt mycket.

*15. Varför startade andra världskriget och hur hänger det ihop med första? Vilka likheter och skillnader finns mellan de två krigen? (Ex: vad var det för skillnader på västfronten 1940 jämfört med 1914?)

Andra världskriget startade precis som alla andra krig att det var något land eller någon som ville ha större makt och mer land till sitt folk, som Hitler ville ha mer lebensraum till sina ren blodiga tyskar. Man kan säga att andra världskriget är en uppföljare till första. Det var det att första världskriget hade haft ett dåligt slut, med att Tyskland förlorade mycket och att det var lite småspänt mellan länderna under hela mellankrigstiden. En annan sak som gjorde att andra världskriget startade var att nazisterna ville ha revansch från förlusten i det första världskriget och de var väldigt missnöjda med Versaillesfreden. När Hitler kom till makten i Tyskland började han bygga upp en stor armé, först i smyg men sedan offentligt. Eftersom Storbritannien och Frankrike inte ville ha ett stort nytt krig så lät dem Tyskland bygga upp ett försvar, men det var inte Hitlers åsikt han ville ha en stark anfalls armé som han kunde ta och erövra länderna i öst. Innan Hitler tog över Polen så erövrade han en massa lände i öst, som t.ex. Tjeckoslovakien utan krig, han fick tillåtelsen av Storbritannien och Frankrike ännu en gång. Men när Hitler gick in i Polen och intog det, fick Frankrike och Storbritannien nog och förklarade krig med Tyskland
Det finns väldigt många likheter och skillnader mellan första och andra världskriget här är några: Det var Tysklands som startade andra Världskriget, men det var flera orsaker som gjorde att första världskriget startade, men man kan säga att det var Tyskland som började rusta inför krig och då blev alla andra länder oroliga och började själva rusta (men det var när Princip dödade det Österrikiska kungaparet som kriget startades).
Det var nästan samma länder som slogs mot varandra. På ena sidan var det Sovjetunionen, USA och Frankrike (ententen under första och de allierande under andra) och på den andra sidan Tyskland, Italien (som bytte sida till ententen i slutet av första), Österrike (som egentligen inte räknas med under andra för dem tillhörde Tyskland som ett stort land), Japan (som inte var med under första bara andra) och alla staterna i Öst som Tyskland hade intagit (centralmakterna under första och axelmakterna under andra).
En likhet som nästan är självklar men som hände extra mycket under första och andra världskriget var att det var väldigt många som dog. I första dog 9 906 000 stycken soldater och under andra 25 miljoner soldater. Andra världskriget var mycket blodigare och många mer dog, jag tror (nästan helt säker på) att det var flera civila som dog under och det berodde nog ganska mycket på judeutrotningen.
En stor likhet är att i båda krigen går USA in och stoppar dem, fast USA handlar ganska fegt, de hjälpte inte till någon gång förrän de själva blev hotade. I första världskriget gick inte USA in förrän Tyskland hade attackerat deras fartyg med amerikanska invånare ombord och när dem sände ett meddelande till Mexico och föreslog att de skulle attackera USA, då först gick USA med och hjälpte till när redan många hade dött. I andra världskriget gick inte USA med förrän japanerna hade anfallit Pearl Harbor, fast de hjälpte till att avsluta kriget och att allierade vann.
En annan likhet är att de allierade/ententen vann båda krigen och att Tyskland förlorade väldigt mycket. Under första blev Tyskland av med en stor del av sin armé, förlorade land (som de även gjorde under 2: a) och blev skyldiga ententen mycket pengar i krigsskadestånd. Under andra världskriget förlorade de makten totalt och tyskland blev delat och var under kontroll av de allierande, det är en skillnad efter första världskriget fick fortfarande Tyskland bestämma över sig själva lite grann, men efter andra fick den tyska regeringen ingen makt alls för det var den brittiska, franska, sovjetiska och amerikanska regeringen som hade makten över Tyskland. Efter andra världskriget var Tyskland två land: östtyskland och västtyskland, men efter första var det bara ett land.
På västfronten under 1: a världskriget hände det inte mycket, först gjorde Tyskland ett blixtkrig mot frankrike och gick i en båge genom Belgien som var neutralt (precis som i andra världskriget), sedan grävde man ner sig i skyttegravar och låg och sköt på varandra utan att komma någon vart. Men där emot under 2: a världskriget lyckades Tyskland med sitt blixtkrig och lyckades tvinga de franska soldaterna till havet där dem flydde till England i båtar.
Under andra världskriget hade Sverige en mycket större roll för vi hade tillgång till järnmalm och lät tyskarna transportera soldater och vapen upp till Finland.
Under andra världskriget var det på östfronten det hände mest, där var det blodigast och många dog där, det var Tyskland som startade kriget på östfronten genom att förråda deras och Sovjetunionens pakt att inte anfalla. Under första världskriget var det mycket rörligt på östfronten och det var mest Österrike-Ungern som slogs mot Ryssland.
Under båda krigen kom det en massa nya vapen som t.ex. första kom u-båten, kulsprutor, tanks, flygvapen och olika sorters gaser. Under andra världskriget hade det självklart alla dem här grejerna utvecklats, men under andra världskriget kom det även bazookas, V-2 raketer, eldkastare och atombomben som man såg hur farlig den kunde vara vid attackerna i Japan.

Egna tankar

Detta har varit ett roligt och intressant arbete att jobba med, jag brukar oftast tycka att vi får ganska lite tid på oss att jobba med något arbete men det här har vi haft alldeles gott om tid. Med det här arbetet har jag även tagit hjälp av min mormor och frågat hon lite saker, för hon föddes i Tyskland och växte upp under andra världskriget, det har varit väldigt intressant att lyssna på vad hon har haft att säga.
Andra världskriget är en av de hemskaste sakerna ja har hört om, alla dem här judarna som dog i koncentrationslägren. Vad hade dem egentligen gjort mot Hitler? Jag förstår egentligen inte hur alla människor lydde honom. Men att han själv hade samvetet att ta livet av så många oskyldiga människor, jag vet att han hade en psykisk sjukdom, men då är frågan ännu större hur kunde man lyssna på en man som är så sjuk. Det måste väl ha varit någon annan i hela Tyskland som hade kunnat försöka att hjälpa folket när det var som svårast med pengar och arbeten istället för en person utan samvete. Det krävs nästan att man har varit med själv för att kunna föreställa sig de här hemska sakerna som hände och verkligen känna desperationen efter någon som kunde hjälpa till att få tag på jobb och pengar att försörja sin familj med. Jag kan knappast förstå hur vissa judar har lyckats överleva den här sjuka tiden, även om man var stark fysiskt behöver inte det betyda att man var stark psykiskt, att klara av att se så många sjuka och kanske till och med gamla slita så hårt och plågas. Även att skiljas från resten av sina familjemedlemmar och inse att dem har blivit ihjäl gasade eller uppeldade. Sedan se någon skjutas ihjäl eller dö av utmatning framför ögonen på dem, och hur kunde vakterna klara av att se och göra allt det här dem borde också ha varit psykiskt sjuka eller så var de så rädda at de inte vågade säga emot och ja tror det var även var vissa vakter som mådde riktigt dåligt av det här. En sak jag inte förstår är hur dem som är nazister i dagens läge tänker med. Dem borde ju ha hört talas om vad som hände med judarna på riktigt och hur kan dem tycka att Hitler var en bra människa, jag förstår att vissa vill ha speciella frisyrer eller liknande men att kunna vara nazist det är oförklarligt. Det enda som var bra med dem här krigen, fast det var egentligen inget jätte positivt med det. Det är att de som blev dödade eller skadade under kriget gick vissa till forskning och man kunde kanske hitta nya mediciner och liknande men det är fortfarande inte bra att människor behöver dö för en sjuk man som är maktgalen och saknar med känsla. jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om att England och Frankrike före kriget, på ett sätt var det bra att de inte gick in och stoppade Hitlers framgång förrän Polen och undvikte ett krig men det kom ändå senare. Men det var ändå bra att de gick in efter Hitler intagit Polen för tänk om han hade fortsätt att gå och ta över en massa oskyldiga länder. Men man tänker även hade det inte gått att gå in på ett tidigt stadium och stoppat Hitler utan att det hade blivit ett jätte stort krig. För Tyskland hade inte så mycket att komma med förrän Hitler hade börjat bygga upp armén igen, men det var ingen som kunde veta hur det här skulle sluta, man kanske trodde att ett krig aldrig skulle komma, man hoppades på det i alla fall. En annan sak som var bra det var att de allierande vann, fast jag tycker inte om sovjets sätt att styra Östtyskland och Östberlin, det kunde ha varit bättre. För tänk om nazisterna hade vunnit och nazismen skulle vara en huvud ideologi i hela världen och jude utrotningen fortsatte, fast vid det här laget hade det nog inte funnits så många judar kvar, men även homosexuella och andra drabbades även, jag vet inte om jag hade velat leva med det, men man vet inte riktigt hur man själv skulle handla, med all propaganda och de hemliga poliserna så om man sa något kunde man bli dödad. Några som var fega var USA (både under första och andra världskriget) de gick inte in förrän de själva blev hotade, eftersom USA var så starka kanske dem hade lyckats avgöra kriget mycket fortare och lika många civila kanske hade sluppit att sätta livet till. Jag hoppas att något sådant här aldrig händer igen…
Anders Johansson

ANDRA VÄRLDSKRIGET , 3.0 out of 5 based on 62 ratings
| Mer
Betygsätt ANDRA VÄRLDSKRIGET


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om ANDRA VÄRLDSKRIGET eller som på något sätt är relaterade med ANDRA VÄRLDSKRIGET.

10 Responses to “ANDRA VÄRLDSKRIGET”

 1. dalleknalle on 06 Feb 2009 at 1:27 f m #

  Den var bra, men använd styckeindelning (Y)

 2. Ekkerman on 29 Apr 2009 at 7:12 e m #

  Många bra influenser. Håller dock med Dalleknalle. Använd styckeindelning, tänk på stavning och dela upp meningar, både för att göra det lättare att läsa och för att ge ett bättre intryck.

  =D

 3. Wiccini on 14 Maj 2009 at 8:53 e m #

  Mycket bra innehåll och egna tankar. Det skulle vara ännu bättre om du rättar stav- och grammatikfel. Som “dem” ska vara “de” i 98% av fallen. Dina egna tankar var bra men kunde ha varit kortare, blir ganska enformigt efter en stund…

 4. klara on 31 Mar 2010 at 9:53 e m #

  skitbra ju!

 5. caro on 26 Maj 2010 at 10:39 f m #

  mkt text
  men vem började allt
  bra fakta

 6. claudia on 07 Dec 2010 at 10:40 f m #

  mycket bra fakta, men exakt vilka menas med de renblodiga tyskarna? om du menar den heltyska befolkningen, så stämmer de inte helt att de hade det bra. Många städer de bodde i bombades ofta, hungern var också ett stort problem, pappor var ute i krig/krigsfångar och ofta visste man inte om de levde ens. Min morfar och många andra pensionärer jag känner i Tyskland berättar om händelser och trauman de upplevt som barn — så hemska saker som vi knappt kan föreställa oss.

 7. Olof on 16 Feb 2011 at 10:42 f m #

  Kära Anders

  Jag är ganska säker på att du inte fått med alla orsaker över varför Japan attackerade Pearl Harbor. Japan var en militärmakt under mellankrigstiden och förde krig mot syd-ost Kina för att expandera sitt herravälde; än var Japan ingen demokrati ~ det var en diktatur. Hursomhelst ogillade USA detta krig av olika orsaker och bad Japan att avsluta kriget annars skulle USA lägga sig i. Japan vägrade. USA kapar då olje tillförseln till Japan då Japan måste svara med att starta ett krig mot USA, annars skulle Japan riskera att kollapsa som nation.

  MVH // Olof

 8. Sanna on 09 Apr 2011 at 6:28 e m #

  Toppen, men hitler dog inte av gift? Han sköt sig, han och hans fru sköt sig i hand skyddsrum (Bunkern) :)
  Annars jätte bra

 9. emma on 22 Maj 2011 at 11:39 f m #

  Jättebra! :)

 10. zune on 01 Dec 2011 at 5:49 e m #

  det hade varit bra om man tog med vad som hade hänt om attentaten mot hitler lyckats ! :D

Kommentera ANDRA VÄRLDSKRIGET

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2