.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Apollon

Ämne: Historia
| Mer

Konsternas skyddsgud, liksom siandets och ljusets (vilket på grekiska också kan översättas upplysningen) gud. Han var född på ön Delos av Leto, en titans dotter, och hans far var Zeus. Ön kom att bli den heligaste av öar i det antika Grekland, och än idag står ruinerna av många antika tempel där. Hans syster var jakt-gudinnan Artemis som också skyddade unga kvinnor.Efter att han dödat den enorma ormen Python i Delfi vid Parnassos-bergen, kom platsen att tillägnas honom. Där, stod Omfalos, världens navel, enligt de antika grekerna, jordens mittpunkt. Hans orakel där besöktes av många människor, både kungar och vanligt folk. De kom för att rådfråga Pythia, Apollons prästinna, om sin framtid.

I Delfi hölls spel till Apollons ära, ursprungligen vart åttonde år, men senare vart fjärde. De Pythiska spelen var både idrotts- och musiktävlingar.

På många sätt personifierade Apollon den perfekta mannen enligt antika grekiska kriterier. Han underhöll de andra gudarna genom att spela lyra, och han var också en skicklig bågskytt och löpare, och han ansågs enligt vissa vara den första vinnaren i den olympiska spelen. Han skyddade unga män, och var jordbruksgud, liksom helare. Han ansågs också vara den vackraste guden.
Det finns många berättelser om Apollon som en man som är hopplöst förälskad, och de kvinnor som inte besvarade hans känslor bestraffade han hårt: Kassandra förbannades så att ingen skulle tro hennes hemska framtidsvisioner, Dafne blev ett träd för att komma undan honom, och han övergav prinsessan Kreusa av Athen och deras barn.

Apollon älskade också män. I berättelsen om den unge mannen Hyacintos dödar Apollon av misstag sin unga älskare med sin diskus, och han förvandlade då denne till en blomma med samma namn, men gudens sorgeklagan AI AI på bladen.

Men Apollon var också den som skickade pesten. Hans vrede straffade grekerna då han sköt sina pilar av pest i det grekiska lägret vid Troja. Som en helare lärde han människorna att vara rena, och hans är läkekonstens gud Asklepios far.

Apollon kan lätt anses vara en av de viktigaste gudarna i den antika grekiska mytologin. Hans heliga nummer var sju, och han
var kopplad till kalendern. Han associerades också med delfinen.

| Mer
Betygsätt Apollon


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Apollon eller som på något sätt är relaterade med Apollon.

Kommentera Apollon

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2