.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Arvet från antiken – 10 punkter då och nu

Ämne: Historia
| Mer

* Teater/Dramatik

Två nya grenar utvecklades främst under antiken – komedin och tragedin.
Även körsången fick en central plats inom teaterns utveckling.
Vidare fick scenografin allt större betydelse, detta genom användandet av till exempel masker och övrig rekvisita.
Idag har scenografin en betydande roll vid uppsättningar, detta för att förstärka upplevelsen hos åskådarna.
Komedin är idag en av de största genrerna, både inom teatern och filmen.

* Vetenskap

Man började tänka tämligen obundet av exempelvis religion.
Vetenskapliga teorier utsattes för kritik, diskussion och granskning på ett sätt som ej tidigare varit vanligt men som idag är en allmänt vedertagen praxis i västvärlden.

* Matematik

En framstående matematiker var Pythagoras, vars främsta formel brukas flitigt än idag – Pythagoras sats.

* Demokrati

Antikens greker var det första folk som ägnade sig åt för oss relativt självklara saker som tanke- och yttrandefrihet.
Dock inte demokrati i vår moderna tids bemärkelse då det endast var fria män fyllda 20 år som fick vara med vid beslutsfattande.
Utanför stod kvinnor, slavar och invandrare – en uppdelning som levde kvar i västvärlden en bit in på 1900-talet.

* Litteratur

Litteraturens tre grundformler – epik, lyrik och dramatik – uppstod under antiken och lever kvar än idag.

Epik: Berättande litteratur
En underkategori av epik, epos, används under antiken.
Länga berättande dikter på hexameter, exempelvis Odyssén.

Lyrik:

Kortare texter som syftade till att förmedla en bild och en känsla, ofta en subjektiv sådan.
Exempel på en antik lyriker är Sapfo.

Dramatik:

Verk avsedda för publika framförande. Exempelvis Antigone

* Filosofi

Sokrates var en av antikens filosofer.
Han värnade och uppmuntrade till fritänkande och sökande efter kunskap, vilket kunde ses som en revolt mot den tidens samhälle.
Detta uppskattades emellertid inte av den styrande äldre generationen, som till slut fick honom avrättad.
Sokrates idéer om fritänkande och vikten av kunskap kan ses som en bra start för kommande tiders filosofiska värderingar.

Ytterligare exempel på samtida filosofer är Platon och Aristoteles.

* Utbildning

Platon och Aristoteles grundade ett högre utbildningssystem, skolor som stått modell för vår tids universitet. Platon kallade sitt system för Akademi, ett begrepp som än idag känns igen.

* Medicin

Den moderna läkekonsten har sin vagga i antikens Grekland.
En av de mer kända är Hippokrates, läkaren som grundade en medicinskola på ön Kos.
Där fick elever lära sig att ställa diagnoser utifrån övningar och observationer istället för enbart teorier.
På liknande sätt är dagens utbildningar uppbyggda.

* Kvinnans roll i samhället

Det antika Grekland var ett utpräglat manssamhälle.
Kvinnan var genom livet omyndig, saknade rösträtt och hade inga medborgerliga rättigheter.
Hennes plikt var att ombesörja hushåll och barn.
Liknande kvinnosyn har levt kvar i vårt moderna samhälle; rösträtt för kvinnor infördes till exempel inte förräns 1921 i Sverige, och det dröjde ända till 1960-talet innan kvinnan på allvar började lämna sin roll som hemmafru för att söka sig ut på den mansdominerade arbetsmarknaden.

Trots det hårda samhällsklimat som rådde för kvinnan under antiken så fanns det ändå dom som
vågade sticka ut hakan.
En av dessa var lyrikern Sapfo, som enligt vissa tolkningar förmedlade tankar och känslor
om och för kvinnor.

* Språk

Omkring år 800 f.kr. tog grekerna över det feniciska alfabetet, innehållande endast konsonanter.
Alfabetet anpassades sedan genom bland annat tilläggandet av vokaler.
Det är detta som ligger till grund för vårat moderna alfabet, och följaktligen har antikens greker en stor del i våran moderna kultur!

Arvet från antiken – 10 punkter då och nu , 2.2 out of 5 based on 13 ratings
| Mer
Betygsätt Arvet från antiken – 10 punkter då och nu


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Arvet från antiken – 10 punkter då och nu eller som på något sätt är relaterade med Arvet från antiken – 10 punkter då och nu.

Kommentera Arvet från antiken – 10 punkter då och nu

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7