.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Bakteriehalten i ProViva Shot

Ämne: Biologi, Forskning
| Mer

Syfte: Att undersöka om bakteriehalten av laktobakterier i ProVivas Shot stämmer överens med den i innehållsförteckningen på paketet angivna
(250 000 000 bakterier/ml)Materiel: Proviva Shot
Rackla
1 st steril 10 ml mätpipett
6 st sterila 1 ml mätpipett
1 st steril 250 ml e-kolv
5 st sterila provrör
spritbrännare
5 st sterila agarplattor (rogosa-agar)
1 st plastpåse
1 st steril Pasteurpipett.
Etanol, 70%
Natriumkloridlösning, 0,9%

Teori: Om man placerar laktobakterier på agarplattor, som är den rätta miljön för dem att trivas i, i en temperatur av 308 – 313 K förökas bakterierna exponentiellt. Runt enskilda bakterier bildas kolonier som man med ögat kan räkna.

Utförande: Utspädning:

1,0 ml ProViva Shot uppmättes med pipett (1 ml) och provet överfördes till e-kolven där det utspäddes med 99,0 ml Natriumkloridlösning som uppmättes med pipett (10 ml). Lösningen i e-kolven omblandades medelst snurrning.

De fem provrören markerades 1-5 och fylldes med vardera 9,0 ml natriumklorid. Från e-kolven togs 1,0 ml lösning med pipett (1 ml) som tillsattes i provröret markerat 1. Genom knäppning på provröret blandades innehållet.
Därefter togs 1,0 ml från provrör nummer 1 och flyttades över till provrör nummer 2 med ny, steril pipett (1 ml). Även innehållet i detta provrör omblandades genom knäppning. Samma proceduren upprepades tills samtliga provrör fyllts.

Odling:

De fem agarplattorna markerades 1-5. Racklan brändes av genom att först doppas i etanol. Två droppar (ca 0,1 ml) från provrör 5 överfördes med pasteurpipetten till agarplatta 5 och smetades över hela plattan med racklan, som sedan åter brändes av och proceduren genomfördes för platta 4, 3, 2, 1.
Plattorna tejpades igen efter att de fick torka i ett par minuter. De placerades sedan i en värmeugn (310 K).

Avläsning

Efter en vecka togs agarplattorna ut från ugnen och bakteriekolonierna som uppstått räknades i de plattor där detta var möjligt. Med hjälp av en färgpenna markerades varje koloni efter att den noterats.

Mätresultat: Agarplatta nummer 3 bestod av 272 st bakteriekolonier.

Behandling av
Mätresultat: E-kolvens koncentration av drycken var 0,01 ml per ml natriumklorid. Lösningen späddes sedan med en faktor 10 efter varje provrör.

Koncentration
(ml dryck) / (ml lösning)

Provrör 1: 0,001
Provrör 2: 0,0001
Provrör 3: 0,00001
Provrör 4: 0,000001
Provrör 5: 0,0000001

Agarplatta nummer 3 hade ursprungligen 272 bakterier vilka kom från 0,1 ml av lösningen från provrör 3. I provrör nummer 3 fanns det alltså 272/0,1 = 2720 bakterier/ml.

2720 / 0,00001 = 272 000 000 bakterier/ml

Resultat: Halten av bakterier i ProViva Shot stämde stort sett överens med den i innehållsförteckningen angivna halten.

Feldiskussion: Kontaminationen kan ha påverkat resultatet då arbetet inte var fullständigt sterilt. Fast agarplattorna var särkilt tillverkade för att få laktobakterier att trivas så det kan inte vara orsaken till större felmarginaler.

Två droppar fastställdes till 0,1 ml och detta behöver nödvändigtvis inte vara exakt rätt.

Omblandningen i provrören är antagligen den största felkällan då denna förmodligen inte var tillräcklig.

Racklan som användes vid utsmetningen av bakterierna kan ha varit delvis upphettad och därför tagit död på vissa bakterier.

Avläsningen och räkningen av bakterier kan varit aningen felaktig då det var svårt att se vissa kolonier som var hopvuxna med varandra.

Laborationen utfördes bara en gång. Hade experimentet gjorts flera gånger skulle ett mer exakt värde kunna uppnås.

Slutsats: Den angivna halten av bakterier i innehållsförteckningen stämmer antagligen med det reella antalet bakterier. Att resultatet inte stämde helt överens beror förmodligen på felkällor.

Bakteriehalten i ProViva Shot, 2.6 out of 5 based on 7 ratings
| Mer
Betygsätt Bakteriehalten i ProViva Shot


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Bakteriehalten i ProViva Shot eller som på något sätt är relaterade med Bakteriehalten i ProViva Shot.

One Response to “Bakteriehalten i ProViva Shot”

 1. anna eriksdotter on 18 Apr 2008 at 7:12 e m #

  Hej!

  Har en längre tid njutit av ProViva fruktdryck, och då jag fick syn på ProViva Shot köpte

  jag genast ett par förackningar.När jag studerade innehåll och näringsvärde blev jag nyfiken

  på vad som skiljde de två produkterna åt. Någon koncentrationsskillnad av Lacto.pl. 299v

  finns inte angiven,och det är ju det som vore intressant att veta.

  Det finns säkert en skillnad, men varför inte deklarera det?

  Var vänlig och förklara för en vetgirig konsument av den härligt goda fruktdrycken.

  Med vänlig hälsning från Anna

Kommentera Bakteriehalten i ProViva Shot

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2