.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Barrskog

Sverige har naturliga förekomster av barrträden gran, tall och en.
Enar växer i regel på torr och öppen mark som buskar.
I stället för den vanliga tallen så planteras contortatallen i norra sverige.
Skillnaden är att contortatallen växer snabbare och den kan avverkas efter 20-30 år.
Det kan vara risk att ta in ett utländskt träd till sverige, man vet fortfarande inte hur det kan påverka växt och djur i Sverige.Barrskogens markprofil – podsol
När den barrika förnan bryts ner bildas syror. Då blir en sur miljö och på är det olämpligt för maskar och bakterier att vara där. Nedbrytningen sköts i största del av svamparna då. Den kan bryta ner men det går långsammare.
Under förnan finns humusskiktet som är genomvävt av svamparnas mycel.
Och eftersom nedbrytningen går så långsamt innehåller humusen döda växt- och djurrester om lagrats där i flera år. Då blir marken mindre bördig eftersom omsättningen av mineralämnen blir dålig. Regnet kommer ganska ofta inom barrskogområdet. Regnet försuras av förnan och av humusen. Och när det sura vattnet tränger ner i marken tvättas järn-, aluminium-, och andra metallföreningar bort från jorden. Det som blir kvar är ett ljust skikt som kallas blekjord. Den askgrå färgen har gett namn till hela markprofilen.
Podsol kommer från det ryska ordet aska.
När vattnet kommer längre ner i marken stigger pH värdet. Då blir det svårt för vattnet att lösa metallföreningarna. Då bildas ännu ett skikt under blek-jorden. Skiktet kallas rostjord för att jorden färgas röd främst av järnet.
Under rostjorden finns det opåverkade mineraljorden.
Skarpa gränser mellan skikten skapas eftersom det inte finns några maskar som vanligtvis blandar jorden.

Barrskog, 2.7 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Barrskog


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Barrskog eller som på något sätt är relaterade med Barrskog.

Kommentera Barrskog

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2