.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Beredning och blandningar av lösningar

Ämne: Kemi
| Mer

Syfte: Lära oss att räkna med koncentrationer, substansmängd och volymer, sambanden mellan dessa och lära oss räkna med dem. Vi ska även träna på att räkna med rätt antal decimaler och avrunda rätt. Inledning: Genom att väga salt på en analysvåg och sedan föra i det i en mätkolv, hälla i avjonat vatten och vända på detta flera gånger ska vi räkna ut vad koncentrationen blir. Vi ska även beräkna massan för kaliumpermanganat när koncentrationen är 0,12000 ml/dm3 med volymen 100,00cm3 (ml).

Hypotes: En hypotes på denna laboration är inte passande eftersom jag måste använda mig av de resultat jag får av det vägda saltet. Jag behöver nämligen en till känd siffra i förhållandet mellan volym, koncentration och substansmängd för att kunna räkna på det. Men jag tror däremot att volymen kommer att bli större och större ju större koncentrationerna blir.

Material: Vågskepp gjord av folie, kaliumpermanganat, avjonat vatten, mätkolv, analysvåg, spatel och en sked.

Utförande: Jag börjar med att göra om volymen 100,00cm3 till dm3 för att koncentrationen har enheten mol/dm3. Då jag vet koncentrationen och volymen känner jag till två tal i förhållandet och det fattas bara substansmängden. För att få subtansmängden måste jag multiplicera koncentrationen med volymen. Substansmängd multiplicerat med molmassa blir massa så jag måste även ta reda på molmassan för ämnet KMnO4. Detta gjorde jag genom att titta i det periodiska systemet och addera dessa med varandra. Det är 4 st O och därför måste jag ta 4 ggr molmassan för O och addera med de andra för att få hela ämnets molmassa. Då jag multiplicerade det resultatet molmassa med substansmängden fick jag ämnets massa. Detta var uppgift A. Uppgift var mer praktiskt utförande istället för räknande. Vi tog en foliebit och formade som ett vågskepp. Vi vägde enbart våskeppet först för att vi skulle kunna räkna hur mycket saltet vägde. Vi tog bort vikten för vågen d v s vi tarerade vågen så att vi bara kan se vikten för saltet. Vi tog till en början en spatel och lade i salt i vågskeppet med det var svårt med en spatel så vi tog en sked istället. Vi väntade till värdet av massan hade stabiliserats och skrev upp resultatet. Vi hällde i detta i en 100 ml mätkolv. Där gäller det att vara väldigt försiktigt så att man inte spiller eftersom den massan salt kommer att försvinna utan att vi vet hur mycket det är, därför kan vi inte heller räkna med det och uträkningen blir mindre exakt. Vi vägde vågskeppet igen för att få reda på hur mycket massa salt det har fastnat på vågskeppet och inte kom ned i kolven. Då vi såg att vågen visade att det fanns salt kvar skrev vi upp det som “Ej löst massa kaliumpermanganat”. Vi tillsatte avjonat vatten till ca halva kulan på kolven var fylld. Vi försökte vara noga med att det inte skulle komma något vatten på sidorna av kolvens övre del eftersom detta inte kommer att räknas med i volymen även om det finns där. Vi rörde om lite så att vi såg att kaliumpermanganatet löste sig. Sedan fyllde vi på med avjonat vatten till mätkolvens markering på överdelen av kolven. Då måste man titta så att man tar lite mer än till strecket eftersom vattnet ligger så här:
Eftersom vattnet är färgat är det svårare att se.
Vi satte på en kork och vände kolven upp och ner 50 ggr för att vara säker på att saltet löst sig ordentligt och vi får då en stamlösning.

Uppgift C: För att få ut stamlösningens volym som jag ska ta därifrån till den andra lösningen måste jag använda mig av formeln: Vstam C stam=C lösn V lösn

Om jag då sätter in värderna jag redan har så får jag en ekvation som ser ut så här:
V stam 0,0020=0,12 0,1 Och detta följer att V stam = 0,002 0,1
0,12
(eftersom 0,002 är koncentrationen för den första lösningen så måste jag byta ut den siffran mot de andra angivna koncentrationerna när jag ska beräkna de andra volymerna för stamlösningen)
När jag ska räkna ut massan för kaliumpermanganat så tar resultatet av uträkningen ovan dividerat med 100 och det resultatet multiplicerat med 1,8915. alltså: 2,5 cm3 1,8915g
100cm3
Eftersom jag har volymen måste jag veta hur mycket det är av 100cm3 (måste veta delen jag tar). Då jag vet hur mycket det är måste jag tar detta gånger massan som jag har i stamlösningen, dels för att jag måste få en enhet i g (massa) och för att jag då får reda på hur mycket massa den här delen volym är vilket är uppgiften.
Resultat:

Koncentration mol/cm 3 V stamlösning cm3 M kaliumpermanganat g
0,0020 1,67 0,0316
0,0030 2,5000 0,047
0,0040 3,3333 0,062
0,0050 4,167 0,078
0,0060 5,0 0,0946
0,0070 5,8333 0,11
0,0080 6,6666 0,126
0,0090 7,519802 0,142

Slutsats: Mina resultat visar på att min hypotes var rätt, volymen som jag tog av stamlösningen ökade ju större koncentrationerna var. Detta beror på att vi utgår från samma volym stamlösning med samma koncentration för att göra alla dessa lösningar med olika koncentrationer. Vi använder oss av avjonat vatten i dessa försök vilket gör att det ända som påverkar koncentrationen i lösningen är kaliumpermanganatet som jag tar från stamlösningen. Resultaten visar också på att massan kailumpemanganat fördubblades om koncentrationen fördubblades, t e x koncentrationen 0,0020 hade massan 0,0316 och vid koncentrationen 0,0040 hade den massan 0,062 g. Detta är mycket logiskt då man behöver ta dubbelt så mycket kaliumpermanganat för att det ska fördubbla koncentrationen(eftersom kaliumpermanganat är det ända som ger en koncentration i våra försök) Massan ökade också ju större koncentrationerna och volymerna blev. För att en stor volym ska kunna visa en hög koncentration måste man använda sig av mer massan än om vid en mindre volym lösning med en mindre koncentration.

Beredning och blandningar av lösningar, 3.3 out of 5 based on 3 ratings
| Mer
Betygsätt Beredning och blandningar av lösningar


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Beredning och blandningar av lösningar eller som på något sätt är relaterade med Beredning och blandningar av lösningar.

Kommentera Beredning och blandningar av lösningar

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2