.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Bestämning av reaktionsformel vid upphettning av natriumvätekarbonat

Ämne: Kemi
| Mer

Syfte: Lära oss att räkna med mol i reaktionsformler och genom dettas kunna bestämma massa för reaktanter.

Hypotes:

Inledning: Genom att upphetta natriumkarbonat och väga detta ska massan för ämnet som bildas tas reda på. Genom att veta massorna på reaktanterna ska en av reaktionsformlerna 1-3 bestämmas som den rätta för upphettningen av natriumvätekarbonat.
Material: Våg, degel, brännare och kalciumkarbonat.

Utförande: Degeln vägdes tom. Saltet lades i och vägdes. 2g salt lades i och detta togs reda på genom massan för salt+degel subtraherat med massan för endast degeln. Materialen för upphettningen togs fram brännaren sattes på. Degeln behandlades varsamt med en “tång” för att greppa degeln, detta för att vi inte skulle ta den med fingrarna. Det naturliga fettet på våra fingrar skulle kunna komma i degeln där allt ska reagera. Saltet värmdes en lång stund. Vi vägde degeln med saltet i. Vid upphettning förgasas vissa ämnen och detta märks då på vågen om massan har minskat. För att veta att saltet har reagerat färdigt och så vi kan räkna på rätt siffror så var degeln tvungen att värmas lite till och vägas en gång till. Om denna vägning visar samma massa som den första kan man börja räkna på formeln men om massan har ändrats sen senaste vägningen måste den värmas och vägas till massan inte har ändrats. Detta fick göras 3 ggr i vårat försök.
Resultatet av massan då vi vägde sista gången användes för att ta reda på hur mycket som förgasats. Detta gör vi genom att ta så mycket som saltet+degeln vägde från början subtraherat med så mycket saltet och degeln vägde när vi hade upphettat det. Skillnaden där emellan använder jag när jag sa ta reda på massan salt som reagerat. Genom att ta antalet gram som saltet vägde från början subtraherat med skillnaden på förra uträkningen, alltså det som inte finns kvar i degeln efter upphettning får jag ut skillnaden i massa, gram. Då uppgiften är att ta reda på vad det som fanns kvar i degeln efter upphettning var för ämne. Detta kunde räknas ut genom att ta hela saltets massa från början subtraherat med skillnaden före och efter upphettning i massa. Detta jämförs sedan med massorna av ämnena nedan för att komma fram till slutsats och resultat.

Uträkningar: degel 16,56g
Degel+salt=18,56g
Massa salt=18,56-16,56=2g

Massa salt som reagerade och blev något utav nedanstående ämnen:
18,56-17,81=0,74g 2-0,74 g

Saltet jag hettar upp
M(NaHCO3) 22,99+1,0079+12,011+16 x 3=84,0089 g/mol
n(NaHCO3) 2g/84,0089g/mol=0,02381 mol

Här kommer tre förslag på reaktioner
1. M(NaOH) 22,99+16+1,0079=39,9979 g/mol
n(NaOH) 0,02381 mol
m(NaOH) 0,02381 x 39,9979=0,9523 g

2. M(Na2O) 22,99 x 2+1,0079= 61,98 g/mol
n(Na2O) 0,02381/2=0,0119 mol
m((Na2O) 0,0119 x 61,98=0,7376 g

3. M(Na2CO3) 22,99 x 2+12,011+16 x 3=105,991 g/mol
n(Na2CO3) 0,02381/2=0,0119 mol
m(Na2CO3) 0,0119 x 105,991= 1,2613 g

Resultat:

Degel: 16,56g
Degel+salt: 18,56g
Salt: 2g
Första vägning efter upphettning: 17,84g
Andra vägning: 17,81g
Tredje vägning: 17,81g
Massa som hade blivit gas: 0,74g
Massa som fanns kvar: 1,26g
Ämne Molmassa (g/mol) Substansmängd(mol) Massa (g)
Natriumvätekarbonat NaHCO3 84,0089 0,02381 2
Natriumhydroxid
NaOH 39,9979 0,02381 0,9523
Dinatriumoxid
Na2O 61,98 0,0119 0,7376
Natriumkarbonat
Na2CO3 105,991 0,0119 1,2613

Massan I degeln kunde jämföras med alternativet nummer tre. Massorna stämde överens. Ämnet som bildades i degeln vid upphettning var natriumkarbonat.

Slutsats:
De tre olika alternativen visade två reaktioner med en produkt som det bildades 2 av. Detta betyder att reaktanterna är hälften av produkten. Därför är det vid uträkningen viktigt att man delar substansmängden med två. Koldioxid och vatten som skapades genom denna upphettning av natriumvätekarbonat vilket vi inte kan se med blotta ögat. Därför kunde vi bara skilja på de tre alternativen på reaktionsformler genom att räkna på dem. Det ämnet som skulle finnas kvar oavsett vilket ämne som skulle bildas av dessa tre alternativ visar samma färg vid upphettning som natriumvätekarbonatet visade oss från början, vitt pulver. De andra ämnena som blir till gasform kan man inte se. Därför kom vi fram till vår slutsats genom att räkna. (Svårt att skriva en slutsats på denna laboration eftersom denna gick ut på att räkna sig fram till rätt svar)

Bestämning av reaktionsformel vid upphettning av natriumvätekarbonat, 2.1 out of 5 based on 16 ratings
| Mer
Betygsätt Bestämning av reaktionsformel vid upphettning av natriumvätekarbonat


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Bestämning av reaktionsformel vid upphettning av natriumvätekarbonat eller som på något sätt är relaterade med Bestämning av reaktionsformel vid upphettning av natriumvätekarbonat.

Kommentera Bestämning av reaktionsformel vid upphettning av natriumvätekarbonat

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2